Sıra Cetveline İtiraz Dilekçesi

Sıra Cetveline İtiraz Dilekçesi

İCRA HUKUK MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI’ NA

İTİRAZ EDEN

(DAVACI):

VEKİLİ:

KARŞI TARAF

(DAVALI): [ÜÇÜNCÜ KİŞİ ADI SOYADI-ADRESİ]

İCRA DOSYA NO:

DAVA: Sıra cetveline itiraz ile iptali talebidir.

AÇIKLAMALAR     :

Müvekkilim ………’ nın davalı ………’ dan alacağının tahsili için ……… ……… sayılı takip dosyası ile başlatılan icra takibinde borçlunun mallarına haciz konulmuş ve talebimiz üzerine hacizli mallar satılarak paraya çevrilmiştir. Ancak borçlu hakkında başka borçlarından dolayı da icra takibi yapılarak bu satılan mallara haciz konulduğundan sıra cetveli hazırlanmıştır.

Davalı borçlunun başka bir alacaklısı olan [ÜÇÜNCÜ KİŞİ ADI SOYADI] tarafından başlatılan icra takibi sonucunda da davalının mallarına haciz konulmuş olduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle hacizli malların satışından sonra hazırlanan sıra cetvelinde müvekkilimin alacağı ile diğer davalı [ÜÇÜNCÜ KİŞİ ADI SOYADI]‘ nın alacağı aynı sırada gösterilmiştir. Ancak müvekkilimin alacaklısı olduğu icra takibi ve bu dosyadan konulan haciz, diğer davalının icra takibinden ve haczinden daha eski tarihlidir.

Müvekkilimin davalı borçlu hakkında başlatmış olduğu icra takibi ve mallarına koydurduğu haciz diğer davalının başlatmış olduğu icra takibinden yaklaşık iki ay önceki tarihlidir. Buna rağmen diğer davalının alacağının İcra Müdürlüğünün hazırladığı sıra cetvelinde müvekkilimin alacağı ile aynı sırada gösterilmesi sebebiyle sıra cetveli hatalıdır.

Hatalı sıra cetvelinin iptali için Yargıçlığınıza başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

YASAL NEDENLER:: İcra ve İflas Yasası 142.madde ve diğer ilgili mevzuat

DELİLLER: İcra dosyası ve diğer deliller

TALEP SONUCU: Yukarıda açıklanan nedenlerle İcra Müdürlüğünce hatalı olarak düzenlenmiş olan sıra cetvelinin iptal edilerek yeniden sıra cetveli hazırlanmasına, yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkilim adına saygılarımla dilerim. tarih

                                                                                    DAVACI VEKİLİ

Son düzenleme tarihi 8 Nisan 2020 00:10

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.