Bir Sayfa Seçin

Şirket Hisse Haczi Talep Örneği


T.C.

İSTANBUL…… İCRA

MÜDÜRLÜĞÜ

Dosya NO  :…….. E.

 

Borçlu …….. ‘nin ticaret sicil kaydına borç miktarı kadar haciz şerhi işlenmesi için müzekkere yazılmasını , talep ederim..17/6/2019                             

                                                                                                                                  Adana Barosu – Avukat Saim İncekaş

Son Güncelleme Tarihi