Şikayetten Vazgeçme Dilekçesi Örneği (Savcılık)

Şikayetten Vazgeçme Dilekçesi -1-


ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

Dosya No                              :

Şikayetten

Vazgeçen/Müşteki             :

Adres                                     :

Şüpheli                                 :              

Adres                                     :

Konu                                     : Şikayetten feragattir.

Açıklamalar                         :

  1. Yukarıda dosya numarasını zikrettiğim ve sayın savcılık makamınız nezdinde devam eden soruşturma aşamasındaki dosyanın şikayetçi tarafıyım.

  2. Savcılık şikayetimde belirttiğim dönemde, benimle yapılan görüşmenin Av. X ile yapıldığını düşündüm. İşbu nedenle, Av. X hakkında şikayetçi oldum. Ancak, daha sonra şüpheli ile yapmış olduğum görüşme neticesinde tarafıma hakaret ve tehditte bulunan şahsın Av. X olmadığına emin oldum. Beni arayıp şikayetimde belirttiğim hususları söyleyen kişi başka biriydi. Aynı dönemde, Av. X bağımsız olarak başka şahıslar ile husumetim bulunmasından dolayı görüşmenin onlarca yapıldığını düşünmekteyim.

  3. İş bu nedenle, tarafımla yapılan telefon görüşmesindeki karşı tarafın Av. X olmaması ve belirttiğim fiillerin tamamen suçsuz olan Av. X a yüklenmesinin önlenmesi açısından şikayetimden FERAGAT ediyorum.

Netice ve Talep                   : Yukarıda açıkladığım gerekçelerle,

  1. İş bu feragat dilekçemin kabulü ile,
  2. Vaki feragatim kapsamında gerekli işlemlerin yapılarak tarafıma belge verilmesini talep ederim.

Saygılarımla, tarih

Şikayetten Feragat eden

                                                                                                   

Eki                   :

Kimlik Sureti

Şikayetten Vazgeçme Dilekçesi Örneği

Şikayetten Vazgeçme Dilekçesi -2-


         X CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

Soruşturma No         : ……/….

ŞİKAYETTEN

VAZGEÇEN            : AD SOYAD  (T.C :                     )

ŞÜPHELİ                  : AD SOYAD(T.C:                           )

KONU                        : Şikayetten vazgeçme beyanımın sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR ve TALEP

03.11.2018 tarihinde meydana gelen olay ile ilgili Yarbaşı Şehit Erdoğan Çıtak Polis merkezinde vermiş olduğum şikayet dilekçemde ismini sonradan öğrendiğim ………….’nun bana ve kardeşime yönelik herhangi bir tehdit, hakaret veya bir zorlama hareketi olmadığından ve kimsenin işlemediği bir suçtan dolayı mağdur edilmesini istemediğimden dolayı işbu şikayetimden vazgeçme dilekçemi savcılığınıza sunuyorum. Şöyle ki;

Emniyette vermiş olduğum ifademde ‘’…. İsmini …… ……. olarak bildiğim şahıs yanında BEDO lakaplı ve yine ismini bilmediğim bir kişi ile beraber 34 ASC 12 Plakalı beyaz renkli bir araç ile gelerek ….. ‘’ şeklinde vermiş olduğum ifademde ismini bilmediğim bir kişi diye nitelendirdiğim şahıs sonradan ortak arkadaşlarımızdan öğrendiğim üzere …… …..’ dur.

Vermiş olduğum ifademde şüpheli …… …… 34 ASC 12 Plakalı araç ile yanımıza sonradan gelip biz diğer şahıslarla itişip kalkışırken bizi ayıran sakinleştiren kişidir. Bu husus eğer varsa güvenlik kamera kayıtlarında da açıkça görülecektir. Ancak ben o gün ismini sonradan öğrendiğim  ….. ……’nun da geldiğini görünce ondan da şikayetçi oldum. …… …….. bana ve kardeşime yönelik herhangi bir tehdit vari bir söylemi veya zarar verecek bir hareketi olmamıştır. Zaten biz o sırada diğer şahıslarla itişip kalkışırken ………. ……….. diğer şahısları arabaya bindirmeye çalışarak iş yerinden uzaklaştırmaya çalışıyordu.

Şüpheliler hakkında hakkında her ne kadar suç duyurusunda bulunulmuş ise de …….. ……….. söz konusu dosya kapsamında bana ve kardeşim ……….. ……… yönelik herhangi bir zarar veren söz ve eylemi olmadığı için   şikayetimizden vazgeçerek daha fazla mağduriyetine sebebiyet vermek  istemiyoruz.

Ayrıca …….. ………. kardeşime yönelik bir tehdidi veya başka bir eylemi olmuş olsaydı şikayet dilekçemde belirttiğim üzere yaklaşık  6 aydır sorun yaşadığım diğer şahısların adını nasıl biliyorsam …… ……. da adını bilirdim. En azından kardeşim …. ……. birkaç defa da olsa zikrederdi. Ben ilk defa Sinan …….’yu o gün gördüm. Kardeşim Aydın ….’a da sorduğumda Sinan …..’nun kendisine yönelik bir tehdidinin olmadığını,  Sinan …..’ya borcu olmadığını , zaten borcu olduğunu gerektirecek bir alacak verecek veya başka bir sebepten ötürü bir kazanç sağladığına yönelik bir ilişki içerisinde de olmadığını beyan etmiştir.

Yanlış anlamaya ve daha fazla mağduriyete sebebiyet vermemek adına o gün yaşamış olduğum olayın heyecanı, korku ve paniği ile ismini sonradan öğrendiğim ve şikayetçi olduğum Sinan ….. dan şikayetçi değilim. Şikayetimden vazgeçiyorum.

Gereğini bilgilerinize arz ederim. tarih

                                                              Şikayetinden Vazgeçen

AD SOYAD

Savcılığa Şikayetten Vazgeçme Dilekçesi

ADANA SEYHAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE

Dosya No :

ŞİKAYETTEN VAZGEÇEN :

ŞÜPHELİLER :

KONU : Şikayetten vazgeçme beyanımın sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR ve TALEP

Şüpheli hakkında Sayın X İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne yapmış olduğum X tarihli şikayetimden vazgeçiyorum. Söz konusu olayda, alkolün etkisiyle, merdivenden inerken dengemi sağlayamayıp düştüğüm için yaralandım. Ancak şikayette bulunurken hastalığımın (bipolar bozukluğu) verdiği zarardan dolayı ve de alkolün etkisiyle böyle bir beyanda bulundum. İleri bir zamanda arkadaşlarımın anlattıklarından sonra merdivenden düştüğümü hatırladım. Dolayısıyla herhangi bir tartışma, darp, yaralama gibi bir durum olmadı. Bu sebepten dolayı Sayın Başsavcılık tarafından yürütülmekte olan soruşturmanın doğabilecek tüm sonuçlarından feragat ediyorum.

Talebimin kabulü ile soruşturmanın düşürülmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim…/…/…..

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 30 Ağustos 2020 16:40

Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır.

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.