Siteden ayrılmadan önce tarafımca yazılan site içi arama motorunu deneyin.

Sözleşmenin Feshi İhtarname Örneği

ADANA 4. NOTERLİĞİNE

İHTAR EDEN :

VEKİLİ :

MUHATAP :

KONUSU : Taraflar arasında akdedilen ..tarihli kat karşılığı inşaat sözleşmesinin belirtilen süre içerisinde başlanmaması nedeniyle sözleşmenin feshedilmesinin bildirilmesinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

1-) Müvekkilim arsa sahibi, muhatap ise yüklenici olup, aralarında ..Noterliğince tarih ve sayı ile yapılan KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ gereğince, yüklenici, müvekkilime ait .. sayılı tapu bilgilerinde kayıtlı arsa üzerinde bağımsız bölümler yapıp teslim etmeyi yüklenmiştir.

2-) Sözleşmede “inşaat ruhsatının alındığı tarih’’ inşaata başlama tarihi kabul edilmiş ve bu tarih itibarıyla 18 ay içinde iskan alınmış olarak tamamlanıp teslim edilmesi kararlaştırılmıştır. İnşaat ruhsatı sözleşmenin yapılmasından 3 sene sonra alınmış ayrıca inşaat başlamamıştır. Bu durum Medeni Kanunun 2.maddesindeki dürüstlük kuralına tamamen aykırıdır. Tüm bunlara rağmen ruhsat alındıktan sonra dahi üç ay geçmesine rağmen inşaat yapımına hiç başlanılmamıştır. Geriye kalan tüm bu süreçte inşaatın tam olarak tamamlanmayacağı ve teslim edilemeyeceği de sabittir. Bu nedenle teslim için kararlaştırılan tarihi beklemeden, sözleşmeyi feshediyoruz. Bu sebeple 10 gün içinde arsa üzerinde herhangi bir araç gereciniz var ise inşaat alanından çıkarmanız ihtar olunur. İnşaatı geciktirmeniz sebebiyle müvekkilimin uğradığı maddi zararları talep etme hakkımızı saklı tuttuğumuzu ihtaren bildiririz.

İHTAR EDEN VEKİLİ

Avukat

Sayın Noter 3 nüsha olarak hazırlanan iş bu ihtarnamenin muhataba HIZLI TEBLİGAT ile tebliğini, bir nüshasının dairenizde alıkonulmasını ve tebliğ şerhine havi bir nüshanın da tarafıma verilmesini vekaletim nedeni ile saygılarımla arz ve talep ederim.

İHTAR EDEN VEKİLİ

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir