Soyadı Değiştirme Talebi

Haz 18, 2020 | Nüfus Düzeltme

Soyadı Değiştirme Talebi

  • Kişiler birçok sebeple soyisimlerini kendilerine uygun bulamamakta, benimsemeyebilmektedirler. Böyle bir durumda kişinin soyisminin değiştirilmesi gündeme gelecektir.
  • Soyisim değişikliği ancak mahkeme kararıyla mümkündür. Soyisminin değiştirilmesi için kişinin geçerli sebepleri bulunması gerekmektedir.
  • Aşağıda Kişiler Hukuku alanında Adana, Avukat Saim İNCEKAŞ‘ın paylaştığı soyismi değişikliği dilekçesi yer almaktadır.

 ADANA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

 

İSTEMDE BULUNAN       :

TC KİMLİK NUMARASI :

ADRES                                 :

 –

VEKİLİ                                 :

ADRES                                 :

 –

MADDİ İLGİLİ                   : … İli/İlçesi Nüfus Müdürlüğü’ne izafeten, … Nüfus Müdürü

ADRESİ                                :

 –

KONU                                   : Haklı nedenle soyadın değiştirilmesi ve değişikliğin nüfus kayıtlarına teşmiline ilişkin istemimizi içerir.

 

AÇIKLAMALAR                :

1-) Dilekçem ekinde yer alan nüfus kayıt örneklerinden (EK 1) de anlaşılacağı gibi … İli, … İlçesi, … Mahallesi, … Cilt No, … Hane No ve … Sayfa No’da evli, erkek olarak kayıtlı bulunmakta olup TOPASAN soyadını taşımaktayım.

2-) Halen taşımakta olduğum soyadı, zor telaffuz edilmesinin yanı sıra ve bundan daha da önemli olarak, özellikle günlük konuşma dilinde taşıdığı farklı anlam/anlamlar bakımından, kendimi, üçüncü kişiler nezdinde çoğu zaman komik duruma düşürmekte ve oldukça sıkıntılı anlar yaşamama neden olmaktadır. Zaman zaman gösterilen tepkinin dozu kaçmakta ve durum, benim açımdan oldukça incitici bir hal almaktadır. Örnek verecek olursam “ (Toplumda argo da top diye anılan kimselerden bahsedilmektedir.) topları asan ……, Toplar ……ten sorulur, Toplar ……..’e bir şey diyemezler, topları asarak halleder. Tarzı birçok çirkin ifade kullanılmaktadır.  Bu husus, mahkemenizce uygun görülmesi halinde, mahkemeniz nezdinde dinletilecek tanıkların (EK 2) anlatımları ile yargılama aşamasında açıklığa kavuşturulacaktır.

3-) Tüm bunların yanı sıra, uzun bir zamandır sakini olduğum yörede Ahmet Alsancak olarak kendim bilinegelmektedirler. Özellikle iş çevresinde, bu aile adı ile bilinmekte ve tanınmakta olup, yine bu husus, verilmiş olan tanık listesinde (EK 2) bulunan ve mahkemeniz nezdinde dinletilecek tanık beyanları ile açıklığa kavuşturulacaktır.

4-) Yargıtay’ın yerleşmiş uygulamalarına göre, kişinin toplum içinde (aile bireyleri arasında ve çevresinde) bilinip tanındığı adını kayden de taşıması ve bu bağlamda nüfus kaydında gerekli değişikliliğin yapılması konusunda dava açabilmesi için haklı neden sayılmaktadır (18.HD 2008/7992 E. 2008/11926 K., 18.HD 2008/11220 E. 2008/12036 K., 18.HD 2008/8907 E. 2008/10134 K.) (EK-3). Bu nedenle halen taşımakta olduğum ve TOPASAN şeklindeki soyadımın ALSANCAK olarak değiştirilmesini mahkemenizden istemek zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER       : 4721 S. K. m. 27 ve 5490 S. K. m. 35, 36, 6100 S. K. m. 382-  388, Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik m. 64.

HUKUKİ DELİLLER        : Nüfus Kayıtları, Yargıtay İçtihatı Örnekleri, Tanık Anlatımları

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle, halen taşımakta olduğum ve TOPASAN şeklindeki soyadının ÖZTÜRK olarak değiştirilmesine karar verilmesini, saygıyla arz ve talep ederim. …/…/…

EKLER:       

1- Aile nüfus kaydı örneği,

2- Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi,

3- Yargıtay İçtihatı Örnekleri

 

İstemde Bulunan

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.