Sonradan evlenmeyle kurulan soybağının tespiti dava edilebilir- Yargıtay Kararı

Sonradan evlenmeyle kurulan soybağının tespiti dava edilebilir

Evlilik dışında doğan çocuk, ana ve babasının birbiriyle evlenmesi halinde kendiliğinden evlilik içinde doğan çocuklara ilişkin hükümlere tabi olur (TMK. md.292).

Eşlerin evlilik dışında doğmuş olan ortak çocuklarını nüfus müdürlüğüne bildirimde bulunmamış olmaları, çocuğun evlilik içinde doğan çocuklara ilişkin hükümlere tabi olmasını engellemez (TMK.md. 293/1-2).

Davacı dava dilekçesinde küçük Mert’in 1996 yılında davalı ile olan evlilik dışı ilişkiden doğduğunu, davalı ile 20.12.2011 tarihinde evlendiklerini; ancak, davalı babanın çocuğu nüfus müdürlüğüne kendi çocuğu olarak bildirmediğini ve daha sonra boşandıklarını ileri sürdüğüne göre; dava Türk Medeni Kanununun 292 vd. maddelerine dayalı “sonradan evlenmeyle kurulan soybağının tespiti” davasıdır.

Bu davada hak düşürücü süre söz konusu değildir. Delillerin bu çerçevede toplanıp Türk Medeni Kanununun 284. ve Hukuk Muhakemeleri Kanununun 292. maddelerine uygun inceleme de yapılıp; tüm deliller birlikte değerlendirilip, gerçekleşecek sonucu uyannca karar verilmesi gerekirken; yanlış nitelendirme ile Türk Medeni Kanununun 303/1. maddesindeki hak düşürücü sürenin geçtiğinden söz edilerek, ret hükmü kurulması usul ve yasaya aykırıdır.(Y2HD, 28.11.2011, E. 2011/18710, K. 2011/20040.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 2 Mayıs 2020 22:39

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.