Sigorta Şirketinin İcra Takibine İtiraz

Sigorta şirketinin başlattığı icra takibine itiraz nasıl yapılır? Bu yazımızda itirazın içeriğini ve dilekçe örneğini ele aldık. Sigorta Hukuku ve İcra Hukuku kaynaklı bir icra takibine borçlu olduğu iddia edilen kişi itiraz etme hakkına sahiptir. Av. Saim İNCEKAŞ tarafından paylaşılan bu yazıda sigorta şirketinin takibine ne şekilde itiraz edileceği hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

İtiraz Dilekçe Örneği

ADANA … İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO:

BORÇLU:  

ALACAKLI:

VEKİLİ:

ADRES:        

KONU: Yetkiye, Borca, faize ve ferilerine itirazlarımız hakkındadır.

AÇIKLAMALAR    :

Müdürlüğünüzün …….. Esas sayılı dosyası ile tarafıma ……… tarihinde örnek 7 ödeme emri tebliğ edilmiş olup yasal süresi olan 7 günlük süresi içerisinde icra dosyasına itiraz etmekteyiz.

Öncelikle icra müdürlüğünüzün yetkisine itiraz etmekteyiz. Söz konusu icra takibinin ilamsız icra takibi olması ve HMK 9. Maddesine göre genel yetki kuralı gereğince

borçlunun yani tarafımın ikametgâh adresinin Kayseri’de olması nedeniyle icra takibi  …… Genel İcra Müdürlüğünde başlatılması gerekir iken …… İcra Müdürlüğünde başlatılmış olması nedeniyle yetki itirazında bulunmaktayız.

Tarafımın yönetiminde …… plakalı araç ile yapmış olduğum kazada, herhangi bir

surette kırmızı ışık ihlali yapmamış olmam, aksi halin kabulünde bile Yargıtay 17. Hukuk Dairesi’nin 2016/3422 E. , 2016/6357 sayılı kararı ışığında, kırmızı ışık ihlali ile kazaya sebebiyet verme ağır kusur sayılmadığından sigortalısına rücu hakkı vermeyeceği için tarafımın sigorta şirketine herhangi bir borcum bulunmamaktadır. Bu nedenle de borca ve tüm ferilerine itiraz etmekteyiz.

SONUÇ ve İSTEM   : Yukarıda arz ve izah ettiğim nedenlerle …… tarihinde tebliğ edilen ödeme emrine yasal süresi içinde itiraz ediyoruz. Öncelikle yetkili icra daireleri ……Genel İcra dairesi olduğundan yetkisiz icrada açılan icra dosyasına YETKİ HUSUSUNDA İTİRAZ EDİYORUZ. Ayrıca BORCUN TAMAMINA, FAİZE ve HER TÜRLÜ FER’İLERİNE açıkça itiraz ettiğimi bildirir takibin itirazımız neticesinde DURDURULMASINI karar verilmesini talep ederim. tarih                  

BORÇLU

Son düzenleme tarihi 20 Eylül 2020 16:07

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.