Bağkur Sigortalılığın Tespiti Dava Dilekçesi

ADANA NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ‘NE

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KONU : Davacının 18/01/1995 – 15/12/1996 ve 09/07/1996 – 28/09/1998 tarihleri ile 12/04/2001 – 05/06/2003 tarihleri arasında fiilen çalıştığı halde BAĞ-KUR sicil dosyası oluşturulmamış olup iş bu çalışmalarının tespitine karar verilmesi talebimiz hakkındadır.

AÇIKLAMALAR

1. 12264 TC Kimlik Numaralı müvekkil Ahmet, Adalet İnşaat Nakliyat Gümrükleme ve Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti.’yi Seyhan Vergi Dairesi’nde 12 Temmuz 1996 yılında kurmuş daha sonra nakil ile Ceyhan Dairesi sınırlarına taşınmıştır. Bu şirkette müdür olarak 28 Eylül 1998 tarihine kadar çalışmıştır.

Yüreğir Vergi Dairesinde 01/01/1995 başlangıç 15/12/1996 bitiş tarihli şahsi mükellefiyeti olmuştur.

Seyhan Vergi Dairesine kayıtlı Adalet İnşaat Nakliyat ve San. Tic. Ltd. Şti. 12 Nisan 2001 yılında açılmış olup söz konusu şirketten 5 Haziran 2003 yılında hisselerini devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.

2. Müvekkilimizin bu çalışması esnasında Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından tarafından BAĞ-KUR sicil kayıtlarının re’sen oluşturulduğunu bilmektedir.

3. Müvekkilimiz emeklilik işlemleri ile ilgili olarak SGK Seyhan İlçe Müdürlüğü’ne müracaat etmiş, ancak emeklilik süresinin dolmadığını ve sigortalılık başlangıcının söz konusu şirketlerdeki çalışma dönemlerini kapsamadığını ve bu şirketlere ilişkin olarak BAĞ-KUR sicil kayıtlarının oluşturulmadığını bu nedenle sigorta tescili ve prim ödenmesi sorumluğunun oluşmayacağı belirtilmiştir.

4. BAĞ-KUR sicil kayıtlarının oluşturulması için davalı kuruma başvurulmuş, Adana Vergi Dairesi Başkanlığı Seyhan Vergi Dairesi Müdürlüğü 29/08/2021 Tarih 25384 Sayılı evrakta da görüleceği üzere davalı idareye söz konusu çalışma sürelerinin sigortalılığa dahili için başvurulmuş ancak olumlu yanıt alınamamıştır.

5. BAĞ-KUR sicil kayıtlarının oluşturulmamış olması ve fiilen çalıştığı dönemde yapılmamış olması müvekkilimizin maddi kayba uğramasına neden olduğu gibi emeklilik işlemlerinin de gecikmesine sebep olmuştur.

6. Yukarıda arz ve izah olunduğu üzere müvekkilimizin BAĞ-KUR sigortalılığının tarihinin 18/01/1995 – 15/12/1996 ve 09/07/1996 – 28/09/1998 tarihleri ile 12/04/2001 – 05/06/2003 tarihleri arasında olarak tespiti için iş bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : İş Kanunu ve İlgili mevzuat

HUKUKİ DELİLLER : Seyhan Vergi Dairesi Müdürlüğü 29/08/2021 Tarih 12 Sayılı evrak, İTO kayıtları, Ceyhan Vergi Dairesi Müdürlüğü mükellefiyet kayıtları, Seyhan Vergi Dairesi Müdürlüğü mükellefiyet kayıtları, SGK sicil dosyası, TANIK, Bilirkişi İncelemesi ve her türlü yasal delil

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda arz ve izah edildiği üzere müvekkilimin şahsi mükellefiyetinin bulunduğu tarihler ile İnşaat Nakliyat Gümrükleme ve Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti. ve Adalet İnşaat Nakliyat ve San. Tic. Ltd. Şti.’de yukarıda belirtilen tarihler arasında çalıştığının tespitine ve müvekkilimizin bu hizmetlerinin diğer hizmetleri ile birleştirilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla mahkemenizden talep ederim.

DAVACI VEKİLİ

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana İncekaş Hukuk - Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle aile, boşanma, ceza, ticaret ve yabancılar hukuku dallarında pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır.

Yorum var.

  1. abdurrahim zengin

    1988-89 yıllarında vergi kaydım var ama bağkur tescilim yok. yapılabilecek bir şey varmı?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir