Şirket Sunucusu Sistemini Engelleme ve Bozma Suçu Şikayet Dilekçesi

Şirket Sunucusu Sistemini Engelleme ve Bozma Suçu Şikayet Dilekçesi

ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

MÜŞTEKİ                                 :

VEKİLLERİ                              :

FAİL/ŞÜPHELİ                         :

SUÇ                                         : Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçu.

SUÇ TARİHİ                            : X tarihi  ve halen devam etmektedir.

AÇIKLAMALAR                        :

Müvekkil şirket, X Sektöründe X hizmetleri, X cihazlarıyla tamir, üretim ve onarım hizmetleri ile iştigal etmektedir. Şüpheli, müvekkil şirkete ücret mukabilinde (fatura karşılığı) bilgi işlem, bilgisayar hizmeti vermektedir.

Şüpheli, müvekkil şirketin ihtiyacı olmamasına rağmen bilgi işlem sunucusunu dışarı taşımış, kiralık bir sunucu üzerine geçirmiştir. Müvekkili yanıltarak bunun elzem olduğunu belirtmiştir.

Taraflar arasındaki sorun, sunucu ve verilerin dışarı çıkarılmasından sonra görülmeye başlamıştır. Şüpheli, müvekkil şirketin sistem sunucularını şirketten çıkartmış ve kiralık bir sunucu üstüne taşımıştır. Bu kiralık sunucu üzerindeki verilere ulaşmak zamanla zorlaşmış, kimi zaman da hiç mümkün olmamıştır. Bu arada şüpheli, mutad ödemelerin dışında bedeller talep etmiş, bu bedellerin işin gereği olduğunu iddia etmiştir.

En son olarak da X yılının X Ayında gönderdiğini iddia ettiği bir e-posta ile “Ödemelerin X günü saat 17.00’a kadar yapılmaması halinde sisteme erişimin kapatılacağını” söylemiştir. X günü de dediğini yaparak, müvekkil şirketin, bizatihi kendisinin verilerine ulaşmasını engelleyecek şekilde sistem erişimini “TAMAMEN” kapatmıştır. Müvekkil şirket, ticaret yapmakta zorlanmış, adeta sabotaj yapılmış gibi muhasebe dâhil hiçbir sistemi çalışmamıştır.

Bu konuda tüm görüşmeler sonuçsuz kalmış, şüpheli tarafından erişim şifreleri de değiştirildiğinden bir başka bilgisayar uzmanının da sistemi kullanıma açması günler sürmüştür. Sistem açıldığında hangi verilerin muhafaza edilip hangilerinin zayi olduğu dahi anlaşılamamıştır. Aylar geçmesine ve sistem üzerinde çalışılmasına rağmen halen eski veriler ve performans yakalanamamıştır. Bir kısım e-postanın kaybolduğu düşünülmektedir.

Şüpheli, sunucu hizmetini kendisi vermemesine, kiralık bir sunucu üzerinde veriler depolanmasına rağmen, üçüncü kişi olarak kötü niyetle ve kasten, kendi belirlediği ve değiştirdiği şifreleri kullanarak bu kiralık sürücüye ve sisteme erişimi engellemiştir. Kiralık sunucu, şüphelinin değildir ve sunucu firma dahi erişimi kesmemiştir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 157, 158 ve 244. Maddelerine aykırı eylemler içinde olan şüphelinin cezalandırılması gerekmektedir.

DELİLLER                               : Müvekkil şirketin bilişim kayıtları, sunucusu, ticari defter ve kayıtları ile tanık ifadeleri,

TANIK                          :

NETİCE VE TALEP                  :

Yukarıda izah edilen ve Sayın Başsavcılığınızca re’sen gözetilecek nedenlerle; şüphelinin eylemleri hakkında gerekli tahkikatın yapılarak cezalandırılması için hakkında dava açılmasını vekâleten arz ve talep ederiz.

Saygılarımla

Müşteki Vekili

Son düzenleme tarihi 29 Mayıs 2020 17:55

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.