Silahların Müsaderisi Kararına İtiraz İstinaf Dilekçesi

May 15, 2020 | Kovuşturma-Yargılama

Silahların Müsaderisi Kararına İtiraz İstinaf Dilekçesi

X BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ CEZA DAİRESİNE

GÖNDERİLMEK ÜZERE

X ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE

DOSYA NO:

KARAR NO:

İSTİNAF BAŞVURUSUNDA

BULUNAN(HÜKÜMLÜ):

KONU: X ASLİYE CEZA MAHKEMESİ X EK KARAR TARİHLİ  SİLAHLARIN MÜSADERESİNİN KALDIRILMASINA İLİŞKİN TALEBİN REDDİNE DAİR KARARIN İSTİNAF İNCELEMESİ İSTEMİDİR.

AÇIKLAMALAR

Adli Emanet X sırasına kayıtlı tarafıma ait bir adet X çaplı X numaralı X marka ve X adet X seri numaralı X marka tabancaya X Asliye Ceza Mahkemesinin X Esas sayılı kararı ile müsaderesine karar verilmiştir. Aşağıda açıklamış olduğumuz gerekçeler ile tarafıma ait el konulmuş olan tabancalara ilişkin el konulma kararının kaldırılarak tarafımıza teslim edilmesine karar verilmesini talep etmekteyiz. Şöyle ki;

Evimde yapılan arama sırasında X çaplı X numaralı X marka tabanca ve X adet X seri numaralı Smith&Wesson marka tabanca  bulunmuştur. Müsadere altına alınmasına karar verilen silahlardan X adet X çaplı X numaralı X marka tabanca emekli polis memuru olmam dolayısıyla tarafıma verilmiş silahtır. O dönem de ekonomik durumumdan dolayı silahıma henüz ruhsat çıkartamamıştım. Olay günü evde yapılan arama sırasında emekli polis memuru olduğumu gösterir evrağı evde arama yapan jandarmaya gösterdim. Bunun üzerine silahımı istediler ve tarafımca silahı bulunduğu yerden alıp jandarmaya teslim ettim. Emekli polis memuru olmam dolayısıyla şahsıma bırakılan silah herhangi bir suçta kullanılmamıştır. Ancak jandarma tarafından silahlarıma el konuldu ve mahkemece silahların müsaderesine karar verildi. X marka tabanca da polis memurlarına tanınan ikinci silah alabilme hakkından faydalanarak tarafımca alınmış bir silahtır. Bu silahların polis memuru emekli özlük dosyasının içerisinde kaydı da bulunmaktadır. Bu sebeple tarafıma kaydı olan ve yasa dışı hiçbir eylem de kullanılmamış olan silahların tarafıma verilmesini talep etmekteyim.

5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNDA MÜSADERE USULÜ kanunu uyarınca

Madde 54- (1) İyiniyetli üçüncü kişilere ait olmamak koşuluyla, kasıtlı bir suçun işlenmesinde kullanılan veya suçun işlenmesine tahsis edilen ya da suçtan meydana gelen eşyanın müsaderesine hükmolunur. Suçun işlenmesinde kullanılmak üzere hazırlanan eşya, kamu güvenliği, kamu sağlığı veya genel ahlak açısından tehlikeli olması durumunda müsadere edilir. Şeklinde düzenlenmiştir. Kanun hükmü uyarınca müsadere altına alınan silahlar emekli polis memuruna tanınan haklar sonucunda alınmış ve kaydı bulunan silahlardır.

Türk Ceza Kanunu Madde 54/1 hükmü gereğince eşyanın müsaderesi için aranan şartlar bakımından, suç işleme tehlikesi yahut suç işleme kastı bulunmadığı ortadadır. Ayrıca 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında da herhangi bir suç unsuru oluşmadığından müsadere edilen eşyanın tarafıma iadesi gerekmektedir.

Müsadere edilen tabanca bana polis memurluğu yaptığım dönemde 1500 TL bedel alınarak tarafıma satılmıştır(ekte). Yani söz konusu tarafıma polis memurluğu döneminde tahsis edilen silahtır. Söz konusu tabancanın müsadere edilmesi beni manevi yönden oldukça yıpratmıştır. TCK md. 54/3 gereğince eşyanın müsadere edilmesinde oluşacak netice madde kapsamında değerlendirilmelidir ve daha ağır sonuçlar doğuracağı sebebiyle müsadere kararından dönülmelidir.

Söz konusu tabancanın müsadere edilmesinde kamu adına bir yarar bulunmamaktadır. Şöyle ki; ben müsadere kararı verilen silahlarla hiçbir zaman suça karışmadım, kanunlara aykırı bir eylemde de bulunmamış olduğum gözetilmelidir. Bu sebeple korunmaya değer manevi ve hukuki yararı vardır.

Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle yasanın bu açık hükümleri karşısında müsadere kararının kaldırılması ve müsadere edilen eşyaların tarafıma iade edilmesini talep etme zorunluluğu hasıl olmuştur.

İSTEM SONUCU : Yukarıda arz ve izah olunan ve re’sen göz önünde bulundurulacak sebepler ile müsadere edilen X çaplı X numaralı X marka tabanca ve X seri numaralı X marka tabancalar üzerinde konulan müsadere kararının kaldırılarak; eşyanın aslen veya yediemin olarak tarafımıza teslimine karar verilmesini arz ederim. tarih

 

İSTİNAF BAŞVURUSUNDA

                                                                                                   BULUNAN

EK

Emekli Polis Memuru Olduğunu Gösterir Belge

Tabanca Satış Senedi

İki Silahında Şahsıma Kayıtlı Olduğunu Gösterir Belge

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.