Evliliğin Temelinden Sarsılması (Şiddetli Geçimsizlik) Boşanma Davası

Evlilikte karşılıklı saygı ve sevginin yitirilmesi ile evlilik birliğinden beklenebilecek herhangi bir yarar kalmamış olması durumunda “evliliğin temelinden sarsılmış” olduğu konusu gündeme gelecektir. Eşler arasındaki (1) Günümüzde (4)

Evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olması, karı-kocalık zihniyetinin son bulması, bağlılık şuurunun kaybolması, evlilik birliğinin beraberinde getirdiği zorunlu şartların yerine getirilmemesi veya getirilemeyecek hale gelmesi anlamındadır.

Belirtmekte Evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olması, eşler arasında çok ciddi ve şiddetli bir geçimsizlik veya anlaşmazlık bulunması demektir. Bilimsel makaleler ve Yüksek Mahkeme kararlarında belirtildiği gibi, eşler arasındaki sevgi ve saygının ortadan kalkması, Davacının kusuru daha ağır ise, davalının açılan davaya Böylece Bununla beraber, Adana Saim İncekaş Evliliğin Temelinden Sarsılması Nasıl Gerçekleşir?

(3)Temelinden sarsılmaya dayalı Eşler arasında geçimsizliğe veya anlaşmazlığa yol açan olaylar çok çeşitli olabilir. Önemli olan, geçimsizlik veya anlaşmazlığa Evlilik birliğinin sarsılması sebebine dayanılarak açılmış olan bir davada hakimin boşanmaya Genel (2) olan evlilik birliğinin temelinden sarsılmasından dolayı boşanmaya Hakimin boşanmaya Belirtilen bu unsurların gerçekleşip gerçekleşmediği her Geçimsizliğin Boyutu (Objektif Gözlemlenebilir)

Evlilik birliğinin temelden sarsılması; evlilikten beklenen amacın gerçekleştirilmesinin olanaksız olduğu bir durumu anlatır.

Eşler arasındaki birçok geçimsizlik sayılabilecek olayın o olay sebebi ile eşler arasındaki evlilik birliğinin tarafların bir daha bir araya gelmelerine imkan vermeyecek şekilde temelinden sarsılmış olması gereği Bu koşul; “eşler arasında evliliği sürdürme hususunda Yani yasa; eşler arasındaki her anlaşmazlık ya da geçimsizliğin evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı anlamına gelmeyeceğini, böyle bir durumun ancak eşler arasındaki çok şiddetli ve devam edegelen bir anlaşmazlıktan doğabileceğini Boşanmaya Eşler arasında baş göstermiş olan geçimsizlik veya anlaşmazlığın ciddiyet ve (7)

Evlilik birliğinin temelden sarsılan olayların varlığı tek başına yeterli değildir. Böylesine ciddi olaylara karşın, eşler Boşanmaya hükmedilmesi için, meydana gelen olayların, Bu koşul; evlilik birliğine devam etmek Aşağıda örnek olarak verdiğimiz evlilik birliğini temelinden sarsan olaylara rağmen Yine evlilik birliğini temelinden sarsan olaylara rağmen evlilik birliğinin devam etmesi yanında bu olaylar çok önceleri meydana gelmiş, Şunu da belirtmek gerekir ki, çok ağır şartlara senelerce Eşin Kusurlu Davranışlarının Anlamı

Kusur çoğu kez kişilerin sosyal ve kültürel yapılarına, Boşanmayı elde etmek isteyen Öyle ise Az Kusurlu Eş Davaya İtiraz Ederse

Az kusurlu eş boşanmaya karşı çıkarsa bu halin tespiti Örneğin karının cinsel ilişkiden kaçındığı buna rağmen kocanın da başka kadınla cinsel ilişkiye girdiği, yıllardır tarafların ayrı yaşadıklarının ispatlandığı bir Ayrıca kusurun aranmadığı yani tamamen başarısızlığın temel alındığı olaylar da karşımıza çıkabilmektedir.

Bazen eşlerde hiç eşlerden birinin kusurunun Örnek; Kadının ırzına geçilmiş olması, Yine başka bir örnekte; “Birbirlerini hala sevmelerine rağmen, bir kazanın taraflardan birini evliliğin icaplarını yerine getirememek durumuna düşürmesi halinde bir geçimsizlik söz konusu olmadan, duygu ve Bu şartlar altında kocayı Başka bir örnek olarak; eşler arasındaki anlaşmazlık ve geçimsizlik eğer onların mizaçlarından ya da Bu nitelikteki davalarda geçimsizliğe yol açan olayların mahiyetleri Bunun doğal sonucu olarak olayların Temelinden Sarsılmayı Hakimin Doğaldır ki; eşler arasındaki geçimsizlik ve anlaşmazlıklar çok çeşitli ve değişik sebeplerle doğmuş olabilecekleri gibi; yine bir çok nedenlere de dayanabilirler. Örneğin; kocanın karısını dövmesinden, kadının müsrifliği ya da başka bir erkekle cinsel ilişki, öpüşme, mektuplaşma, Temelden sarsılmayı (5) “Hakimin (6) Bu çerçevede Kişisel Eşlerin menfaatleri arasında Mümkün olduğunca benzer durumlarda da uygulanma niteliğine Hukukun sosyolojik boyutunu devamlı Evlilik birliğini temelden sarsan olayın zamanını dikkate alarak önceki ve sonraki şartları ve aradan geçen zamanın hoş görülme anlamına gelip gelmediğine dikkat edecektir. Ayrıca olaya Evlilik birliğini hayatta tutma ilkesi ve gereğini kişilere ızdırap veren bir evliliği devam ettirmeye zorlamak şeklinde uygulamamalıdır.

Asılsız Eşlerin Aşırı kıskançlık, evlilik birliğinin yüklediği görevleri yerine getirmemek,

 • Yemek yapmamak,
 • Eşi eve almamak,
 • Kadının başka erkeklere satılması,
 • Bir kere bile olsa eşin dövülmesi,
 • Kocanın anne ve babasının eşini dövmesine seyirci kalması,
 • Evden kovulması, korkutma,
 • Kadının başka bir erkeği eve alması,
 • Kadının ilk gece Issız yerlerde başka erkekle görülmesi,
 • Kocasını devamlı aşağılaması,
 • Ona İntihara teşebbüs,
 • Cinsel görevlerin yapılmaması,
 • Kadının geç saatlerde sokaklarda dolaşması, belirsiz yerlere gitmesi,
 • Evden izinsiz ayrılması,
 • Hastalıkta ilgilenmemek,
 • İktidarsızlık,
 • Güven duygularını sarsmak,
 • Eşi sevmediğini, bir üçüncü kişiyi sevdiğini söylemek,
 • Aşırı içki, Kadının kötü tanınan ev ve Erkeğin başka kadınla ilişkisi,
 • Kadının kendisini aldatan kocaya devamlı hakareti, kocasının doğru olmadığı halde başka kadınlarla ilişkide olduğunu söylemesi,
 • Kocanın kadının birlik devam ettiği halde Eşin evin kilidini değiştirmesi,
 • Evlilik sırlarını ulu orta yayması,
 • Eşin hastalığı ile ilgilenmeme,
 • Eşin başka biriyle birlikte görülmesi, vb.
 • gibi olaylar eğer birliği temelinden sarsmış ve birliğin sürdürülmesi diğer eşten beklenemiyorsa, birlik çekilmez, katlanılmaz, Davacının veya Davalının Kişiliği
  Davacının rahi ve fiziki gücü, karakteri, tahsili, dünya görüşü v.s.

 • ise, burada
  “Evliliğin eskiliği müşterek hayatın idamesi hususunda bir Farklı deyişle; eski olayların bir Temelinden Sarsılmayı İspat Yükü

  Çekilmez hale gelmeyi (8)Temelinden sarsılmanın açık ve kuşkusuz kanıtlarla Bu koşul TMK.nın 163’üncü maddesinde düzenlenen Birliği temelinden sarsan ve birliğin devamı diğer eşten beklenemeyecek derecede, Temelinden sarsılmaya neden olan olayların ayrı ayrı açıklanmasına gerek yoktur. Bu nedenle boşanmaya neden olan olayların duruşmada ortaya konulması halinde diğer Boşanmaya Tamamen kusurlu eşin (9)

  Temelinden Sarsılmaya Neden Olan Olayın Ortadan Kalkması

  Evlilik birliğinin sarsılmasına neden olayın Örneğin

  Temelinden Sarsılma Sayılabilecek Olaylar

  1. Eşini evden kovup, Birlik görevlerini yerine getirmeyerek eşi ve çocuğuyla ilgilenmemek, borçlanıp eve Eşin Eşine saldırıp, küfretmek,
  2. Eşin diğerinin ailesi ile birlikte oturması hususunda baskı yapması, kendi ailesi ile görüşmesine engel olması,
  3. Ailesinin eşini dövmelerine karşı duyarsız kalmak, eşinin annesinin ameliyatından sonra annesini Eşinin hastalığı ile ilgilenmemek, hastalığı sırasında eşini Eve bakmamak, sürekli içki içip Davalının, davacının elini ısırıp, zehirlemekle Güven sarsıcı davranışlar içerisine girmek. Örneğin eşin parklarda Eşine sen adam mısın, alçak, deyyus şeklinde Eşine karşı sırık, Eşin Eşi ve çocukları yokken eve karşı cinsten başkasını almak,
  4. Kendisi ve ailesi tarafından davacının başkaları ile ilişkisi olduğuna dair dedikodular çıkartmak, müşterek çocuğun kendisinden olmadığını ileri sürmek, eski kayınvalidesiyle birlikte yaşamak,
  5. Eşin Kocanın başka bir kadın ile gayri Eşin yatağını ıslatmasına rağmen tedaviye yanaşmaması,
  6. Eşine okumuş Eşin başka birisiyle birkaç gün aynı Eşin boşandığı ilk eşi ile birlikte yaşamaya devam etmesi,
  7. Eşin daha önceki nişanlısı ile görüşmesini sürdürmesi ve eşi ile bir arada yaşamak istemediğini söylemesi,
  8. Seni sevmiyorum, seni ve çocuğunu istemiyorum, köpek, Eşlerin sürekli olarak Eşi ve çocuğu ile ilgilenmemek,
  9. Kadının evliliğe ısınamadım, evliliğinin umduğu gibi olmadığını, eşi ile cinsel ilişki kuramadıklarını, eşinin erkekliğinin olmadığını başkalarına söylemek suretiyle kocasını aşağılaması,
  10. Eşini Eşin anne ve babasının azarlamalarına maruz kalması, eşin bu davranışlara sesiz kalması,
  11. Birlik görevlerini yerine getirmemek,
  12. Nedensiz olarak eve geç saatlerde gelmek,
  13. Başkalarının yanında eşine karşı ağır hakaretlerde bulunmak,
  14. Eşine sen anlamazsın, bilmezsin, kültürsüzsün demesi, onu Kocanın seni boşadım, boşsun diyerek eşini evden kovması,
  15. Eşini sürekli Eşlerden birinin bağımsız müşterek Eşin diğer eşe kişiliksiz, kişiliği gelişmemiş, bana Sürekli Eşine sen kaç paralık adamsın diye Eşler arasında cinsel uyumsuzluk bulunması,
  16. Eşine tabak fırlatmak, diğerinin de papaz demesi,
  17. Eşin diğer eşi devamlı olarak silahla Eşini kastederek yakınlarına alın götürün, istemiyorum, başımı belaya sokacak demesi,
  18. Kocanın Eşini itekleyip, kollarından tutup sarsması,
  19. Kocanın, tenasül organı Kadının kocası ile yatak hallerini başkalarına anlatması, aynca Davalının evin kapısını kilitleyip davacının evden çıkmasına engel olup, Kadının, kocasının cebinden habersiz Tarafların cinsel organları Cinsel ilişkiye engel bulunmayan rahatsızlığını Evli bir erkeğin; başka bir kadınla baş başa vermiş, elini boynuna dolamış biçimde ve Kadının açtığı Başka kadınla evlilik dışı birlikte yaşamak,
  20. Eşinin hastalığı ile ilgilenmemek,
  21. Evin kilidini değiştirerek eşini eve almamak,
  22. Eşini evden kovmak ve Çalışmayıp, karısını kendi anne-babasıyla oturtmak,
  23. Kadının eğlence hududunu aşacak şekilde ve Erkeğe Karısının kocası hakkında (erkekliği yok kocalık yapamıyor) şeklinde beyanlarda bulunması,
  24. Kadının kocasına karşı saygısızlık ve sadakatsizliğini gösteren sözler sarf etmesi ve ona hakaretlerde bulunması, onunla alay etmeye başlaması,
  25. Evli kadının Karının frengiye yakalanmış olması,
  26. Karının cinsel vazifelerini ifa kabiliyetinin bulunmaması,
  27. Kocanın Karısı aleyhine Kocanın başka bir kadınla ters ilişkide (livatada) bulunması,
  28. Kadının (karının) haklı bir Yıkanmak gibi medeni bir gereği haklı Kocanın taşınmazının yarısını vermesi için karısı üzerine baskı yapması ve onun Cinsel iktidarsızlık,
  29. Eşe Bir işte çalışarak eve ve çocuklarına bakma ödevini savsaklama,
  30. Kocanın başka bir kadınla baş başa vermiş ve elini boynuna dolamış durumda fotoğraf çektirmesi,
  31. Eşlerden birinin diğerinin cebinden habersiz Karının çocuğunu Kocanın içkiye düşkün olması,
  32. Soğukluk,
  33. Lakayıd olmak,
  34. Millî ve dinî duygulara tecavüz,

  Temelinden Sarsılma Sayılmayacak Olaylar

  1. Gerek özel Oyun alışkanlığının evlilik birliğini temelinden sarsan bir neden Kadının ileri sürdüğü gibi kocanın, almayı vaadetse bile altınları almamış olması Kadının doğurgan olmaması tek başına Ağız ve vücut kokusu başlı başına Davalının Evlilik Babasından Kadının Fiili Nikahtan sonra eşlerin birleşmemiş olmaları, Eşlerin ayrı yaşamakta olmaları, şiddetli geçimsizliğe dayalı Bağımsız evi boşaltıp anasının evine giden kocaya karşı kapı önündeki tartışmada kadının sırta vurması bu taşınmaya direnme niteliğinde olup, Eşler arasında kan uyuşmazlığının bulunması, Kadının kocasının yaşayış tarzına ayak uydurmadığından bir gerçek payı mevcut olmakla beraber bu, felçli çocuğun bakımı ve özellikle onunla ilgilenmek gibi, aslında kocanın Nikahtan sonra kocanın düğüne yanaşmaması (Kanunun öngörmediği bir konuda Hoşgörü ile karşılanabilecek; süreklilik arzetmeyen kızgınlık sonucu öfkeyle sarfedilen sözler, görgüye dayalı olmayan tarafların anlattıklarını aktaran Nikahsız yaşanılan dönemde gerçekleşen olaylar boşanmaya esas alınamaz.
  2. Olaylardan sonra Eşin ağır kusuruna dayanmayan Karının kocanın kısıtlanmasını talep etmiş olması,
  3. Karının Karının Kadının DAVANIN TARAFLARI
 • DAVACI: Eşlerden herhangi birisi. DAVALI: Diğer eş.

  Evliliğin Temelinden Sarsılması Davasında Yetkili ve Görevli Mahkeme

  GÖREVLİ MAHKEME: YETKİLİ MAHKEME: TMK’nın 168. maddesi gereğince eşlerden birinin Evliliğinde Temelinden Sarsılması Davasında Evliliğin Temelinden Sarsılması Davasında Mahkeme Ücreti

  Bu iki Eşin Yurt Dışına Gitmemesi Ayrıca Bağımsız Mahkemece boşanmaya Fiili Fiili “Çaldıysam Kocam Ödesin” Sözü Aynı tarihli duruşmada davalı-karşı Mahkemece Facebookta Uzun “Facebook bağımlılığı (11)

  Evi Haklı Nedenle T.M.K. 166/1-2,Neden evliliğin temelinden sarsılmasına “genel 166. Madde yani evliliğin temelinden sarsılmasına dayalı Yayımlanan istatistiki bilgilerden anlaşıldığına göre, Ülkemizde gerçekleşen boşanmaların yüzde Y. HGK.nın 19.03.2003 tarihli ve 2-93/164 sayılı kararından

 • (TMK. m.6)
 • (TMK. md. 170/1)
 • Akıntürk, Gençcan, Velidedeoğlu
 • Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda Avukat Saim İNCEKAŞ – Seyhan/Adana 01010
  av-saimincekas.com

  Boşanma Davasında Aynı Evde Kalmak Aleyhime Mi Olur?

  Eşlerin birlikte yaşamaları bir zaruret halinden ileri geliyor ve birliktelik; cinsel ilişki dahi olmadan ve birlikte olmak evlilik hayatını sürdürmek amacı dışında sırf aynı çatı altında bulunmaktan ibaret bulunuyorsa; bu durum doğal olarak çekilmezlik ha-
  linin yokluğu şeklinde yorumlanamaz.

 • bir yorum bırakın