Siteden ayrılmadan önce tarafımca yazılan site içi arama motorunu deneyin.

Kooperatifin İhyası Dava Dilekçesi

ADANA ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

İSTEM : Kooperatifin Sicilden Terkin Kaydının Kaldırılması ve İhyası İstemidir.

AÇIKLAMALAR :

1) Adalet Kooperatifi ile müvekkilim arasında, Adana Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 14 K. sayılı dosyasında görülen alacak davasında, kooperatifin, 10.000 TL alacak bedeli ödemesine karar verilmiş ve bu karar temyiz edilmeden kesinleşmiştir.(EK-1)

2) Dava dilekçesinin usulüne uygun biçimde kooperatife tebliğ edilmesine rağmen, dava sonucu beklenmeden kooperatifin tasfiyesine karar verilmiştir.(EK-2) Alınan tasfiye kararı, müvekkilimin alacağına kavuşmasını engeller mahiyettedir.

3) Yargıtay 11 HD’nin 12.02.2004 tarih ve 2003/6314E. 2004/1181 K. sayılı kararında;

“Kooperatifin tüzel kişiliği, ticaret sicilinden silinmesi ile sona erer. Kooperatiflerin tasfiyesinde, tasfiye işlemleri ortaklarla üçüncü kişiler ve kooperatif arasında hukuken sona ermedikçe, kooperatifin sicilden silinmesi mümkün değildir. Bir başka ifadeyle, tüzel kişiliğin sona ermesi için, tasfiye işlemlerinin eksiksiz olarak tamamlanması gerekir. Bu nedenle, menfaati olanlar tüzel kişiliğin ihyasını isteme hakkına sahiptir. Tüzel kişiliğin ihyası için, tasfiye kurulu ile ticaret siciline husumet yöneltilerek dava açılması gerekir.” denilmektedir. (EK-3)

4) Müvekkilimin alacağına ulaşabilmesi için iş bu davanın açılması zorunlu olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 1163 S. K. m. 81, 82.

HUKUKİ DELİLLER : 1- Adana Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 14 K. sayılı dosyası, 2-Tasfiye Kararı

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle Adalet Kooperatifi’nin ihyasına karar verilmesini, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini mahkemenizden talep ederiz.

EKLER: 1- Adana Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 14 K. sayılı dosyası 2- Tasfiye kararı 3- Yargıtay 11 HD’nin 12.02.2004 tarih ve 2003/6314E. 2004/1181 K. sayılı kararı 4- Bir adet onaylı vekaletname örneği

Davacı Vekili

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir