Sigorta Tahkim Bilirkişi Raporuna Karşı Beyan Dilekçesi

Sigorta Tahkim Bilirkişi Raporuna Karşı Beyan Dilekçesi

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU SAYIN HAKEM’İNE

DOSYA NO        :

DAVACI             :

VEKİLİ               :

DAVALI             :

KONU                 :Bilirkişi raporuna karşı beyanımız ve davalı tarafın talebinin reddinin isteminden ibarettir.

1) Tarafımızca başvurusu yapılmış olan 2019/E. dosya numaralı başvurumuzla ilgili bilirkişi raporu elimize ulaşmış olup tarafımızca incelenmiştir.

Bu inceleme neticesi de;

2) Davalı sigorta şirketine başvurumuz neticesinde yasal süre içerisinde değer kaybı talebimizi karşılanmamıştır. Yapılan başvuruya istinaden bilirkişi incelemesi tarafınızca takdir edilmiş olup gereği yapılmıştır. Yapılan bilirkişi incelemesi neticesinde müvekkilin arabasında meydana gelmiş olan değer kaybı miktarı X TL olduğu tespit edilmiştir. Bu tespite istinaden davalı X Sigorta A.Ş’den talebimizin X TL’ye yükseltilmek suretiyle kabulü ile tarafımız adına ödenmesine karar verilmesini talep ederim.

3) Ayrıca davalı vekilinin davanın konusuz kaldığı hususunda ki talebin reddine karar verilmesini talep ederiz. Çünkü davalı vekilince dosyaya sunmuş olduğu beyanda alacak kalemleri belirtmek suretiyle 2 iş günü içinde ödeme yapılacağı yönünde bir beyan bulunulmuş ancak tarafımıza herhangi bir ödeme yapılmamıştır. Davalı vekilinin davanın konusuz kaldığı yönündeki iddiası mesnetsiz ve geçersizdir. Tarafımıza bir ödeme yapılmamış olup yargılamanın devamı ile hüküm verilmesini talep ederim.

Sonuç ve İstem      : Yukarıda arz ve izah edilen sebepler ötürü,

  • Tarafımız adına bilirkişi raporuna istinaden X TL değer kaybının,
  • Yargılama süresince tarafımızca karşılanmış olan Sigorta Tahkim Komisyonu başvuru harcı ve bilirkişi ücreti ile, diğer yargılama giderleri ve
  • Asgari vekalet ücretinin tarafımıza ödenmesi yönünde karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

BAŞVURAN VEKİLİ

Son düzenleme tarihi 17 Nisan 2020 16:41

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.