Şiddetli Geçimsizlik Boşanma Dilekçesi Örneği

Mar 1, 2019 | Dava Dilekçesi

Şiddetli Geçimsizlik Boşanma Dilekçesi Örneği -1-

ASLİYE HUKUK(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

                                                          

DAVACI                     :

VEKİLİ                      : Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

DAVALI                     :                                

DAVA                         :ŞİDDETLİ VE ÇEKİLMEZ GEÇİMSİZLİK NEDENİYLE BOŞANMA.

OLAYLAR                 :

1-Müvekkil ile davalı eş 1977 yılında görücü usulü evlenmişlerdir.Tarafların  bu evlilikten 1 kızı ve 2 oğlu bulunmaktadır.

2-Müvekkil ile davalı evlendikleri günden beri fikren ve ruhen anlaşamamalarına rağmen, müvekkil aile birliğinin kutsal yapısını sarsmamak amacıyla bu evliliğe katlanmak zorunda kalmıştır. Taraflar arasındaki anlaşmazlık 7-8 yıldır hat safhaya ulaşmıştır.Davalı ve çocuklar birlik olmuş ,müvekkil eşe karşı bir tutum sergileyip müvekkili canından bezdirmişlerdir.

3-Müvekkil emekli bir insan olup, evin ihtiyaçlarını görüp evine  gelen,dışarıyla  bağlantısı olmayan,evliliğin gerektirdiği tüm yükümlülükleri ziyadesiyle yerine getiren bir şahıstır.Müvekkilin bu mazlum yapısına rağmen,davalı 30 yıllık eşini insan gözüyle görmemekte,sürekli ona hakaretler ve tehditler savurmaktadır.Davalı,müvekkilin onurunu kırıcı,rencide edici davranışlar sergilemekte,sözler sarf etmektedir .Davalı  müvekkile ”Seni torbaya atıp çöpe atmak lazım”,”Köpek bu eve gelme,defol git” gibi daha bir çok hakaret etmiştir.Davalı,müvekkile kendi evinde yemek bile vermemiş,davacı müvekkil ailesiyle beraber sofraya dahi oturamamıştır.Müvekkil yıllardır bu tür muamelelere tabidir.Davalı eş, bugüne kadar , bir eşin diğer eşe karşı yerine getirmesi geren yükümlülüklerin, görevlerin hiç birini yerine getirmemiştir.

4-Davalı ve çocukları, babalarının elinden vekalet alıp, müvekkilin emekli maaşını almak istemişlerdir.Müvekkil vekalet vermeyince davalının müvekkile karşı olan davranışları daha de sertleşmiştir,evden dışarı atmıştır. Müvekkil evden atıldıktan sonra binanın çatısında,konu-komşunun evinde bir süre kalmış ve en sonunda köyüne geri dönmek zorunda kalmıştır.

5-Müvekkil evlendiği günden beri eşini ne yaptıysa memnun edememiştir. Sırf eşinin hatrına,davalının köyüne ev yaptırmış fakat daha sonra o evden de müvekkili çıkartmışlar ve o eve bir daha koymamışlardır.Davalı müvekkilin kendisine aldığı bilezikleri de kardeşlerine vermiştir.Müvekkil aldığı emekli maaşıyla ailesini geçindirmeye çalışmakta,aldığı bütün maaşı ailesine seferber etmekte fakat davalı ve çocukları tarafından anlattığımız muamelelerle karşı karşıya kalmaktadır.

6-Müvekkil için bu evlilik çekilmez bir hal almıştır. Tarafların bir araya gelme imkânları bulunmamaktadır. Taraflar yaklaşık 1 senedir ayrı yaşamaktadırlar. Bu evliliğin devamında ne müvekkilin ne de toplumun bir menfaati yoktur. Boşanma her iki taraf için de daha doğru olacaktır. Bu nedenle sayın makamınıza başvurmak zarureti hâsıl olmuştur.    

                                  

HUKUKİ SEBEPLER:İlgili mevzuat hükümleri.

DELİLLER                :Nüfus kayıtları,tanık,yemin ve gerektiğinde her türlü yasal delil.

