Sigorta Tazminatını Talep İçin Arabuluculuk Dilekçesi

 T.C.

ADANA ADLİYESİ

ARABULUCULUK BÜROSUNA

 

 

BAŞVURANLAR                :

                                                

MESLEĞİ                             :

                                                 

ÖĞRENİM DURUMU        :

                                                 

 

ADRES                                  :

 

 

VEKİLİ                                 : Av. Saim İNCEKAŞ

Çınarlı Mahallesi, Ziyapaşa Bulvarı No: 78 GÜNEP Ziyapaşa İş Merkezi K:10, D:1001, SEYHAN/ADANA

 

KARŞI TARAF                    :1-AKBANK T.A.Ş TİRE

2-AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT( HAYAT SİGORTASI)

3- AK SİGORTA (HAYATA DEVAM SİGORTASI)

ADRES                                  : ATATÜRK CAD. NO:14 TİRE/İZMİR

 

 

BAŞVURU KONUSU

(DAVA KONUSU)                : SİGORTALININ VEFATI NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ

 

KARŞI TARAF BİLGİ

SAHİBİ Mİ                           : BİLGİ SAHİBİ

 

BAŞVURU KONUSU

MÜRACAAT DURUMU     :

 

AÇIKLAMALAR                 :

 

AKBANK A.Ş. müşterilerinden “                       ”, “05.01.2018” tarihinde TİRE Şubesinden” ihtiyaç kredisi almıştır. Müteveffa AKBANK Bankasından aldığı İhtiyaç Kredisine bağlı olarak “KREDİLİ HAYAT SİGORTASI” ve “HAYATA DEVAM SİGORTASI ” yaptırmış,Sigortalının hesabından banka tarafından acente sıfatıyla prim tahsil edilmiştir.

Krediyi alan ve anılan krediyi sigorta ettiren muris, “17.08.2018” tarihinde vefat etmiştir.Ölüm sebebi, ölüm belgesinden de anlaşılacağı üzere DOĞAL ÖLÜM’dür.

Müteveffanın eşi ……………ve çocukları ……………..küll-i halef mirasçılar olarak hayattadırlar.

Mirasçılar tarafından gerekli belgeler ibraz edilmek suretiyle Sigorta şirketine daha önce müracaatta bulunulmuş, ancak ;herhangi bir ödeme yapılmamıştır.

Murisin ölüm sebebi “doğal ölüm” olmasına rağmen müvekkillerimizin yazısına cevaben sigorta yapılırken Böbrek Yetmezliği ve Hipertansiyon  olduğu beyan edilmediği gerekçesiyle ödeme yapılmayacağı bildirilmiştir.

Sigorta şirketince sigortalı tarafından beyan yükümlüğüğünü yerine getirilmeyerek Böbrek yetmezliğinin bildirilmediği için tazminatın ödenmesinin hukuken mümkün olmadığı iddiası karşışında  Sigorta şirketi  müteveffa kredi çekerken sağlık taraması ya da sağlık durumuna ilişkin belge istenmesi yönünde istekte bulunulmadığı ve Poliçe şartnamesi gereği sigortanın gerekli araştırma ve incelemeleri yapma yetkisinin olduğunu beyan ederiz. Bu nedenle vefat tazminatından Sigorta şirketi sorumludur.

Karşı taraf Sigorta şirketince, poliçenin tanzimi sırasında basiretli bir tacir gibi davranarak sigortalıya bu hususlarda gerekli soruları yöneltip, cevaplarını alması gerekmektedir. Basiretli bir tacir gibi davranmayarak, sigortalıya gerekli soruları yöneltmeyen, ancak buna rağmen poliçe prim bedelinin tamamını tahsil eden  sigorta şirketinin, sigortalının bildirim yükümlülüğünü yerine getirmediğini ileri sürerek bu durumdan lehine sonuç çıkarması kabul edilemez.Yine karşı taraf sigorta şirketince(AVIVASA Emeklilik ve Hayat) Akbank’a kredi ödenmediği gibi poliçe kapsamında müvekkillerimizede ödeme yapmamıştır.Yukarıdada belirtildiği üzere Müteveffa  kredi çekerken sağlık taraması ya da sağlık durumuna ilişkin belge istenmesi yönünde bir istekte bulunulmamıştır. Bu konuda hiçbir soru sorulmadığı gibi, sigortanın gerekli araştırma ve incelemeleri yapma yetkisi varken böyle bir araştırma yapmamıştır.

İşbu Hayat Sigortalılıkları kapsamında müteveffanın sigorta tazminatlarının kanuni mirasçılarına ödenmesi gerekmektedir. Zira 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu 6.’ncı Kitap Sigorta Hukuku ve 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu’nun ilgili hükümleri gayet açık ve sarihtir.

Tüm bunların bağlamında;

“6102 Sayılı TTK:

MADDE 1487- (1) Hayat sigortası ile sigortacı, belli bir prim karşılığında, sigorta ettirene veya onun belirlediği kişiye, sigortalının ölümü veya hayatta kalması hâlinde, sigorta bedelini ödemeyi üstlenir.” Hükmünü amirdir.

İşbu yürürlükteki mevzuat hükümleri mucibince sigorta tazminatının külli halef müvekkillere ödenmesi gerekmektedir.

Müteveffa  …………….’in    “KREDİLİ HAYAT SİGORTASI” ve “HAYATA DEVAM SİGORTASI ” tazminatı olan miktarın varislerce rizikonun gerçekleştiğinin karşı taraf Sigorta şirketine bildirildiği tarihten itibaren ticari faizi ile birlikte küll-i halef varislerine ödenmesini  saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim.

                                Başvuran Vekili

                            Av. 

 

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak için üye olabilirsiniz !! Üye olabilmek için tarafımızdan referans kodu almanız gerekmektedir.