Silah taşıma ruhsatı almak için dilekçe örneği

T.C. SEYHAN KAYMAKAMLIĞI’NA

… Baro Sicil numarasıyla, Adana Barosu baro levhasına kayıtlı olarak icra etmekte olduğum “Avukatlık mesleği” dolayısıyla ve 6136 Sayılı kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esasların düzenlendiği “Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik” in 9. Maddesinin ş) bendinde geçen;

Taşıma ruhsatı verilebilecek diğer meslek mensupları

 Madde 9 –

Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendine istinaden valiler, aşağıda belirtilen kişilere, durumlarının bu Yönetmelik hükümlerinde aranan şartlara uygunluğunun tesbit edilmesi halinde silah taşıma ruhsatı verebilir.

ş) (Ek : 16/11/1992 – 92/3721 K.) Barolara kayıtlı bulunan avukatlara, 1512 sayılı Noterlik Kanunu hükümlerine göre noterlik hizmetini yürüten noterlere,”

ifadeleri uyarınca tarafıma “ateşli silah taşıma ve bulundurma” ruhsatı verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

Aynı yönetmeliğin 16. Maddesinde sayılan silah taşıma ve bulundurma ruhsatı verilmesine engel herhangi bir durumumun bulunmadığını taahhüt eder, yönetmelik kapsamında aranan diğer şartlara uygunluğuma ilişkin gerekli bilgi ve belgeler ekte dikkatinize sunmaktayım.

Sunulan belgeler ve işbu talep dilekçesi ışığında makamınızca gereğinin yapılmasını talep ederim. tarih

Av.

Son düzenleme tarihi 10 Kasım 2020 13:40

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulur.