Sigorta Tahkim Komisyonu Islah Dilekçesi

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

BAŞVURU NO                     : ISLAH TALEBİNDE BULUNAN DAVACI          : VEKİLİ                                 : DAVALI                               : KONU                                   :X tarihli ve X tarihli Bilirkişi Raporlarına karşı beyanlarımız ile ıslah talebimizin sunulmasıdır. A Ç I K L A M A L A R
  1. BİLİRKİŞİ RAPORLARINA İLİŞKİN BEYANLARIMIZ:
  2. Sayın Bilirkişilerce tanzim edilen X tarihli kök raporla davalıSigorta Şirketi tarafından X tarihinde yapılan ödemenin yetersiz olduğu, müvekkile ödenmesi gereken tazminat miktarının X TL olup, X tarihli ödemenin söz konusu tutardan tenzil edildiğinde teknik bir hata bulunmadığı gerekçesiyle reddedilmiştir.
  3. ISLAH TALEBİMİZ:
  4. Başkanlığınız dosyasına ibraz edilen X tarihli Bilirkişi Raporunda müvekkil için ilave destekten yoksun kalma tazminatı olarak X TL olarak hesaplama yapılmıştır.
  5. X Tarihli Sayın Başkanlığınıza sunduğumuz dilekçeyle: Fazlaya ilişkin talep, dava ve talebimizi ıslah etme haklarımızı saklı tutmak suretiyle şimdilik X TL’nin temerrüt tarihinden itibaren yasal faiziyle davalıdan tahsili talep edilmişti. Bu sebeplerle; fazlaya ilişkin hak ve alacaklarımız saklı kalmak kaydı ile, davalı aleyhine yapılan başvuruda talep ettiğimiz destekten yoksun kalma tazminatı için X TL olan talebimizi X TL artırarak X TL olarak temerrüt tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte ISLAH EDİYORUZ. (Başvuru esnasında yatırılan X TL harca ilave olarak X TL harç yatırılmıştır.)
NETİCE-İ TALEP  : Yukarıda arz ve izah edilen ve sayın başkanlığınızca  res’en nazara alınacak sebeplerle; Başvurumuzun ve ıslah talebimizin  kabulüyle, fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla, X TL destekten yoksun kalma tazminatının temerrüt tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsiline, Yargılama masrafları  ile vekâlet ücretinin davalı tarafa tahmiline karar verilmesini  saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz. (tarih)                                 

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatı EK      :Islah harcı ödeme dekontu

Son düzenleme tarihi 23 Şubat 2020 21:46

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.