Sigortalılığa Esas Primin Tespiti Dava Dilekçesi

İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                :  Ad- Soyad- Adres- T.C. No

VEKİLİ                   :

DAVALI                : 1- ………………………………… SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

2- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

KONU: Prime Esas Ücretin Tespiti talebimiz hakkındadır.

AÇIKLAMALAR

1- Müvekkil ………… – …………… tarihleri arasında davalı …….. A.Ş. Bünyesinde, bilgi işlem koordinatörü olarak,  sigortalı olarak çalışmıştır. Müvekkilin çalıştığı sürede müvekkilin aylık ücreti 15.000 TL. Net maaş ve 3 ayda bir 10.000 TL. primdir.

2- Müvekkilimin ………………../……………….tarihleri arasında davalı şirkette çalışması hakkında husumet bulunmamakla birlikte; davalı şirketin müvekkilin prime esas kazancının eksik bildirildiği 4a hizmet dökümü belgesinde açıkça görülmektedir.

3-  Müvekkil çalıştığı süre boyunca davalı şirketin baskısı nedeniyle maaşının asgari ücret kadar olan kısmını ……………………………… numaralı hesabından, geri kalanı ise elden almıştır. Davalı şirket elden ödemeleri ilk üç ayda düzenli yapmış daha sonra bu ödemeleri de aksatmaya başlamıştır. Bu ücret alacaklarımıza karşı dava hakkımızı saklı tutuyoruz. Müvekkilin gerçek ücretini gösteren ve davalı şirket tarafından düzenlenmiş olan belge ekte sunulmuş olup, iddialarımızı doğrulamaktadır.

4- Müvekkilin kazancının eksik gösterilmesi, emekli maaşlarının tespitinde genel ortalama baz alındığından,  ileride emekli maaş miktarına doğrudan etki edecektir.

Yukarıda açıklanan nedenler ve mahkemenizce re’sen tespit edilecek nedenlerle; müvekkilin ileride düşük emekli maaşı almasına ve zarara uğramasına neden olacağından, prime esas ücretin tespiti için işbu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER: 4857 S.K., 5510 S.K. m.80 , HMK ve ilgili mevzuat.

DELİLLER:

1- Sgk Kayıtları ve 4a hizmet dökümü

2- Davalı şirket tarafından hazırlanan ve gerçek ücreti gösteren belge(ektedir)

3- İşyeri kayıtları

4- Tanık(İsim ve adresleri daha sonra bildirilecektir)

5- Banka kayıtları

6- Ücret bordroları

7- Bilirkişi incelemesi

8- İkamesi mümkün sair deliller

SON İSTEK : Açıklanan nedenlerle, fazlaya ilişkin haklarımız ile ücret ve  prim  alacağına ilişkin talep haklarımız saklı kalmak kaydı ile davacı müvekkilin …………../………….. tarihleri arasındaki prime esas kazancının tespitine, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.

Davacı Vekili

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir