Sıra Cetveline Şikayet ve İtiraz Davası

Nis 17, 2018 | İcra Hukuku

Sıra Cetveline Şikayet ve İtiraz Davası

Sıra cetveline yapılacak olan itirazlar 2 ayrı şekilde yapılır. Bunlar : Sıra Cetveline Karşı Şikayet ve Sıra Cetveline Karşı İtiraz Davası’dır.

Sıra Cetveline Karşı Şikayet

 • Sıra cetvelinin İİK’ya aykırı olarak düzenlendiği iddia edilir.
 • Özellikle bir alacaklı kendisine verilen sıraya itiraz etmek isterse, bu yola başvurur.

 • Sıra cetvelinin tebliğinden itibaren 7 gün içinde, İcra mahkemesine yapılır.
 • Borçlu da bu yola başvurabilir.
 • Sonucundan herkes yararlanır.

Sıra Cetveline Karşı İtiraz Davası

 • Sıra cetveline maddi hukuk bakımından karşı çıkılır.
 • Bir alacaklı; başkasının alacağına veya sırasına karşı çıkarsa bu yola başvurur.
 • Sıra cetvelinin tebliğinden itibaren 7 gün içinde genel mahkemelerde açılır.
 • Borçlu bu davayı açamaz.
 • Davada ispat yükü, davalıya düşer.
 • Sonucundan sadece davayı açan alacaklı yararlanır.

Sıra Cetveline İtiraz ve Şikayet Davalarının Sonuçları

Sıra cetveline karşı şikayeti icra mahkemesi kabul ederse, icra müdürü sıra cetvelini buna göre düzelte­cek ve yeniden ilgililere tebliğ edecektir. Bu şekilde düzeltilen sıra cetveline karşı da tekrar şikayet ve itiraz yo­luna başvurulabilecektir. İcra mahkemesinin şikayetin kabul veya reddine ilişkin olarak vermiş olduğu karar­lar temyiz edilebilir.

Sıra cetveline itiraz davasında davacı, sıra cetveline alınmış olan alacaklının alacağına veya sırasına itiraz eden alacaklı; davalı ise alacağına veya sırasına itiraz edilen alacaklıdır.

Sıra Cetveline İtiraz Davasında Yetkili ve Görevli Mahkeme

Sıra cetveline itiraz davasında yetkili mahkeme icra takibinin yapıldığı yer mahkemesidir.

Görevli mahkeme ise, dava konusu yapılan alacağın miktarına göre değil, o alacağa sıra cetveline göre dü­şen hissenin miktarına göre belirlenir.

Buna göre, alacağın tamamının mevcut olmadığı iddia ediliyorsa, görev sıra cetveli gereğince bu alacağa isabet eden para miktarına göre tayin edilir.

Ancak bir alacağın sıra cetvelinde yazılı miktarda olmadığı hakkında dava açılıyorsa, görev, davalının da­vayı kazanması halinde alacağı hisse ile davayı kaybetmesi halinde alacağı hisse arasındaki farka göre be­lirlenir.

Davanın konusu, davalı alacaklının sırasının değiştirilmesi ise, görev, davalının dahil edildiği sırada o ala­cağa düşecek hisse ile davacının iddia ettiği sırada o alacağa düşecek hisse arasındaki farka göre belirlenir.

Alacaklı sıra cetveline itiraz etmiş ise, tebligatı alan ve sıra cetvelinde hak sahibi görünen bu alacaklı, bir bankanın kesin teminat mektubunu icra dosyasına ibraz ederek payına düşen miktarı tahsil edebilir.

Sıra cetveline itiraz davası basit yargılama usulüne ile görülür. Bu davada davalı, alacağının varlığını is­pat etmekle yükümlüdür.

İcra dairesi yanlışlıkla alacaklıya fazla para öderse, ayrıca bir mahkeme kararına gerek kalmak­sızın, fazla ödediği parayı alacaklıdan zorla geri alır.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Etiketler:

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.