Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunu dışında yaşayan küçüklerin evlat edinilmesinde aracı kuruma başvurma gereği bulunmamaktadır- Yargıtay Kararı

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunu dışında yaşayan küçüklerin evlat edinilmesinde aracı kuruma başvurma gereği bulunmamaktadır

Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre yerinde bulunmayan temyiz isteğinin reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün onanmasına

Karşı oy: Türk Medeni Kanununun 320. maddesine dayanılarak çıkarılan “Küçüklerin Evlat edinilmesinde Aracılık Faaliyetlerinin Yürütülmesine İlişkin Tüzük” 15.3.2009 tarihinde yürürlüğe konulmuştur. Dava, bu tarihten sonra açılmıştır.

Bakanlar Kurulu, Tüzükle evlat edinmede aracılık faaliyetlerini yürütme yetkisini Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna vermiştir. (Tüzük m. 3/1) Kurum ülkelerarası evlat edinmede “merkezi makam” işlevini yerine getirmekle de yükümlüdür. (Tüzük m. 3/2) Tüzük hükümleri, sadece korunmaya muhtaç çocuklarla sınırlı olmayıp, korunmaya muhtaç olmayan küçüklerin evlat edinilmesini kapsamaktadır, (tüzüğün genel gerekçesi) ve Tüzüğe göre küçüklerin evlat edinilmesinde aracı kuruma başvurma ihtiyari değil zorunludur.

Aracılık faaliyetlerini yürütmekle görevli kuruma başvurulmadan ve Tüzükte öngörülen prosedür tamamlanmadan doğrudan mahkemeye dava açılamaz. (Tüzük m. 5 , 13) Davanın reddi bu sebeple sonucu itibariyle doğrudur. Açıklanan sebeple değerli çoğunluğun onama kararına sonuç olarak katılmakla birlikte gerekçesine iştirak etmiyorum. (Y2HD, 07.03.2011, E. 2010/2906, K. 2011/3915.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 3 Mayıs 2020 10:27

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.