Soybağına ilişkin davalar taraflardan birinin dava veya doğum sırasındaki yerleşim yeri mahkemesinde açılır- Yargıtay Kararı

Soybağına ilişkin davalar taraflardan birinin dava veya doğum sırasındaki yerleşim yeri mahkemesinde açılır

Davacı vekili dava dilekçesinde, davalılardan Bilal Koçak’m davacının çocuğu olmamasına rağmen nüfusuna tescil edildiğini ileri sürerek davacı ile davalı Bilal arasındaki soybağmm reddine karar verilmesini istemiş, mahkemece davalıların yerleşim yerinin İzmir olması nedeniyle yetkisizlik kararı verilmiştir.

Türk Medeni Kanununun 282. maddesinde “Çocuk ile ana arasında soybağı doğumla kurulur. Çocuk ile baba arasında soybağı, ana ile evlilik, tanıma veya hakim hükmüyle kurulur. Soybağı ayrıca evlat edinme yoluyla da kurulur.”, 283. maddesinde de; “Soybağına ilişkin davalar, taraflardan birinin dava veya doğum sırasındaki yerleşim yeri mahkemesinde açılır.” hükmü getirilmiştir.

Dosyadaki bilgi ve belgelerden; davanın, davalı küçük Bilal Koçak’ın davacımn çocuğu olmamasına rağmen davacının nüfusuna tescil edilmiş olması nedeniyle davacı ile davalı Bilal arasındaki soybağımn reddine karar verilmesi talebine ilişkin olduğu,
davacının mernis adresinin Selçuklu/Konya, davalı Ayşe’nin mernis adresinin Bornova/İzmir olduğu anlaşıldığından; yukarıda gösterilen yasal düzenlemeler dikkate alındığında, davacının yerleşim yerinin Selçuklu/Konya ve soybağı davalarının taraflardan birinin dava ve doğum şuasındaki yerleşim yerinde görülecek olması nedeniyle Konya
mahkemelerinin de yetkili olduğu ve davanın esasına girilerek taraf delillerinin toplanıp sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, davalının yerleşim yerinin Bomova/İzmir olduğu gerekçesiyle yetkisizlik kararı verilmesi doğru görülmemiştir. (Y18HD, 27.04.2015, E. 2014/18987, K. 2015/6878)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 2 Mayıs 2020 10:12

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.