Sigorta Rücu Davasına Cevap Dilekçesi

Oca 29, 2020 | Sigorta Hukuku Avukatlığı

Sigorta Rücu Davasına Cevap Dilekçesi

X ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

 

DOSYA NO               : 2019/ E.

CEVAP VEREN

DAVALILAR            :

VEKİLİ                      : Av.  

DAVACI                   :  

VEKİLİ                      :  Avukatlık Ortaklığı

KONU                        : Davaya cevaplarımızın ve delillerimizin bildirilmesinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR     :

1- Kayseri’de, 01.09.2012 tarihinde,  ‘nın sürücüsü olduğu tescilsiz ve plakasız motosiklet ile  Ç’in maliki-işleteni olduğu  plakalı M tarafından kullanılan park halindeki traktörün römorkuna çarpması neticesinde tek taraflı trafik kazası meydana gelmiştir. Davacı taraf dava dilekçesinde bu kaza sebebiyle destekten yoksun kalma tazminatı ödediğini bu sebeple de müvekkile rücu ettiğini beyan etmiştir.

2- Davacının rucü hakkı bulunmamaktadır. Sigorta tarafından ödenen bedellerin hangi şartlarda rücu edebileceği Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’nın B4. Maddesinde tek tek sayılmıştır. Dava dilekçesinde müvekkillerimize hangi sebeple rucü edildiği belirtilmemiştir. Öncelikle rücu şartları gerçekleşmediğinden ortada bir alacak bulunmamaktadır.

Şöyle ki, – Kazanın, işletenin ve eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerin “kasti bir hareketi veya ağır kusuru” sonucu olması maddesi değerlendirildiğinde kaza da ağır kusurlu, kusuruyla kazaya sebebiyet veren dava dışı müteveffa . Bu durum Adli Tıp Kurumu Trafik Ihtisas Dairesinin 06.05.2013 tarihli 23942/2147 sayılı raporunda açıkça belirtilmektedir. Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin kararlarına göre: “Dairemizin yerleşik uygulamasına göre, ağır kusur kavramı, bir özel hukuk kavramı olup, kasıt olmamakla birlikte kasta yakın bir kusurun varlığını ifade eder. Sigorta Genel Şartlarında “tam kusur”dan değil, “kasıt” ve “ağır kusur”dan söz edilmektedir. Hükme dayanak yapılan bilirkişi raporunda da belirtildiği üzere, sürücünün 2918 sayılı KTK’nun 57.maddesi hükmüne aykırı şekilde kavşaklarda geçiş önceliğine uymaksızın tedbirsiz ve dikkatsiz araç kullanması kusur oluştursa bile, dava konusu olayın oluş şekline göre “ağır kusur” değildir. Bu nedenle, sürücünün 8/8 kusurlu olması, sigorta şirketine rücu hakkı vermez.” (11.HD. 16.01.2006, E.2005184 – K.2006/121)” denilmektedir.

– Aracın gereken ehliyetnameye sahip olmayan kişilere kullandırılması ile – Uyuşturucu veya keyif verici maddeler ya da alkol almış ve bu yüzden güvenli araç sürme yeteneklerini kaybetmiş sürücülerin kaza yapmaları maddeleri değerlendirildiğinde müvekkiller bakımından araç park halindedir, sevk ve idare söz konusu olmadığından olayın gelişimi ile arasında illiyet bağı bulunmamaktadır. Buna ek olarak müteveffa   bakımından olay değerlendirildiğindeyse, müteveffanın sevk idaresindeyken 9,10 metrelik yolda dümdüz ilerlerken, en sağdaki 50 cm’lik yere çarpmıştır. Olayın oluşu düşünüldüğünde Müteveffa     olayın gerçekleştiği sırada 65 promil alkollü olması ve motosiklet ehliyeti bulunmaması ile olay hakkında illiyet bağının kurulabileceği açıktır.

Olayda diğer rücu sebeplerinin oluşma durumu olmadığından dilekçenin uzamaması amacıyla değerlendirilmemiştir.

3- Dava da kusur oranların tam olarak belirlenmesi gerekmektedir. Davacı tarafından beyan edilen kusur oranı tarafımızca kabul edilmemektedir. Kazayla ilgili  Kayseri Asliye Ceza Mahkemesince Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan raporda müteveffa   asli kusurlu, Müvekkil M tali kusurlu olduğu belirtilmiştir. Davacının kendisi tarafından sunulan bu rapora rağmen davacı ödenen tazminatların %50 oranında müvekkillere rücu etmektedir.

Kusur oranlarının belirlenebilmesi için, olayın tam olarak anlaşılması ve duran araca çarpması, seyir halinde olanın müteveffa   olması sebebiyle müteveffanın ve aracının durumunun tam olarak tespit edilmesi gerekmektedir. Olay yeri tutanakları bilirkişi raporları incelendiğinde, olayın ‘in İ  Mahallesinden D  istikametine giden anayol üzerinde   Soğuk Hava deposunun 400 metre ilerisinde gerçekleştiği, yolun yeterli genişlikte ve düz olduğu, müteveffa  ‘nın 65 promil alkollü olduğu, ehliyetinin olmadığı, kask takmadığı, kazaya karışan motosikletin aydınlatmalarının çalışmadığı, çalıntı olduğu, şase numarasının, plakasının olmadığı hususlarının değerlendirilmeden davacı tarafından haksız ve mesnetsiz bir kusur oranı belirlenerek davanın açıldığı anlaşılacaktır. Davacı tarafından da beyan edildiği üzere müvekkil M hakkında HAGB verilmiştir. HAGB bir hüküm olmadığı için delil olarak kabul edilemez ancak dosyadaki deliller ve kusur oranının azlığı sebebiyle en alt sınırdan ceza verilmesi gerçeğin açığı çıkması için delil teşkil etmektedir. Belirtilen hususlar, getirtilen ceza dosyası ve toplanan deliller tek tek değerlendirilerek Adli Tıp Kurumu Trafik Ihtisas Dairesi tarafından kusur oranları belirlenerek karar verilmesi gerekmektedir.

4- Bütün bunlara ek olarak   işleteni olan müvekkil Ç bakımından Karayolları Trafik Kanunu 86. Maddesi uyarınca rücu şartları gerçekleşmemiştir.  Olaya ilişkin kusur oranları değerlendirildiğinde müteveffa  ‘nın ağır kusuruyla olayın gerçekleştiği açıkça görülecektir. Bu sebeple de müvekkil Ç’e davacı tarafından rücu edilmesi mümkün değildir.

5- Davacı tarafından dilekçe ekinde sunulan Sigorta Tahkim Komisyonu kararı ve İstanbul 4. Asliye Hukuk Mahkemesi kararlarında hükmedilen tazminatlar ile tarafımıza karşı başlatılan icra takibi miktarı karşılaştırıldığında arada çok büyük fark bulunmaktadır. Davacı her ne kadar dekontlarını sunmuş olsa da ödemelerin hangi karar gereği ne kadar yapıldığı açık değildir. Müvekkil Ç Güvence Hesabına bir kısım ödemelerde bulunmuştur. Kendisi ne için ödeme yaptığını tam olarak bilmemektedir. Telefonla aranarak haksızca müvekkilimden alınan ödemeler için dava hakkımız saklıdır.

Ödemelerin açık olmaması, rücu sebeplerinin oluşmaması ve kusur oranlarının bilinmemesi sebepleriyle alacak belirsiz alacaktır. Belirsiz alacak sebebiyle icra inkar tazminatına hükmedilemez. Açıklanan nedenlerle icra inkar tazminatının reddi gerekmektedir.

Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle rücu sebeplerinin oluşmaması, kusur oranlarının tam olarak belirlenmemesi haksız ve kötü niyetle başlatılan icra takibine müvekkiller tarafından itiraz edilmiştir. Haksız ve kötü niyetle açılan huzurdaki davanın açıklanan sebeplerle reddini talep  ediyoruz.

HUKUKİ SEBEPLER          : TMK, TBK. TTK, KTK vs. ilgili mevzuat

DELİLLER                : Sınırlı olmamak ve davacı tarafın sunacağı delillere karşılık yeni delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla;

1-  Kayseri Asliye Ceza Mahkemesinin 2012/  Esas sayılı dosyası (celbini talep ediyoruz),

2- Kayseri İcra Müdürlüğünün 2019/ Esas sayılı dosyası(celbini talep ediyoruz),

3- Kaza tespit tutanakları

4-Adli Tıp Kurumu Trafik Ihtisas Dairesinin X tarih ve X sayılı raporu

5- Keşif, bilirkişi incelemesi

6- Tanık anlatımları

7- Yemin vs. her türlü yasal delil

NETİCE VE TALEP  : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle;

1- Haksız ve kötü niyetli olarak, hukuka ve usule aykırı olarak açılan davanın REDDİNE

2-  Yargılama giderleri ve ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini bilvekale talep ederiz. tarih

 

                                                                                               Davalı

                                                           Vekili

                                           Av

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Sigorta Rücu Davasına Cevap Dilekçesi

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.