Şirkete Kayyım Atanması Talebi

Kas 20, 2019 | İcra Hukuku, Şirketler Hukuku Avukatlığı

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNE

TEMSİL KAYYUMU        

TALEP EDEN                     :

VEKİLİ                                 :

TEMSİL KAYYUMU        

TALEP EDİLEN                 :

KONU                                   :Müflis …………………San. Ltd. Şti.’ne ……. … Asliye Hukuk Mahkemesi’nin………… E. sayılı dosyası ile sınırlı olmak  üzere temsil kayyumu atanması talebimiz hak.

AÇIKLAMALAR                :……….  Asliye Hukuk Mahkemesi’nin …….E. sayılı dosyası ile müvekkilimiz ile temsil kayyumu talep edilen şirket arasında satış vaadi sözleşmesinden kaynaklanan tapu iptal ve tescil davası görülmektedir. Davacı olarak yer alan  şirketin ………….. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin ………. E. …….K. sayılı kararı ile ………tarihi ve saat 10.05 itibariyle iflasına karar verilmiş olup, …….. … İflas Müdürlüğü’nün 2015/1 İflas numaralı dosyası ile iflas takibi başlatılmıştır. Bu süreç sonunda iflas masasını temsilen ………….. tarihinde İflas İdaresi üyeliğine Av., Av. ve Av. getirilmiştir. Ancak yukarıda esas numarası verilen dosya da tarafımızca davalı vekili olarak takip edilmektedir. İcra İflas Kanunu’nun 226. Maddesinde “Masanın kanuni mümessili iflas idaresidir.” denilmektedir. Tarafımız iflas idaresi üyelerinden olup, masayı temsile görevli iken aynı zamanda yukarıda esas numarası belirtilen dosyada da davalı ……………vekil olarak temsil etmekteyiz. Dolayısıyla bu durum şekli menfaat çatışması durumu doğurmaktadır. Bu nedenle de mahkemenize başvurarak, Asliye Hukuk Mahkemesi’nin  E. sayılı dosyası ile sınırlı olmak üzere, müflis şirkete kayyum atanmasını talep etme zaruretimiz doğmuş bulunmaktadır.

DELİLLER                          :………… Asliye Hukuk Mahkemesi’nin …….. E. sayılı dosyası, …….. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin …………E. ……..K. sayılı Dosyası, …….  İcra Dairesi’nin ……… E. sayılı Dosyası, ……. … İflas Müdürlüğü’nün ……. İflas sayılı dosyası, Tanık, Bilirkişi İncelemesi ve Her Türlü Yasal Delil

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle, ………  Asliye Hukuk Mahkemesi’nin…… E. sayılı dosyası ve davacı müflis kooperatifi bu davada temsil etmek ve davayı takip etme yetkisi verilmesi konularıyla sınırlı olmak üzere, Müflis …………………….Ltd. Şirketine temsil kayyumu atanmasına karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederiz.

                                                                                                          Talep Eden
Vekil – Adana Avukat Saim İNCEKAŞ

                                                                                  

EK                  : Onanmış Vekaletname Örneği

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank