Sigorta Tahkim Komisyonu Islah Dilekçesi

Eki 30, 2019 | Sigorta Hukuku Avukatlığı, Tazminat Davası Avukatlığı

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

BAŞVURU NO                     :

ISLAH TALEBİNDE

BULUNAN DAVACI          :

VEKİLİ                                 :

DAVALI                               :

KONU                                   :X tarihli ve X tarihli Bilirkişi Raporlarına karşı beyanlarımız ile ıslah talebimizin sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR

BİLİRKİŞİ RAPORLARINA İLİŞKİN BEYANLARIMIZ: 

Sayın Bilirkişilerce tanzim edilen X tarihli kök raporla davalı müvekkile ödenmesi gereken tazminat miktarının X TL olup, X tarihli ödemenin söz konusu tutardan tenzil edildiğinde bakiye ödenmesi gereken X TL  bulunduğu belirtilmiştir. Rapora ilişkin itirazlarımız ek raporda değerlendirilmiş ancak kök raporda maddi ve teknik bir hata bulunmadığı gerekçesiyle reddedilmiştir.

ISLAH TALEBİMİZ:

Başkanlığınız dosyasına ibraz edilen X tarihli Bilirkişi Raporunda müvekkil için ilave destekten yoksun kalma tazminatı olarak X TL olarak hesaplama yapılmıştır.

X Tarihli Sayın Başkanlığınıza sunduğumuz dilekçeyle: Fazlaya ilişkin talep, dava ve talebimizi ıslah etme haklarımızı saklı tutmak suretiyle şimdilik X TL’nin temerrüt tarihinden itibaren yasal faiziyle davalıdan tahsili talep edilmişti. Bu sebeplerle; fazlaya ilişkin hak ve alacaklarımız saklı kalmak kaydı ile, davalı aleyhine yapılan başvuruda talep ettiğimiz destekten yoksun kalma tazminatı için X TL olan talebimizi X TL artırarak X TL olarak temerrüt tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte ISLAH EDİYORUZ. (Başvuru esnasında yatırılan X TL harca ilave olarak X TL harç yatırılmıştır.)

NETİCE-İ TALEP  : Yukarıda arz ve

izah edilen ve sayın başkanlığınızca  res’en nazara alınacak sebeplerle;

Başvurumuzun ve ıslah talebimizin  kabulüyle, fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla, X TL destekten yoksun kalma tazminatının temerrüt tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsiline, davalı tarafa tahmiline karar verilmesini  saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz. (tarih)

Davacı Vekili
Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatı

EK      :Islah harcı

Sigorta tahkim ıslah dilekçesi

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NA

DOSYA NO:

BAŞVURU SAHİBİ:

VEKİLİ:

SİGORTA KURULUŞU:

KONU: Hakem ara kararına istinaden beyanlarımız ile yeni alacak  talebimiz.

AÇIKLAMA:

Komisyon nezdinde yaptığımız … sayılı başvurumuzda Sayın Hakem’in ara kararı tarafımıza … tarihinde tebliğ olmuştur. Sayın Hakem ara kararında, dava dosyasında mevcut ve tarafımızca sunulan değer kaybı ekspertiz raporunda dava konusu uyuşmazlığın tutarının tespit edilmiş olduğunu belirterek tarafımıza; alacak miktarını belirli hale getirip getirmeyeceğimizin sorulmasına karar vermiştir. Değer kaybı eksper raporunda değer kaybı tazminatımız … TL olarak tespit edilmiştir.

Dava başlangıcında … TL olan ve fazlaya ilişkin haklarımızın saklı kaldığını belirttiğimiz değer kaybı tazminatı talebimizi … TL’ye çıkararak belirli hale getiriyoruz.

Sayın hakemin bilgilerine sunar, talebimiz gibi karar verilmesini dileriz.

NETİCE-İ TALEP:

  1. Yukarıda açıklandığı üzere, Hakem ara kararına istinaden, 500,00 TL değer kaybı tazminatı uyuşmazlık miktarının neticede 587,38-TL olarak belirli alacak hale getirilmesi ve değer kaybı tazminatı alacağına temerrüt tarihinden itibaren avans faizi işletilerek ve 206,50-TL eksper raporu ücretinin tarafımıza ödenmesine karar verilmesini,
  2. Yargılama giderleri (100-TL başvuru harcı, 4.60-TL vekalet harcı) ve vekalet ücretinin karşı yan üzerine bırakılarak sonuç olarak talebimiz gibi karar verilmesini saygılarımla arz ederim.

Başvuran Vekili

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.