Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerini yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Soybağının reddi davası kendiliğinden araştırma ilkesinin uygulandığı davalardandır- Yargıtay Kararı

Soybağının reddi davası kendiliğinden araştırma ilkesinin uygulandığı davalardandır

Soybağmın reddi davası kendiliğinden araştırma ilkesinin uygulandığı davalardandır (TMK.md.284/1).

Koca tarafından açılan soybağının reddi davası, çocuk ile ana aleyhine açılır (TMK.md.286/1). Dava, çocuk ve ana aleyhine açılmışsa da; çocuğun ergin olmadığı ve ana/babası ile bu dava nedeniyle yarar çatışması bulunduğundan çocuğun davada temsili için, temsil kayyımı (TMK.md.426/2) atanması ve kayyımın davaya katılımının sağlanması zorunludur.

Bu husus taraf teşkili ile de ilgilidir (HUMK.md.73). Taraf teşkilini, mahkeme kendiliğinden gözetmelidir. Mahkemece, açıklanan şekilde davalı çocuğun davada temsiliyle ilgili olarak usulünce taraf teşkili sağlanmadan, yazılı şekilde davanın reddine karar verilmiş olması; usul ve yasaya aykırıdır. (Y2HD, 26.04.2011, E. 2010/5077, K. 2011/7015.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 2 Mayıs 2020 09:46

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.