Sigorta Acentesine Poliçelerin İadesi İçin İhtar

Sigorta Acentesine Poliçelerin İadesi İçin Çekilecek İhtar

ADANA X NOTERLİĞİ’NE

İHTARNAME

İHTAR EDEN          :

VEKİLİ                     :

MUHATAP               :

KONUSU                  : Poliçelerin iadesi için ihtardır.

AÇIKLAMALAR    :

Şirketimizin yetkili acentesi sıfatıyla tarafınıza elde kesilmeye uygun yurtdışı seyahat- vize sağlık sigortası poliçeleri değişik tarihlerde, tarafınızca imzalanan zimmet formları ekinde teslim edilmiş olup, aşağıda numaraları yazılı olan poliçeler şirketimize geri dönmemiştir. Söz konusu poliçelerin akıbeti hakkında tarafınızdan hiçbir bilgi alınamamıştır. İade etmediğiniz poliçelerin numaraları:

X olmak üzere toplam X adettir.

Yukarıda numaraları poliçelerin 3 gün içinde tarafımıza iadesini aksi takdirde imzaladığınız zimmet formlarında belirtildiği üzere kayıp poliçe başına 50 € karşılığı TL üzerinden şirketimize borçlanacağınızı ve yasal yollara müracaat edilerek söz konusu alacaklarımızın faiz, avukatlık ücreti ve mahkeme masrafı ile beraber tarafınızdan tahsili cihetine gidileceğini ihtaren bildiririz.

Sayın Noter;

Üç nüsha olarak hazırlanan işbu ihtarnamenin bir nüshasının muhataba tebliğini, bir nüshasının dairenizde saklanmasını, bir nüshasının da tebellüğ şerhli olarak tarafıma iadesini talep ederim.

İhtar Eden Vekili

Son düzenleme tarihi 12 Temmuz 2020 19:55

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.