SATIŞ VE ORGANİZASYON SÖZLEŞMESİ

Madde 1- Taraflar;
1- A – SATICI :

2- B – ALICI:
Yukarıda bilgileri yazılı olan kişiler (Sözleşmede kısaca SATICI ve ALICI olarak anılacaktır.) arasında, aşağıda belirtilen kayıt ve şartlar çerçevesinde, kısaca SÖZLEŞME olarak anılacak olan tarafların üzerinde tam olarak karşılıklı anlaştıkları işbu sözleşme imzalanmıştır.
Tarafların tebligat adresleri belirtilen adreslerdir. Herhangi bir değişikliğin noter marifetiyle yazılı olarak bildirilmemesi halinde, bu adreslere yapılan tebligatlar geçerlidir. Bu adrese tebliğ yapılmasında 7201 Sayılı Tebligat Kanunu 35. maddenin uygulanması hususunda taraflar anlaşmışlardır.

Madde 2- Sözleşmenin Konusu;

a. … Mevkiinde bulunan tarla vasıflı taşınmazların alım-satım ve koordinasyon işidir.
b. Söz konusu taşınmazların krokileri işbu sözleşmenin ekinde yer almaktadır.

Madde 3- Koşullar;

a- … sınırına dayanan bölgeden; 750 dekar alan içerisinde minumum 600 dekar tarla alınacaktır ve bu 600 dekarın 500 dekarı ekilebilir olup tapular hissesiz bloklar halinde olacaktır.
b- … mevkiinde yer alan ve ekteki krokideki 1. etap içerisinde bulunan taşınmazdan minumum 300 dekar alınacaktır ve bu 300 dekarın minumum 200 dekarı ekilebilir olup tapular, hissesiz bloklar halinde olacaktır.
c- … mevkiinde yer alan ekteki krokideki 2. etapta bulunan taşınmazdan toplam 300 dekar yer alınacak olup buetapta dikilme hesabı yapılmayacaktır.
d- Tarlanın dekarı 6.000,00 TL’den alınacaktır.
e- Tarlanın parası, dekar başı 6.000,00 TL olarak alıcı tarafından ödenecektir.

Madde 4- Satış Bedeli ve Ödeme Planı;

a- Söz konusu taşınmazın satış bedeli, 7.200.000,00 TL (yedimilyonikiyüzbin Türk lirası)’dir.

b- Alıcının ödeyeceği bu bedel karşılığında, satıcı tarafındanveya satıcının koordinasyonundaki 3. kişilerden toplamda 1.200 dekar tarla verilecek olup alıcı tarafından alınacaktır.

c- Para ödemeleri, banka üzerinden veya elden yapılacaktır. Elden verilen paralar için alıcı ve satıcı arasında iki nüsha olacak şekilde sözleşme yapılacak olup nüshalardan biri alıcıya, diğeri satıcıya verilecektir.

Madde 5- Ödeme Planı;

• KASIM AYININ İKİNCİ HAFTASI; 500.000,00 TL(BEŞYÜZBİN TÜRK LİRASI) NAKİT
• KASIM AYININ ÜÇÜNCÜ HAFTASI; 500.000,00 TL(BEŞYÜZBİN TÜRK LİRASI) NAKİT
• ARALIK AYINDA,(EN GEÇ 20.12.2020 TARİHİNDE OLMAK ÜZERE); 500.000.00 TL(BEŞYÜZBİN TÜRK LİRAS) NAKİT
• OCAK AYINDA,15.01.2021 TARİHİNDE;500.000,00 TL(BEŞYÜZBİN TÜRK LİRASI) NAKİT
• OCAK AYINDA, 30.01.2021 TARİHİNDE;500.000,00 TL(BEŞYÜZBİN TÜRK LİRASI) NAKİT
• ŞUBAT AYINDA, 20.02.2021 TARİHİNDE;1.500.000,00 TL(BİRMİLYON BEŞYÜZBİN TÜRK LİRASI) NAKİT
• MART AYINDA, 20.03.2021 TARİHİNDE;1.500.000,00 TL(BİRMİLYONBEŞYÜZBİN TÜRK LİRASI) NAKİT
• NİSAN AYINDA 20.04.2021 TARİHİNDE;1.700.000,00 TL(BİRMİLYONYEDİYÜZBİN TÜRK LİRASI) NAKİT
Madde 6
a- Söz konusu alan hisseli, hissesiz, ipotekli, ipoteksiz olmak üzere; … veya onun göstereceği vekaletname ile yetkilendirilmiş kişilerce alıcıya verilecektir.
b- İpotekli satışlarda bütün riskler …’a aittir ve ipotek alanı kadar ki kısmın parası ödenmeyip ipotek kaldırıldıktan sonra ödenecektir.
Madde 7
Bu sözleşmede gizlilik esastır ve karşılıklı sırlar korunacaktır.
Madde 8
Alıcı, bu süreç bitmeden (1.200 dekar tamamlanmadan) … bölgelerinden arazi almayacaktır. Başkalarını devreye sokarak bölgede görüşme yapamayacaktır.
Madde 9
a- Arazinin ıslah çalışmasında; … gerekli ekip ve ekipman ile gerekli stratejik çözümlerde yardımcı olacaktır. Bu hususta azami gayreti gösterecektir.
b- … henüz toplulaştırma çalışması yapılmadığından bu işlerin oluşturulmasında gerekli olan tüm desteği, eknik ve hukuki olarak sağlayacaktır.
Madde 10
a- Satın alınan yerler, hisseli tapularda olacağından ve bu tapular, izale-i şuyu ile çözüleceğinden dolayı; bu aşamaya kadar masrafları ve hizmetlerisatıcı taahhüt eder.
b- Satış ihalesine çıktıktan sonraki masraflar alıcıya aittir.
Madde 12
Yaylayolundaki hisseli parseller, izale-i şuyu davaları ile çözülecektir. Ancak 2021 yılının sonuna kadar Yaylayolundaki hisselere ilişkin toplulaştırma kararı çıkar ise; izale-i şuyu işlemi uygulanmayacaktır.
Madde 13
Bu ana maddeye ilave yeni maddeler konulabilir.
Madde 14- Cezai Şart;
1.200 dekarlık söz konusu arazi için düzenlenen işbu sözleşmede yer alan taahhütlerin yüzde 90’ı alıcı veya satıcı tarafından gerçekleştirilmez ise; yüklendiği edimi yerine getirmeyen tarafça 1.000.000,00 TL(birmilyon Türk lirası) cezai şart ödenecektir.
Madde 15
… mevkiisindeki 165-198-184 No’lu parseller bu sözleşme toplamına dahildir ve ilk etapta verilecektir.

EK-1:

ALICI: SATICI:

ALICI KEFİLİ:

Madde 1- Taraflar; 

 1. A – SATICI :

2- B – ALICI:

Yukarıda bilgileri yazılı olan kişiler (Sözleşmede kısaca SATICI ve ALICI olarak anılacaktır.) arasında, aşağıda belirtilen kayıt ve şartlar çerçevesinde, kısaca SÖZLEŞME olarak anılacak olan tarafların üzerinde tam olarak karşılıklı anlaştıkları işbu sözleşme imzalanmıştır.

Tarafların tebligat adresleri belirtilen adreslerdir. Herhangi bir değişikliğin noter marifetiyle yazılı olarak bildirilmemesi halinde, bu adreslere yapılan tebligatlar geçerlidir. Bu adrese tebliğ yapılmasında 7201 Sayılı Tebligat Kanunu 35. maddenin uygulanması hususunda taraflar anlaşmışlardır. 

Madde 2- Sözleşmenin Konusu;

 1. … Mevkiinde bulunan tarla vasıflı taşınmazların alım-satım ve koordinasyon işidir.
 2. Söz konusu taşınmazların krokileri işbu sözleşmenin ekinde yer almaktadır.

Madde 3- Koşullar;

 1. … sınırına dayanan bölgeden; 750 dekar alan içerisinde minumum 600 dekar tarla alınacaktır ve bu 600 dekarın 500 dekarı ekilebilir olup tapular  hissesiz bloklar halinde olacaktır.
 2. … mevkiinde yer alan ve ekteki krokideki 1. etap içerisinde bulunan taşınmazdan minumum 300 dekar alınacaktır ve bu 300 dekarın minumum 200 dekarı ekilebilir olup tapular, hissesiz  bloklar halinde olacaktır.
 3. … mevkiinde yer alan ekteki krokideki 2. etapta bulunan taşınmazdan toplam 300 dekar yer alınacak olup buetapta  dikilme hesabı yapılmayacaktır.
 4. Tarlanın dekarı 6.000,00 TL’den alınacaktır.
 5. Tarlanın parası, dekar başı 6.000,00 TL olarak alıcı tarafından ödenecektir.

