Sigortaya Başvuru Sonrası Ödeme Yapılmaması Davası

May 30, 2019 | Sigorta Hukuku Avukatlığı, Tazminat Davası Avukatlığı

ADANA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI               :

VEKİLİ                 : Avukat Saim İNCEKAŞ

                 

DAVALI               :

KONU                 : Sigorta bedelinin tahsili talebimizdir.

AÇIKLAMALAR                  :

1- Müvekkilimizin kayıt maliki bulunduğu ve davalı …… Sigorta AŞ ye kaza tarihini kapsayan ……… sayılı poliçe ile ……….TL’ye sigortalı bulunan .. .. … plaka sayılı …. model ………….. marka araç, ../../…. günü maddi hasarlı trafik kazası yapmıştır.

2- Trafik Kazası Tespit Tutanağından da anlaşılacağı üzere olay ../../…. günü saat …….. sıralarında …………. Köyü ışıklı kavşağının karşısı ….. Girişi önünde meydana gelmiş olup ….. yönünden gelip ….. yönüne seyreden müvekkilimizin aracını kullanan …… ……..’ın ….. Köyü ışıklı kavşağına yaklaştığında ışığın kendisine yeşil yandığı esnada Elmalık Köyünden kırmızı ışığa rağmen çıkan sürücüsü ve plakası belli olmayan beyaz renkli hususi bir otoya çarpmamak için ani olarak direksiyonu sağa kırması ve fren yapması sonucu aracın stabilize ve toprak zeminde kayarak yolun dışında bulunan ağaca ön tarafı ile çarpması sonucu meydana gelmiştir.

3- ../../…. tarihli alkol raporundan da anlaşılacağı üzere müvekkilimizin aracını kullanan …………….. alkolsüzdür.

4- Müvekkilimiz kazadan sonra durumu davalı sigortalı şirketine ihbar etmiş, bunun üzerine sigorta şirketinin eksperi gelerek araçta hasar tespiti yapmış ve müvekkilimize aracının pert olduğunu belirtmiştir. Araç halen kaza yaptığı şekilde serviste durmaktadır.

5- Kazayı davalı Sigorta Şirketine ihbar etmemize, Sigorta eksperinin hasar tesbiti yapmasına rağmen davalı şirket kayıtsız kalmış, en son şifahi başvurumuz üzerine ../../…. tarih, ……. referans no ve …… Dosya Nolu yazılarında “ilgide kayıtlı poliçeye ait şirketimize yapmış olduğunuz başvuru değerlendirilmiş ve tazminatınızın sigorta mevzuatı açısından reddedilmesi kararına varılmıştır”  denmiştir.

6- Davalı Şirketin sigorta poliçesi limiti içerisinde ödeme yapmaması nedeniyle bu davanın açılması zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER           : TTK., TBK., HMK. ve İlgili Mevzuat

DELİLLER                              :

1-            Kaza Tesbit Tutanağı,

2-            Sigorta Poliçesi,

3-            Hasar Dosyası,

4-            Alkol raporu,

5-            Tanıklar,

6-            Keşif ve Bilirkişi İncelemesi,

7-            Trafik Kaydı,

8-            Yasal ve Takdiri Diğer Deliller.

CEVAP SÜRESİ                  : İki haftadır.

TALEP SONUCU : Arz edilen nedenlerle fazlaya ilişkin dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla ………TL maddi zararımızın kaza tarihinden itibaren reeskont faiziyle birlikte ödetilmesine, yargılama giderlerinin ve avukatlık ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini vekaleten saygıyla talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Barosu 4293

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank