Sonradan Evlenme Yoluyla Soybağının Kurulmasına İtiraz Dava Dilekçesi

Sonradan Evlenme Yoluyla Soybağının Kurulmasına İtiraz Dava Dilekçesi

ADANA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI:

DAVALI:

DAVA KONUSU              : Sonradan Evlenme Yoluyla Soybağının Kurulmasına İtiraz Davası

DAVANIN DAYANDIĞI

VAKIALAR                   :

 • Davalı X tarihinde babam X ile evlenmiştir.
 • Eşler, evlilik dışında doğmuş olan ortak çocuklarını, evlenmeden sonra, yerleşim yerlerindeki veya evlenmenin yapıldığı yerdeki nüfus memuruna bildirir. Davalı X, bu hükme dayanarak evlenmeden önce doğurduğu X doğumlu küçük X’i eşi X ile
  ortak çocuğu olmadığı halde ortak çocuk gibi nüfusa kaydettirmiş bulunmaktadır.
 • Bir işte yasal temsilcinin menfaati ile küçüğün menfaati çatışıyorsa vesayet makamı tarafından ilgilisinin isteği üzerine temsil kayyımı atanacağından (TMK m. 426 b. 2) açacağımız sonradan evlenme yoluyla soybağmın kurulmasına itiraz davasında küçük X’i temsil etmesi için temsil kayyımı atanması isteminde bulunduk. Açtığımız dava sonucunda sonradan evlenme
  yoluyla soybağmın kurulmasına itiraz davasında küçük X’i temsil etmesi için X temsil kayyımı olarak atanmıştır.
 • Sonradan evlenme yoluyla soybağının kurulmasına itiraz davası açılabilmesi için beklenen mirasçılık hakkının yeterli olması  sebebiyle dava açma zorunluluğu doğmuş bulunmaktadır.

DELİLLER                      : Nüfus aile kayıt tablosu, temsil kayyımı atanması karan, genetik inceleme raporu, nüfusa tescile dayanak belge

HUKUKİ SEBEPLER : 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun m. 4, TMK m.293 f. 1,294 f. I

TALEP SONUCU            : Yukarıda açıkladığımız sebeplerle küçük Hüseyin’in sonradan evlenme yoluyla soybağının kurulmasına itiraz davamızın kabulüne karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederim.  tarih

Davacı Vekili
Av.

EKLİ BELGELER        :

 • Nüfus aile kayıt tablosu
 • Nüfusa tescile dayanak belge örneği
 • Temsil kayyımı atanması kararı (X Sulh Mahkemesinin X karar sayılı dosyası)
 • Vekaletname

Son düzenleme tarihi 2 Mayıs 2020 22:27

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.