Aklınıza takılan başka detaylar mı var?

Günlük 10.000'i aşkın ziyaretçisi olan hukuk forumunda sorularınızı gündeme getirebilirsiniz.

HUKUK FORUMU

Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Sıra Cetveline İtiraz Dilekçesi

Sıra Cetveline İtiraz Dilekçesi Örneği

X ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DOSYA NO:

DAVACI                   :.. Müdürlüğü

VEKİLİ                     :Av…

DAVALILAR           :1-      

KONUSU               : .. tarihli duruşmada verilen ara karara ilişkin beyanlarımızdan ibarettir.

AÇIKLAMALAR   :

.. tarihli duruşmasının 4 numaralı ara kararı gereğince gelen yazı cevaplarına karşı beyanda bulunulması için tarafımıza süre verilmiştir.

Anılan işbu karar çelişkili ve tutarsız nitelikte olup, haksız davanın kabulüne karar verilmesine rağmen takip dayanağı olan icra takibinin iptal edilmeyip dosyanın kesinleşmesi hukuk mantığı ile bağdaşmamaktadır.

Ayrıca davalı müvekkil kuruma borcu olmadığını ispatlayamamıştır. Buna karşılık davalı hakkında müvekkil kuruma borçlu olduğuna ilişkin somut deliller icra dosyasında mevcuttur.

Bu nedenlerle, müvekkilin .. İcra Müdürlüğünün.. esas sayılı dosyası ile icra takibine konu alacağına ilaveten borçludan alacağının mevcut olduğu kuşkuya yer bırakmayacak kadar net ve açıktır.

Hal böyleyken, … İcra Müdürlüğünün .. esas sayılı dosyası ile icra takibine konu olan alacağın da sıra cetveline güncel bir borç oranıyla dahil edilerek yeni bir sıra cetveli düzenlenmesi gerekmektedir.

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda izah edilen ve resen nazara alınacak nedenlerle, dava dilekçemizdeki taleplerimiz doğrultusunda müvekkilin icra dosyasına konu edilmemiş olan .. alacağına ilaveten .. 1. İcra Müdürlüğünün ../.. esas sayılı dosyası ile icra takibine olan alacağının da sıra cetveline güncel bir borç oranıyla dahil edilerek yeni bir sıra cetveli düzenlenmesine karar verilmesini vekaleten talep ederim.

                             Davacı  Vekili

Son düzenleme tarihi 24 Ağustos 2020 16:43

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.