NETİCE VE TALEP :Yukarıda kısaca açıklamaya çalıştığımız ve duruşmada izah edeceğimiz nedenlerle;

1-Müvekkil ……..ile davalı ……….şiddetli ve çekilmez geçimsizlik nedeniyle BOŞANMALARINA,

2-Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin dahi davalı üzerine bırakılmasına karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim. Saygılarımızla.

EK:

1-Vekaletname

2-Nüfus kaydı

                                                                                                    DAVACI VEKİLİ

Şiddetli Geçimsizlik Boşanma Dilekçesi Örneği -2-


X NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE

(Adli Yardım Taleplidir)

DAVACI :  
   
VEKİLİ : Av.
DAVALI :  
KONU :

 

 

Şiddetli Geçimsizlik ve evlilik birliğinin temelden sarsılması ve zina sebebi ile öncelikle evden uzaklaştırma kararı verilmesi,  Boşanma , Nafaka , Maddi ve Manevi Tazminat taleplerimizi içerir dilekçemizdir.

 

ADLİ MÜZAHARET TALEBİ

Müvekkil boşanma davası açmak üzere, tarafımıza vekalet vermesine rağmen dilekçemiz ekinde sunduğumuz delillerde de görüleceği üzere almış olduğu tek emekli(malülen) maaşı ile ev kirası ödemekte ve bir çocuk okutmaktadır. Ayrıca ödemiş olduğu krediye ilişkin ödeme tablosu da ektedir. Bu sebeple müvekkilim, maddi yetersizlik içerisinde olduğundan işbu davanın açılabilmesi ve idamesi için gerekli masrafları karşılamaktan acizdir. İşbu nedenle Hukuk Muhakemeleri Kanunu 334, 335 ve 336 vd. maddeleri gereği adli yardım talebimizin kabulü ile dava harcı, tebligat, ehli hibre ve ez cümle dava giderlerinin karşılanmasını; ilgilinin mevzubahis masraf kalemlerinden muaf tutulmasını talep zarureti hasıl olmuştur.

AÇIKLAMALAR

 • Müvekkil ile davalı taraf 27/12/2015 yılından bu yana evli olup evliliklerinden çocukları bulunmamaktadır. Müvekkilimizin daha önceki evliliğinden bir oğlu olup ; davalı ,davacı ve oğlu birlikte yaşamaya başlamışlardır.

 

 • Tarafların evlilikleri ilk üç ay mutlu bir şekilde devam etmiş ve taraflar arasında herhangi bir sorun yaşanmamıştır. Akabinde 2016 yılının Mayıs ayında taraflar İzmir’in Balçova ilçesine taşınmış ve burada ikamet etmeye başlamışlardır. Bu tarih itibari ile taraflar arasında sorunlar yaşanmaya başlanmış ve davalı taraf sürekli olarak alkol kullanmaya başlamış ve her gece eve sarhoş gelmeye başlamıştır. Davalı taraf alkol kullanımını bir alışkanlık haline getirmiş ve alkolün etkisi ile davacı müvekkilime oğlunun yanında hakaretler etmiş ve komşularının da bu durumlara şahit olması üzerine oğlunu alarak ortak konuttan ayrılmıştır. Ancak 1 ay sonra davalı taraf alkol kullanmayacağı hususunda söz vererek davacıyı ikna etmiş ve ortak konutta taraflar birlikte yaşamaya devam etmişlerdir.

 

 • Ancak taraflar birlikte yaşamaya başladıktan bir hafta sonra davalı yine alkol almaya başlamış ve eve sarhoş gelmiş ve davacıya hakaretler etmeye devam etmiştir. Davacı müvekkilimiz kendini savunmaya çalıştığı zamanda tehditler savurmuş ve ‘seni balkondan aşağı atarım …’ ‘ bu evi dağıtırım , yakarım’… diyerek davacı müvekkilimizi sindirmeye çalışmıştır.