Madde 4- Satış Bedeli ve Ödeme Planı;

 1. Söz konusu taşınmazın satış bedeli, 7.200.000,00 TL (yedimilyonikiyüzbin Türk lirası)’dir.
 • Alıcının ödeyeceği bu bedel karşılığında, satıcı tarafındanveya satıcının koordinasyonundaki 3. kişilerden toplamda 1.200 dekar tarla verilecek olup alıcı tarafından alınacaktır.
 • Para ödemeleri, banka üzerinden veya elden yapılacaktır. Elden verilen paralar için alıcı ve satıcı arasında iki nüsha olacak şekilde sözleşme yapılacak olup nüshalardan biri alıcıya, diğeri satıcıya verilecektir.

Madde 5- Ödeme Planı;

 • KASIM AYININ İKİNCİ HAFTASI; 500.000,00 TL(BEŞYÜZBİN TÜRK LİRASI)  NAKİT
 • KASIM AYININ ÜÇÜNCÜ HAFTASI; 500.000,00 TL(BEŞYÜZBİN TÜRK LİRASI) NAKİT
 • ARALIK AYINDA,(EN GEÇ 20.12.2020 TARİHİNDE OLMAK ÜZERE); 500.000.00 TL(BEŞYÜZBİN TÜRK LİRAS)  NAKİT
 • OCAK AYINDA,15.01.2021 TARİHİNDE;500.000,00 TL(BEŞYÜZBİN TÜRK LİRASI) NAKİT
 • OCAK AYINDA, 30.01.2021 TARİHİNDE;500.000,00 TL(BEŞYÜZBİN TÜRK LİRASI) NAKİT
 • ŞUBAT AYINDA,  20.02.2021 TARİHİNDE;1.500.000,00 TL(BİRMİLYON BEŞYÜZBİN TÜRK LİRASI) NAKİT
 • MART AYINDA,   20.03.2021 TARİHİNDE;1.500.000,00 TL(BİRMİLYONBEŞYÜZBİN  TÜRK LİRASI) NAKİT
 • NİSAN AYINDA 20.04.2021 TARİHİNDE;1.700.000,00 TL(BİRMİLYONYEDİYÜZBİN TÜRK LİRASI) NAKİT

Madde 6 

 1. Söz konusu alan hisseli,  hissesiz, ipotekli, ipoteksiz olmak üzere; … veya onun göstereceği vekaletname ile yetkilendirilmiş kişilerce alıcıya verilecektir.
 2. İpotekli satışlarda bütün riskler …’a aittir ve ipotek alanı  kadar ki kısmın parası ödenmeyip ipotek kaldırıldıktan sonra ödenecektir.

Madde 7

Bu sözleşmede gizlilik esastır ve karşılıklı sırlar korunacaktır.

Madde 8

Alıcı, bu süreç bitmeden (1.200 dekar tamamlanmadan) … bölgelerinden arazi almayacaktır. Başkalarını devreye sokarak bölgede görüşme yapamayacaktır.

Madde 9

 1. Arazinin ıslah çalışmasında; … gerekli ekip ve ekipman ile gerekli stratejik çözümlerde yardımcı olacaktır. Bu hususta azami gayreti gösterecektir.
 2. … henüz toplulaştırma çalışması yapılmadığından bu işlerin oluşturulmasında gerekli olan tüm  desteği, eknik ve hukuki olarak sağlayacaktır.

Madde 10

 1. Satın alınan yerler, hisseli tapularda olacağından ve bu tapular, izale-i şuyu ile çözüleceğinden dolayı; bu aşamaya kadar masrafları  ve hizmetlerisatıcı taahhüt eder.
 2. Satış ihalesine çıktıktan sonraki masraflar alıcıya aittir.

Madde 12

Yaylayolundaki hisseli parseller, izale-i şuyu davaları ile çözülecektir. Ancak 2021 yılının sonuna kadar Yaylayolundaki hisselere ilişkin toplulaştırma kararı çıkar ise; izale-i şuyu işlemi uygulanmayacaktır.

Madde 13

Bu ana maddeye ilave yeni maddeler konulabilir.

Madde 14- Cezai Şart;

1.200 dekarlık söz konusu arazi için düzenlenen işbu sözleşmede yer alan taahhütlerin yüzde 90’ı alıcı veya satıcı tarafından gerçekleştirilmez ise; yüklendiği edimi yerine getirmeyen tarafça 1.000.000,00 TL(birmilyon Türk lirası) cezai şart ödenecektir.

Madde 15

… mevkiisindeki 165-198-184 No’lu parseller bu sözleşme toplamına dahildir ve ilk etapta verilecektir.

EK-1:

ALICI:                                                   SATICI:      

ALICI KEFİLİ:

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir