Adana Avukat Saim İncekaş Hukuk Bürosu

Üye Giriş Bilgileriniz Aşağıdaki Gibidir

Kullanıcı adı: MustafaKemalAtaturk
Şifre: [Cumhuriyet’in kuruluş yılı] + [Gençliğe hitabe yılı]

Yukarıda yer alan kullanıcı adı ve şifrede yer alan kombinasyonla yan taraftaki giriş formunu doldurarak giriş yapabilirsiniz. Yılları yazarken bitişik ve 19xx şeklinde giriniz. 4 defadan fazla yanlış deneme yaparsanız içerisinde bulunduğunuz takvim yılındaki 10 Kasım tarihine dek site geneline o cihazdan(HWID Ban) giriş yapamazsınız.

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyet'ini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen; Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda, mevcuttur! MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 20 Ekim 1927

error: