Silah ruhsatı yenileme dilekçe örneği

ADANA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE

( Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğü )

Adıma kayıtlı bulunan…………………….…………..  marka,  ……………..  çap ve …………………………..….. seri numaralı  silahıma ait ruhsatımın yenilenerek, Taşıma/Bulundurma  ruhsatı düzenlenmesini talep ediyorum.

Gereğini arz ederim.  …/…../20.…

Adı Soyadı

İmza

T.C:

MESLEK:

TEL NO:

ADRES :

Bu kısım görevli memur tarafından doldurulacaktır.

SİLAH KONTROL FORMU

SİLAHIN                                                      KONTROL EDENİN

Cinsi İmzası
Markası Adı Soyadı
Çapı Rütbesi
Seri No. Sicili

Tarih:

91/1779 sayılı yönetmeliğin 20. maddesi gereğince kontrol edilmiştir.

TEBLİĞ TEBELLÜĞ TUTANAĞI

 Tarafıma teslim edilen silah ruhsat kartımda yazılı bulunan geçerlilik süresi sona erdiğinde, Altı (6) ay zarfında ruhsatımı yeniletmem gerektiği aksi takdirde ruhsatımın iptal edileceği, bu şekilde ruhsatı iptal edilen silahımı, başkasına devretmek zorunda kalacağım veyahut idari para cezası ödemek şartıyla yeniden ruhsata bağlatabileceğim, hususları tarafıma tebliğ edilmiştir.

  TEBLİĞ EDEN-TEBLİĞ TARİHİ-TEBELLÜĞ EDEN

ADI SOYADI-ADI SOYADI

RÜTBE VE SİCİLİ-RUHSAT SAHİBİ

Silah Ruhsatı Yenileme Dilekçesi -2-

ADANA VALİLİK MAKAMINA

( İl  Emniyet Müdürlüğü)

Adıma taşıma ruhsatlı olarak kayıtlı bulunan ………… marka … mm. çap ve …………………seri numaralı taşıma ruhsatlı silahımın  ruhsat süresi sona ermekte olup, …… Tic. Tur. San. Ltd. Şti.’nin ortağı, idarecisi  ve müdürüyüm ( Ek.1 ).  Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Yönetmeliğin 9/h bendi ve husumetten kaynaklanan can güvenliğime ( Ek. 2 ) istinaden, tekrar taşıma ruhsatı verilmesi hususunu;

Saygılarımla arz ve talep ederim.

ADRES:                                                       

 Adı Soyadı

İmza

Tel:

Ekler:

1) Şirket ortaklığımı gösterir noter evrakı örneği.

 2) ….. Ağır Ceza Mah.’nin 2018/175 E.; 343 K. Sayılı karar örneği

Son düzenleme tarihi 15 Mart 2021 19:16

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulur.