Sigortaya Destekten Yoksun Kalma Nedeniyle İhtarname

ADANA … NOTERLİĞİ’NE

İHTARNAME

İHTAR EDENLER                        :

VEKİLİ                                              :

MUHATAP                                    :

KONU                                            : 2918 Sayılı Kanunun 97. Maddesi uyarınca Müvekkillerin Uğradığı Zararın Temini İçin Başvuru

AÇIKLAMALAR                            : Sayın Muhatap;

  1. Şirketiniz tarafından …………. Poliçe numarası ile sigortalanmış, …………………… adına kayıtlı …………… plakalı araç, müvekkillerimin murisi …………………’ın da içinde bulunduğu ……………. plakalı araca, 08/01/2020 tarihinde çarpmış ve müvekkillerimin murisi ………………….yolcu) hayatını kaybetmiştir. İşbu hususu 2918 Sayılı yasanın 97.maddesi uyarınca muhattap sigorta şirketine ihtaren bildiriyoruz.

  2. Kazanın oluşumundan sonra müvekkilim müvekkillerimin murisi ……………. hayatını kaybetmiştir. Müvekkillerim ………………… murisin annesi, ……………………… murisin babasıdır.. Müvekkillerim, murisin desteğinden yoksun kalmışlardır.

  3. Yukarıda belirtilen sebeplerle, şirketinizce yapılan zorunlu mali sorumluluk sigortasında öngörülen sınırların içinde, müvekkillerin hesap edilecek mağduriyetlerinin karşılığı olan destekten yoksun kalma tazminatının ve poliçe kapsamında olması halinde manevi tazminatın ödenmesi gerektiğini İşbu ödemelerin yapılmaması durumunda dava açılacağını ihtaren bildiririz. tarih

İhtar Edenler Vekili

SAYIN NOTER ;Üç nüshadan ibaret iş bu ihtarnamenin bir suretinin karşı tarafa tebliğini, tebliğ şerhi taşıyan bir suretinin  tarafıma verilmesini, diğer suretinin dairenizde saklanmasını saygılarımla talep ederim. tarih

İhtar Edenler Vekili

Son düzenleme tarihi 5 Ekim 2020 18:49

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.