Soybağının reddi davalarında Hâzineye ihbar zorunluluğu bulunmamaktadır- Yargıtay Kararı

Soybağının reddi davalarında Hâzineye ihbar zorunluluğu bulunmamaktadır

Dava, soybağmın reddine ilişkindir (TMK.md.286/1). Soybağmın reddi davalarında Hâzineye ihbar zorunluluğu bulunmamaktadır.

Soybağmın reddi davalarında Hazine yasal hasım durumunda da olmadığmdan hükmü temyizde hukuki yararı bulunmamaktadır. Bu nedenle Hâzinenin temyiz dilekçesinin reddine karar vermek gerekmiştir.

Sonuç: Açıklanan sebeple temyiz dilekçesinin reddine (Y2HD, 23.01.2012, E. 2010/15835, K. 2012/911.)

Soybağının reddi davalarında Hâzineye ihbar zorunluluğu bulunmamaktadır

Dosyadaki yazılara, karann dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle mahkemece de vasıflandmldığı gibi dava soybağmın reddi isteğine ilişkin olup, davanın Cumhuriyet Savcısı, Hazine ve Nüfus Müdürlüğüne ihbarı gerekmediği halde, bu ihbarın yapılmış olması usul ve yasaya aykırı ise de (TMK.md.286) bu hususun sonuca etkili bulunmamasına göre yerinde bulunmayan temyiz isteğinin reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün onanmasına (Y2HD, 19.03.2012, E. 2011/122, K. 2012/6190.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 2 Mayıs 2020 09:37

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.