Sigortadan Bedensel Hasar Tazminatı Talebi

Sigortadan Bedensel Hasar Tazminatı Talebi

X SİGORTA ŞİRKETİ’NE

BAŞVURUDA BULUNAN KAZAZEDE   :

VEKİLİ                                   :

GSM                                      :

MAİL                                     :

KONU                                   : Müvekkilim 1996 doğumlu X tarihinde motorsiklette yolcu olarak gitmekte iken plakası X poliçe no’lu X plakalı motorsikletin X plaka numaralı araca çarpması neticesinde geçirdiği trafik kazası neticesinde yaralanmıştır.  X SİGORTA X poliçe no’lu X plakalı motorsiklet kaza tespit tutanağına göre kusurludur. Yasa gereği şirketiniz sorumludur.

Konuyla ilgili olarak X Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, X soruşturma numaralı dosyası ile soruşturma başlatılmıştır.

Kaza neticesinde acilen hastaneye kaldırılan, bacağında kesiler oluşan ve yumuşak doku zedelenmesi olan müvekkil yara almıştır. Buna ilişkin hastanelerden alınmış epikriz ve genel adli muayne formları ile diğer evrakları da ekte yolluyoruz.

Ayrıca ekte sunulduğu üzere X Üniversite Üniversitesi Rektörlüğü, Tıp Fakültesi Dekanlığı, Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı’nın vermiş olduğu rapora göre kaza sonucu X meydana gelen yaralanmalar sürekli maluliyete sebep olmuş ve sonuç olarak sürekli özür oranının %5(yüzdebeş) olarak tespit edilmiş olup X kalıcı-sürekli ve geçici döneme ait maluliyetinden kaynaklı bedensel zararı bulunmaktadır. Dolayısı ile  bedeni hasar dosyası açılarak müvekkilimin tüm zararının karşılanmasını arz ve talep ediyoruz.

Yasal süresi içinde, X No’lu tarafıma ait hesaba gerekli ödemenin yapılmasını, aksi halde söz konusu zarar için dava açmak durumunda kalacağımızı ve yargılama gideri ile ücreti vekaletin tarafınıza yansıtılacağı, bir defaya mahsus olmak üzere ihtaren ve ihbaren vekaleten bildiririz.

EKLER

  • Kaşeli kaza tespit tutanağı ve tüm Savcılık kayıtları
  • Vukuatlı nüfus aile kaydı
  • Adli muayne raporu
  • Hastane epikriz/ameliyat raporları ve tüm hasta kayıtları
  • Vekaletname aslı
  • X Üniversitesi Heyet raporu

Son düzenleme tarihi 23 Şubat 2020 16:54

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.