Sigortalılık Başlangıç Tarihinin Tespiti Dilekçesi

Haz 30, 2020 | İş Hukuku

Sigortalılık Başlangıç Tarihinin Tespiti

X  İŞ MAHKEMESİ’NE

 

DAVACI                       :

VEKİLİ                         :

 

DAVALI                         : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (… Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü  (… Sosyal Güvenlik Merkezi )

                           

KONUSU                      : Müvekkilin sigortalılık başlangıç tarihinin …/…/… olarak tespiti talebimizdir.

 

AÇIKLAMALAR         :

Müvekkil …, …’a ait iş yerinde …/…/1990 tarihinde çalışmaya başlamıştır. Bu tarihte Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına müvekkilin işe girişi bildirilmiş ve kendisine … sigorta sicil numarası verilmiştir. (EK-1)

Daha sonra şahıs şirketi olan söz konusu iş yeri limited şirkete dönüşmüştür. Şirketin yetkilisi olan … vefat etmiş, şirket ise terkin edilmiştir.

…/…/… tarihinden …/…/… tarihine kadar müvekkilim … unvanlı iş yerinde kesintisiz olarak çalışmıştır.

Müvekkil SGK Başkanlığına müracaat ederek sigorta başlangıç tarihinin, ilk işe girdiği tarih olan …/…/… olarak esas alınmasını ve bu doğrultuda sosyal güvenlik mevzuatı gereğince kazandığı hakların ifası ile emeklilik hakkının verilmesini talep etmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı …/…/… tarihinde müvekkilin emekli olamayacağı yönünde cevap vermiştir. (EK-2)

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı … tarihinde verdiği cevap yazısı ile : ‘… yıllarına ait dört aylık dönem bordrolarının verilmediği, 4/1-a sigortalıları için.’ işe giriş tarihi, adına ilk defa malüllük, yaşlılık ve ölün sigortasına tabi prim ödenmeye başlanılan tarih sigortalılığın başlangıcı olarak anılacaktır.” şeklindeki cevabi yazısında 01/11/1990 tarihinin sigorta başlangıç tarihi olarak dikkate alınmayacağını bildirmiştir. (EK-3)

İşverenler müvekkilin sigorta primlerini zamanında ödemeyerek müvekkilin hak kaybına uğramasına sebebiyet vermişlerdir. Yargıtay yerleşik içtihatlarına göre işveren kurum işe giriş bildirgesini vermiş ise en az işe giriş bildirgesinde belirtilen gün çalıştığı kabul edilir. (Y 21.Hukuk Dairesi E:2014/9096 K:2015/4093 T.3.3.2015)

Yukarıda açıklamaya çalıştığımız üzere müvekkilin işe girdiği … tarihinde işveren kurumda çalıştığının tespitinin yapılmasını talep ediyoruz.

HUKUKİ NEDENLER         : 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, İş kanunu, borçlar Kanunu, TMK ve diğer ilgili yasal mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER        :

-İşe giriş bildirgesi (EK-1)

-SGK Başkanlığının 12/02/2019 tarihli cevabi yazısı (EK-2)

-SGK Başkanlığının 10/05/2019 tarihli cevabi yazısı (EK-3)

-Müvekkile ait SGK kayıtları, iş yeri sicil dosyası, bilirkişi incelemesi, tanık ve son olarak yemin de dahil olmak üzere ikamesi caiz her türlü yasal takdiri ve kesin delil.

NETİCE ve TALEP : Yukarıda açıkladığımız ve mahkemece resen gözetilecek sebeplerle müvekkilin fazlaya ilişkin talep ve hakları saklı kalmak kaydı ile;

Müvekkilimin, … tarihinden … tarihine kadar işverenin yanında kesintisiz olarak çalıştığının ve bu süre içerisinde SİGORTALI OLDUĞUNUN TESPİTİ

Yasal avukatlık ücreti ile yargılama giderlerinin haksız davalı üzerine bırakılmasına karar verilmesini talep ederiz. tarih

Davacı Vekili

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.