Ortaklıktan Ayrılma İhtarnamesi

Ortaklıktan Ayrılma İhtarname

X NOTERLİĞİ’NE

İHTARNAME

 

İHTAR EDEN                            :

 

ADRES                                      :

 

VEKİLİ                                      :

 

ADRES                                      :

 

İHTAR EDİLEN                        :

 

ADRES                                      :

 

KONU                                        : Müvekkilimiz …. ….’nın şirket ortaklığından ayrılmış olması sebebiyle, bundan böyle ….. Şirketinin çekeceği kredilerde kefil olarak gösterilmemesine dair ihtara ilişkindir.

 

AÇIKLAMALAR                      :

1-)Müvekkilimiz, …./…./…. tarihinden itibaren …. Şirketinde ortak olarak bulunmaktadır. Şirket ana sözleşmesi gereğince şirketin çektiği kredilerde ortaklar kefil olarak bulunmaktadırlar.

2-) Ancak müvekkilimiz …/…/… tarihi itibariyle söz konusu şirket ortaklığından istifa etmiş ve ayrılmış olup şirketle ilişiği kesilmiş durumdadır. Bu durumu belgeleyen istifa dilekçesinin “aslı gibidir” onaylı sureti (EK-1) ile şirketle ilişiğinin kesildiğine dair… Sosyal Güvenlik Kurumu… İl Başkanlığı’na verilen çıkış belgelerinin “aslı gibidir” onaylı suretleri (EK-2) ile müvekkilimizin şirket ortaklığından ayrıldığına dair …/../… Tarihli Ticaret Sicil Gazetesi (EK -3) ekte yer almaktadır.

3-)Açıklanan nedenlerle şirketin …/…/… Tarihinden itibaren kullanacağı kredilerde müvekkilimizin bundan böyle kefil olarak gösterilmemesi, müvekkilimizin herhangi bir sorumluluğu olmayacağı, aksi takdirde hukuki yaptırımların uygulanması için aleyhinize yasal yollara müracaat edileceğini, her türlü zarar için ayrıca dava açılacağını, yapılacak tüm masraflar ile avukatlık ücretlerinin bankanıza ait olacağını ihtar ederiz. 

 

İhtar Eden Vekili

Av

 

EKLER                                      : 1-) İstifa Dilekçesinin Aslı Gibidir Onaylı Sureti

                                                     2-) Şirketle İlişiğinin Kesildiğine Dair Çıkış Belgelerinin Aslı Gibidir Onaylı Sureti

                                                     3-) Müvekkilimizin şirket ortaklığından ayrıldığına dair …/../… tarihli Ticaret Sicil Gazetesi

                                                     4-) Bir Adet Onaylı Vekaletname Örneği

 

Sayın Noter;

 

Üç suretten ibaret olan işbu ihtarnamenin bir suretinin dairenizde saklanmasını, bir suretinin muhataba memur vasıtasıyla tebliğini ve muhataba tebliğ şerhini havi bir suretinin de tarafımıza verilmesini saygı ile ihtar eden vekili olarak talep ederiz. 02/07/2015

 

İhtar Eden Vekili

Av

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir