Sigortanın İlacı Karşılamaması Kararının İptali

ADANA (   ). İŞ MAHKEMESİ

SAYIN HÂKİMLİĞİNE

TEDBİR TALEPLİDİR.

DAVACI                         :

DAVALI                          : Sosyal Güvenlik Kurumu

KONUSU                         : Tarafımca kullanması zorunlu olan kanser ilacının sigorta tarafından karşılanması için Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) yaptığım başvurunun SGK tarafından, tedavi sürecinde “kök hücre nakli tedavisinin” atlanıldığı gerekçesiyle ilacı bedelsiz ödemeyi red etme kararının iptali ve söz konusu ilacın bedelsiz olarak tarafıma verilmesi ve bu hususta tensiple birlikte tedbir kararı verilmesi dileğimi içeren dilekçemin arzından ibarettir.

AÇIKLAMALAR               :

Tedavi sürecini kısaca anlatalım.

“Somut olayda tarafıma ilk aşamada uygulanan kemoterapiler başarılı sonuç vermemiştir. Bu nedenle benim için kök hücre tedavisi uygulaması yapılmasının başarılı sonuç vermesinin mümkün olmadığı, tedaviyi uygulayan hekim tarafından öngörülmüş ve raporlanmıştır. Hastalığın ciddiyeti ve yayılma ihtimali göz önüne alınarak zaman kaybetmemek adına halk arasında akıllı ilaç adıyla bilinen Opdivo (Nivolumab) tedavisi hekimim tarafından önerilmiştir. Opdivo (Nivolumab) tedavisi müvekkil için başarılı şekilde ilerlemektedir ve müvekkil iyileşmeye başlamıştır. Müvekkilin iyileşebilmesi için anılan ilacı 2-3 yıl daha kullanmaya devam etmesi gerekmektedir. Müvekkil 20 yaşında herhangi bir iş yerinde çalışmayan öğrencidir. Bu kapsamda müvekkilin sağlık sigortası babası kapsamında yatırılan sigorta primlerinden karşılanmaktadır. Bu nedenle fiyatı 5 bin 797 TL olan ve müvekkilin tedavi için 14 günde bir kullanması zorunlu olan ilacı tek başına her ay temin etmesi mümkün değildir. Anayasa madde 5’te düzenlenen sosyal devlet ilkesi gereği müvekkilin hayatını devam ettirebilmesi için zorunlu olan ilacın sigorta kapsamında karşılanması zaruridir.”

Zaten dilekçemiz ekinde de Sayın mahkemenin bilgisine sunduğumuz evraklardan da görüleceği üzere müvvekkilin hastalığına ve talep edilen ilacın hekim raporuyla gerekli faydalı olduğu, belirlenen ilacın müvekkilin gelirine göre karşılama gücünün üstündeki değeri, ilaç seçiminde, doktor tavsiyesi dışında imkânın bulunmaması, Anayasa ile koruma altına alınan sağlık güvencesi yaşam hakkının kutsallığı, hastalığın tedavisi için elzem olduğu iddia edilen ilaç tedavisinin aksaması halinde, ilacın tedarikindeki gecikmenin onarılmaz, telafisi güç ve imkânsız zararların önlenmesi için ihtiyati tedbir kararı verilmesi talebimiz bulunmaktadır.

HUKUKİ NEDENLER          : İlgili yasal mevzuat

HUKUKİ DELİLLER             : Doktor raporu,  …… ve her türlü yasal delil

SONUÇ VE İSTEM            : Yukarıda kısaca arz ve izahı yapılan nedenlerden ve sayın mahkemece resen göz önünde bulundurulacak sair sebeplerle öncelikle müvekkil için telafisi güç hatta imkansız kayıpların yaşanmaması için yargılama sürecinde tedavinin devamı için ihtiyati tedbir kararı verilmesini,

Müvekkil için hayati önem arz eden ilacın sigorta tarafından karşılanması yönünde karar verilerek ilacın tarafımıza tedarik edilmesi yönünde karar verilmesini saygılarımızla arz  ve talep ederiz.

Davacı vekili

Son düzenleme tarihi 30 Eylül 2020 10:23

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.