 

Bunun dışında, davalı taraf söz konusu evlilik ile alakalı olarak hiçbir zaman sorumluluklarını yerine getirmemiştir. Davacı müvekkilim emekli olup evinin tüm ihtiyaçları ve kendi ihtiyaçları dahil olmak üzere herşeyi kendisi üstenlenmiştir. Söz konusu evlilik süresinde oturulan evin kira sözleşmesi, tüm abonelikleri davacı müvekkilimizin adına olup ;  ek’te dosyaya sunacağımız kira sözleşmesi , abonelik evrakları vb evraklar bu hususu açıklığa kavuşturacaktır. Müvekkilim kendi kişisel ihtiyaçlarını, oğlunun ihtiyaçlarını ve ortak konutun tüm ihtiyaçlarını kendi maaşı ile karşılamış davalı ortak konutun hiçbir giderini karşılamamıştır.

 

Davalı taraf, müvekkilimizin oğlu için yapmış olduğu harcamalara karışmış “ne gerek var çok mu acildi yani aldınız?, bu ay yine maaşının içinden geçmişsin” diyerek davacının maaşına da sürekli karışmış ve davacı müvekkilimiz evin herhangi bir ihtiyacını da söylediği zaman “tam mı bitti hiç yok mu ?” diyerek oyalamalar yapmış ve geçiştirmiştir. Davalı tarafça davacı müvekkile kredi çektirilmiş ancak davalı taraf kredi ödemeleri sırasında müvekkilime yardımcı olmamıştır. Müvekkilim söz konusu krediyi tek başına ödemektedir. Bu durum müvekkilimi ekonomik yönden ciddi zarara uğratmıştır. Krediye ilişkin dekont ekte sunulmuştur.

 

 • Davalı taraf gelişen süreçte alkol almaya devam etmiş ve sürekli zamanını dışarda geçirmeye başlamış ve eğlencelere giderek geceleri eve geç ve alkollü gelmiştir. Bu durumdan şikayetçi olan davacı müvekkilim ile tartışmalar büyümüş ve komşuların bile duyacağı şekilde sert tartışmalar yaşanmıştır. Tarafların tartışmaları ve davalının geceleri eve sarhoş gelmesi sebebi ile komşular bir çok kez davacıya şikayetçi olmuşlar ve ev sahibine kadar ulaşmışlardır. Davalı tartışma esnasında davacı müvekkilimize ‘sen göreceksin sana acıların en büyüğünü yaşatıcam ‘ diyerek hakaretler savurmuş ve tehditlerde bulunmuştur. Davalının eve sarhoş gelmesinden ve çıkardığı olaylardan dolayı davacı müvekkilimizi ayrıca uzaklaştırma kararı almış bulunmakta olup bilgileri sunulacaktır. Ayrıca gelişen süreç içerisinde müvekkil davacı davalının başka bir kadınla ilişkisi olduğunu öğrenmiş ve birlikte yaşadıkları dönemde davalı ile başka bir kadının samimi fotoğraflarını yakalamış ve boşanma kararı almıştır. (İlgili fotoğraflar ek’te sunulmuştur.)

 

 • Davalının bu tavırları ve sürekli müvekkilimize hakaret ve tehditler savurduğu bir zamanda müvekkilimiz karakola giderek şikayette bulunmuştur. 20.10.2019 tarihinde müvekkilimizi tehdit etmesi sonucu müvekkilimiz Bornova 100.Yıl Polis Merkezi amirliğine giderek ifade vermiş ve davalı tarafın evden uzaklaştırılmasını talep etmiştir. Söz konusu talebe istinaden davalı tarafın uzaklaştırılmasına karar verilmiştir. Söz konusu uzaklaştırma kararının devamı için mahkemenizce tensiple birlikte uzaklaştırma kararı verilmesini talep etme zarureti hasıl olmuştur.(İfade Tutanağı Sureti Ektedir)

 

 

 • Yukarıda bahsettiğimiz olaylar neticesinde davacı müvekkilimiz mezkur evliliğin artık taraflar için anlamı kalmadığını ve çocuğu içinde uygun bir ortam olmaktan çıkıp artık fazlası ile huzursuz bir ev ortamı olması dolayısı ile işbu davayı açma zorunluluğu doğmuş olup, müvekkilimiz bu evlilikten maddi ve manevi olarak büyük zarar görmüştür. Müvekkilim, çocuğunun önünde birçok kez hakaretlere uğramış ve psikolojik şiddet görmüştür.

 

 • Adli yardımdan yararlandırılma talebimizin yanı sıra müvekkilemin tüm iyiniyetine rağmen, oldukça incitici ve küçük düşürücü muamelelere maruz kalmış olması ve bu nedenle, uzunca bir süredir manevi açıdan çok sıkıntılı bir yaşam sürmek zorunda bırakılması nedeniyle, “manevi tazminat zenginleşmeye neden olmamalıdır” ilkesini de gözeterek, müvekkilemiz yararına 50.000,00 TL manevi tazminata, 30.000,00 TL maddi tazminata, davacı müvekkilemin uzun süredir ortak yaşamın devamı için gereken tüm masrafları karşılaması sebebiyle dava süresince, kendisi için  000,00 TL tedbir nafakasına, tedbir nafakasının davadan sonra yoksulluk nafakası  olarak devamına karar verilmesini talep ediyoruz.

 

HUKUKİ NEDENLER       : TMK VE HMK ilgili tüm maddeler

 

HUKUKİ DELİLLER        : Aile nüfus kaydı, tanık listesi, fotoğraflar, kira sözleşmesi, abonelik belgeleri, tanık, bilirkişi incelemesi, yasal ve takdiri tüm deliller.

 

İSTEM VE SONUÇ : Yukarıda arz ve izah edilen nedenler ile dava sırasında ortaya çıkacak hususlar ve kendiliğinden gözetilecek olgular ışığında(fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydı ile)

 • Öncelikle tensiple birlikte adli yardım talebimizin kabulü ile davalı tarafın evden uzaklaştırılmasına kararı verilmesini,
 • Mezkur evliliğin devamında taraflar yönünden korunmaya değer bir yarar kalmadığından ve davalının kusurlu hareketleri sonucu evlilik birliğinin temelden sarsılmış olması ve zina sebebiyle tarafların bir araya gelerek evlilik birliğini devam ettirmesi mümkün olmadığından davamizin kabulü ile taraflarin boşanmalarina,
 • Davacı müvekkilime davalının gelir düzeyi göz önüne alınarak aylık 1.000,00-tl tedbir nafakasının bağlanmasına ve akabinde yoksulluk nafakasına çevrilmesine, ,
 • Tarafların boşanmaları halinde kusursuz olan müvekkilimin mevcut ve hatta beklenen birçok menfaati haleldar olacağından ve aldatılmanın üzerinde bıraktığı ve yaşamiş olduğu  ruhsal ve bedensel çöküntü, yaşamiş olduğu psikolojik sıkıntılar ve bunlarin getirdiği toplumsal baski ve ruhsal çöküntü sebebi ile kusurlu olan davalı eş aleyhine 50.000,00-TL manevi tazminata , 30.000-TL maddi tazminata hükmedilmesine,
 • Yargılama harç ve giderleri ile ücreti vekâletin davalıya yükletilmesine (fazlaya ilişkin haklarımız ve ilerde doğacak itirazları sunma hakkımız baki kalmak kaydıyla) karar verilmesini vekâleten arz ve talep ederiz.

                                                                                                                     Davacı Vekili

                                                                                                               Av.

 

 

EK; Kira kontratı, E-devlet Çıktıları, Abonelik Sözleşmeleri, Davalı Tarafın Aldatmaya İlişkin Fotoğrafları, İfade Tutanağı Sureti, Kredi Ödeme Tablosu, Yetki belgesi, Onanmış Vekaletname Sureti

                                                                                                 

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

2 Yorumlar

 1. Filiz Demir

  İstanbul Üsküdar /Kavacık/Çekmeköy tarafında anlaşmalı boşanma davasına bakabilecek uygun fiyatlı bir avukat tanıdığınız beni yönlendirebileceğiniz bir avukat var mıdır

  Yanıtla
 2. svd

  siz kralsınız çook teşekkürler:)

  Yanıtla

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

blank

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank