Şirketin İflasını İstememek Nedeniyle Suç Duyurusu Dilekçesi

Şirketin İflasını İstememek Nedeniyle Suç Duyurusu Dilekçesi


… CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

                                                                                                                    

YAKINAN                           :

 

VEKİLİ                                 : Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana

SANIK                                  :

 

SUÇ                                       : Kusurlu Olarak Şirketin İflasını İstememe.

SUÇ TARİHİ                       : …/…/…

AÇIKLAMALAR                :

 

1-) Müvekkilim …’in, sanık …’in temsilciliği ve yönetim görevini yürüttüğü … İnşaat A.Ş.’den olan …TL. alacağı için başlattığı icra takibi sonucunda, söz konusu borcunun ödenmemesi nedeniyle, şirket mallarına haciz koydurmuş ve malların satışı ile de alacağını tahsil etmeye çalışmıştır. 

 

2-) Ancak, haciz konulan malların satışı sonunda elde edilen para da şirket borçlarını karşılamaya yetmemiştir. Diğer taraftan borçlu şirket alacakları da müvekkilime olan borcunu karşılamamaktadır. Buna rağmen, sanık … temsilciliği ve yönetim görevini yürüttüğü … İnşaat AŞ.’nin iflasını istememek suretiyle İcra ve İflas Kanunun 179. maddesinde belirtilen suçu işlemiştir. Bu nedenle sanığın cezalandırılmasını talep etmekteyiz.

HUKUKİ NEDENLER       : 2004 S. K.  m. 179 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER        : İcra  takip dosyası, haciz talebi ve diğer delililer.

SONUÇ VE İSTEM            : Yukarıda açıklanan nedenlerle, temsilcisi ve yönetim görevini yürüttüğü … İnşaat AŞ.’nin iflasını istemeyerek İcra ve İflas Kanunun 179. maddesinde belirtilen suçu işlemiş bulunan sanığın cezalandırılmasını,  saygıyla talep ederiz. …/…/…

                                              

                                                                                                              Yakınan Vekili

                                                                                                         Av.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

bir yorum bırakın