Temsil Kayyımı Atanması Dilekçe Örneği

Temsil Kayyımı Dilekçe Örneği 1

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNE

TEMSİL KAYYUMU TALEP EDEN:

VEKİLİ:

TEMSİL KAYYUMU TALEP EDİLEN:

KONU: Müflis San. Ltd. Şti.’ne ……. 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin………… E. sayılı dosyası ile sınırlı olmak  üzere temsil kayyumu atanması talebimiz hak.

AÇIKLAMALAR: Adana 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin …….E. sayılı dosyası ile müvekkilimiz ile temsil kayyumu talep edilen şirket arasında satış vaadi sözleşmesinden kaynaklanan tapu iptal ve tescil davası görülmektedir. Davacı olarak yer alan  şirketin ………….. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin ………. E. …….K. sayılı kararı ile 06.02.2015 saat 11.01 itibariyle iflasına karar verilmiş olup, …….. 5. İflas Müdürlüğü’nün 2015/1 İflas numaralı dosyası ile iflas takibi başlatılmıştır. Bu süreç sonunda iflas masasını temsilen ………….. tarihinde İflas İdaresi üyeliğine Av., Av. ve Av. getirilmiştir. Ancak yukarıda esas numarası verilen dosya da tarafımızca davalı vekili olarak takip edilmektedir. 2004 sayılı İcra İflas Kanunu’nun 226. Maddesinde “Masanın kanuni mümessili iflas idaresidir.” denilmektedir. Tarafımız iflas idaresi üyelerinden olup, masayı temsile görevli iken aynı zamanda yukarıda esas numarası belirtilen dosyada da davalı Halil Cumart’ı vekil olarak temsil etmekteyiz. Dolayısıyla bu durum şekli menfaat çatışması durumu doğurmaktadır. Bu nedenle de mahkemenize başvurarak, 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin  E. sayılı dosyası ile sınırlı olmak üzere, müflis şirkete kayyum atanmasını talep etme zaruretimiz doğmuş bulunmaktadır.

DELİLLER: Adana Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 12 E. sayılı dosyası, Adana 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 15 sayılı Dosyası, Adana 3. İcra Dairesi’nin 11 E. sayılı Dosyası, Adana 2. İflas Müdürlüğü’nün 11 İflas sayılı dosyası, Tanık, Bilirkişi İncelemesi ve Her Türlü Yasal Delil

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle, Adana 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 13 E. sayılı dosyası ve davacı müflis kooperatifi bu davada temsil etmek ve davayı takip etme yetkisi verilmesi konularıyla sınırlı olmak üzere, Müflis Ltd. Şirketine temsil kayyumu atanmasına karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederiz.

                                                                                                          Talep Eden Vekili
 Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Barosu Avukatı

EK: Onanmış Vekaletname Örneği

Temsil Kayyımı Dilekçe Örneği 2

ADANA NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİNE

Adana Sulh Hukuk Mahkemesi 11 sayılı dosyası ile bağlantılıdır.

DAVACI:

VEKİLİ :

DAVALI : Hasımsız

KONU : Temsil kayyımı talebimiz hk.

AÇIKLAMALAR

Müteveffa Mehmet’in de hissedar olduğu “Adana’da yer alan taşınmazda, hissedarlar arasındaki ortaklığın giderilmesi için müvekkil tarafından ikame edilen Adana Sulh Hukuk Mahkemesi 12 E. sayılı izale-i şüyu dosyasının 15 tarihli duruşma zaptı ile tarafımıza, davalıya temsil kayyımı atanması için için izin ve yetki verilmiştir. (EK- Duruşma Zaptı)

Bundan önce Adana 3. Sulh Hukuk Mahkemesi 12 E. Sayılı dosyasıyla mirasçıların tespiti için açılmış olan dava dosyasında yapılan tüm araştırmalara ve yazışmalara rağmen davalının adres ve kimlik kayıtlarına ulaşılamamış olunması nedeniyle mahkemece tarafımıza Ek’te sunduğumuz yetki belgesi verilmiştir. (EK- Yetki Belgesi)

Müteveffa Mehmet ve mirasçılarının yapılan tüm araştırmalara rağmen adres ve kimlik bilgilerinin tespit edilememesi nedeniyle davalının haklarının korunması amacıyla temsil kayyımı atanması amacıyla işbu davayı açma zorunluluğumuz hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER: TMK, HMK ve ilgili diğer yasal mevzuat

HUKUKİ DELİLLER: Adana Sulh Hukuk Mahkemesi 13 E. sayılı dosyası, Adana Sulh Hukuk Mahkemesi 14 E. Sayılı dosyası, Yetki belgesi ve sair her türlü yasal delil

SONUÇ VE TALEP: Yukarıda açıklanan sebeplerle talebimizin kabulü ile, soyadı ve adresi bilinmeyen Mehmet’in ve mirasçılarının haklarının korunması için Mehmet’e kayyım atanmasına karar verilmesini saygıyla talep ederiz.

Davacı Vekili

EK: 13 Tarihli Duruşma Zaptı

EK: Yetki Belgesi

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir