Siteden ayrılmadan önce tarafımca yazılan site içi arama motorunu deneyin.

Kaza Nedeniyle Rücu Davasına Cevaba Cevap

ADANA ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞINA

DOSYA NO :

CEVABA CEVAP VEREN (DAVACI):

VEKİLİ:

DAVALI :

VEKİLİ:

T. KONUSU : Cevaba cevaplarımızın sunulmasıdır.

OLAYLAR :

1- Davaya neden kaza; 2021 tarihli dilekçede davalı tarafça Yüksek Yargıtay İçtihadında arandığı bildirilen esaslardan olan ağır kusurla sigortalı sürücüsü tarafından gerçekleştirilmiştir. %100 kusur oranı ağır kusuru açıkça göstermektedir.

2- Yine dilekçede belirtilenin aksine Trafik Kaza Tespit Tutanağında belirtildiği üzere araç sürücüsü B Sınıfı ehliyet ile araç kullanmakta ve kazanın oluşumunda KYTK’nın 84. maddesinde yer alan ESAS kusurlardan “manevraları düzenleyen genel şartlara uymamak ‘maddesini ihlal etmiştir.

3- Kaza neticesi Ahmet yaralanmış, Adana Devlet Hastanesinin 2020 tarih ve 14 sayılı Özürlü Sağlık Kurulu Raporuna göre %41 tüm vücut fonksiyon kaybına uğramıştır ve müvekkil neticeden bu rapora göre yapılan aktüerya hesabına göre ödeme yapmıştır.

Hatta kazazedenin velileri müvekkil şirketi ibra etmelerine rağmen aynı kaza nedeni ile Sigorta Tahkim Kuruluna müracaat etmişler ve buraca verilen karara göre müvekkil şirketten ayrıca 91.724,34 TL daha tahsil etmişlerdir. Bu bedelin de rücu edilmesi için ayrıca dava açılmıştır.

Söz konusu dava Sayın Mahkemenizin 14 Esasında kayıtlıdır.

Bütün bu nedenlerle 2021 tarihli cevap dilekçesi içeriğini ve bildirilen delilleri kabul etmiyoruz. Açılan dava yerinde olup, tüm taleplerimiz haklı ve Yasaya uygundur.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle 2021 tarihli cevaba cevaplarımızın ve davamızın kabulüne, yargılama giderleri ve ücreti vekaletin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygı ile vekâleten dilerim.

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir