Sigorta Tahkime Başvuru Dilekçesi

Eki 12, 2019 | Sigorta Hukuku Avukatlığı

Sigorta tahkim komisyonuna başvurmak için dilekçe hazırlamanız gerekmektedir. Dilekçenizde başvuru sebeplerinizi kısa ve öz bir şekilde belirtmelisiniz. Bu yazımızda Av. Saim İNCEKAŞ tarafından sigorta hakime başvuru dilekçesinin nasıl hazırlanacağı ve örnekleri sizlerle paylaşıldı.

Sigorta Tahkim Komisyonuna Başvuru Dilekçesi

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU’N

DAVACI                                

VEKİLİ                                Adana Avukat SAİM İNCEKAŞ                                                             

DAVALI SİGORTA                 :  SİGORTA

UYUŞMAZLIK MİKTARI           : …….-TL

TEMERRÜT TARİHİ                 :

KONU                                    : Fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik ……-TL değer kaybı bedelinin avans faizi ile birlikte temerrüt tarihinden itibaren tahsili talebimizdir.

AÇIKLAMALAR               :

 • Sigorta A.Ş.’ne sigortalı …. malik olduğu ……. plakalı araç …… tarihinde şahsıma ait ……. Plakalı  araca çarparak hasarlanmasına sebebiyet vermiştir. Davalıya sigortalı araç sürücüsü kazanın oluşumunda %100 kusurludur.
 • Şahsıma ait araçta kaza sonucu oluşan hasar sigorta şirketince karşılanmış ancak araçta meydana gelen değer kaybı için herhangi bir ödeme yapılmamıştır.

YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ E. 2009/9892 K. 2010/3124 T. 5.4.2010 Kararında;

Dava, trafik kazası sebebiyle araçta meydana gelen değer kaybı ve kazanç kaybı istemine ilişkindir. Trafik sigortacısı, karşı araçta meydana gelen gerçek zararı limit dahilinde teminat altına almıştır. Dava konusu trafik kazası sonucunda, davacıya ait aracın tamir süresince çalışamaması sebebiyle oluşan kazanç kaybı trafik sigortası teminatı dışında ise de, araçta meydana gelen değer kaybı gerçek zarar kalemleri arasında bulunmaktadır.

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E. 2010/8927 K. 2011/10635 T. 17.10.2011 Kararında;

Dava, haksız eylem sebebiyle davacıya ait araçta oluşan hasar bedeliyle değer kaybının ödetilmesi istemine ilişkindir, yerel mahkemece istem reddedilmiştir. Yerel mahkemece benimsenen ve karara esas alınan bilirkişi raporunda ise, sadece araçta oluşan hasarın onarım bedeli belirlenmiş; ancak, bu hasar sebebiyle araçta değer kaybı olup olmayacağı yönünde herhangi bir inceleme ve değerlendirme yapılmamıştır.

Davacı, hasar onarım bedeli isteğinin yanı sıra hasar ve onarım sebebiyle aracının değerinin düştüğünü ileri sürerek değer kaybı zararını da istemektedir. Sigorta şirketi tarafından davacıya hasar bedeli için tazminat ödendiği, değer kaybı sebebiyle ise herhangi bir ödeme yapılmadığı da anlaşılmaktadır. Mahkemece, yukarda açıklanan olgular gözetilerek araçta değer kaybı olup olmadığının belirlenmesi için bilirkişi incelemesi yaptırılması ve varılacak uygun sonuca göre bir karar verilmesi gerekir.

Yüksek Mahkeme kararları uyarınca da değer kaybı ZMM poliçesi kapsamında olup poliçe limitleri dahilinde ödenmesi gerekmektedir.

Muhatap sigorta şirketine ……. tarihinde değer kaybının ödenmesi için İHTARDA bulunulmuş ancak yasal süre olan 15 gün içinde herhangi bir cevap verilmemiş ve ödeme yapılmamıştır.

Davalının söz konusu hasar bedelini kabul etmemesi üzerine, hasar bedelinin tespiti için bu davayı açmak zorunluluğu hasıl olmuştur.

İSTEM SONUCU            Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle taraflar arasında ki değer kaybı bedeline ilişkin uyuşmazlık sebebi ile talep edebileceğimiz miktarın bilirkişi marifeti ile tespit edilmesinden sonra 6100 Sayılı HMK 107 Md. uyarınca iddianın genişletilmesi yasağına tabi olmadan alacak miktarını  belirlenecek miktar kadar arttıracağımızı, fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla, şimdilik ;

 1. …… TL değer kaybı hasar bedelinin poliçe limitleri dahilinde muhatap şirketin temerrüt tarihi olan …… tarihinden itibaren avans faizi ile birlikte tahsiline,
 2. Her türlü başvuru, yargılama gideri bilirkişi ücreti ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim.                                                                                 

      Davacı
Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatı

Ekleri:

1- Kaza tutanağı

2- Araç ruhsat fotokopisi

3- ……… plakalı araca ait poliçe fotokopisi

4- ……….. plakalı araca ait poliçe fotokopisi

5- Kaza ve Hasar onarım fotoğrafları

6- …… Tarihli İhtarname

Sigorta Tahkim Komisyonuna Başvuru Dilekçesi

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Aleyhine Başvuru Yapılan Sigorta Şirketi :

Başvuran Sigortalı:

VEKİLİ:

Konu: Vekil edenim S..’ın sevk ve idaresinde bulunan … plakalı araç ile … poliçe numarası ile … Sigorta A.Ş’ye sigortalanmış N…’e ait … plakalı aracın karışmış olduğu trafik kazası nedeniyle, vekil edenimin aracının uğramış olduğu değer kaybının tazmini için fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla başvuru yapılması istemine ilişkindir.

Değer Kaybı Miktarı            :100,00 TL  (Fazlaya ilişkin haklarımız saklıdır.)

Açıklamalar

1- Vekil edenim S…’ın sevk ve idaresinde bulunan ve kendisine ait …. plakalı …. marka/modelli araç,../2017 tarihinde …. ili …. ilçesi İsmail Gaspıralı caddesi istikametinde seyir halindeyken Torunoğlu Sokaktan önüne çıkan   ….. plakalı …… poliçe numarası ile …. Sigorta A.Ş. sigortalısı N….’e ait araca çarpmıştır. Meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası sonucunda vekil edenime ait aracın hareket kabiliyeti önemli ölçüde yitirilmiştir. Bu nedenle aracın bir yandan hasar gören parçalarının değiştirilmesi,diğer yandan tamir ve boyama işlemleri dolayısıyla serviste kalmış, bu süre boyunca kullanılamamıştır.

2- Maddi Hasarlı Trafik Kaza Tespit Tutanağı doğrultusunda tanzim edilen kusur raporuna (tramer) göre ….. plakalı araç tam(%100) kusurlu bulunmuştur.

3- Kaza akabinde vekil edenimin aracında oluşan hasarın tâmiri, kusurlu şahsın sigorta şirketi … Sigorta A.Ş tarafından sağlanmıştır. Vekil edenime ait araç bu kazadan ötürü değer kaybetmiş ve serviste kaldığı süre boyunca kullanılamamıştır. …. Sigorta A.Ş ‘ye yazılı başvuru yapılmış (ihtarname gönderilmiş) fakat uğranılan zararın giderilmesine yönelik ilgili sigorta şirketince yalnız 1…. TL tutarında bir değer kaybı tazminatının …/2017 tarihinde banka hesabımıza yatırılmıştır. Tutulan ekspertiz raporu vesair belgeler ışığında hareket ettiğimizde sigorta şirketince vekil edenime önerilen değer kaybı tazminat tutarının, olması gereken tazminat tutarından daha aşağı bir miktar olduğu kanısına varmış bulunuyoruz.

Hukuki Sebepler: Trafik Sigortası Genel Şartları, TTK, TBK, K.Y.T.K ve ilgili tüm mevzuat

Deliller: Poliçeler, tutanaklar,keşif,bilirkişi ve yasal her türlü delil

Netice ve Talep: Yukarıda arz ve izah olunan sebeplerle;

Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla ….  plakalı araçta meydana gelen değer kaybı nedeniyle 100,00TL’nin işlemiş faizleri ile birlikte tarafımıza ödenmesine,

Yargılama süresince ortaya çıkabilecek masrafların, gerekli ihtâratlar yapılmış olmasına rağmen zararın tespit ve tazmini için gerekli özeni göstermemiş bulunan davalı sigorta şirketinden talep edilmesine,

Yargılama giderleri ve ücret-i vekâletin davalı tarafa tahmiline karar verilmesini, takdiri sayın hakemliğinizde olmak üzere saygıyla arz ve talep ederiz.(buraya dilekçenin yazıldığı günün tarihini giriniz.)

EKLERİ:

 1. Vekaletname
 2. Sigorta Tahkim Komisyonuna 100,00 TL başvuru dekontu
 3. Sigorta Şirketine Yapılan Tazminat Başvurusu
 4. P.T.T alındı haberi
 5. Kaza Tespit Tutanağı
 6. Ruhsat , Ehliyet ve Poliçe Suretleri
 7. Otokoç Otomotiv Tic. ve San. A.Ş. Tarafından Düzenlenmiş Fatura
 8. Kazalı Aracın Fotoğrafları
 9. Ekspertiz Raporu

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Üyelik avukatlara hususidir. Sağ altta yer alan canlı destek üzerinden üyelik oluşturabilirsiniz.