Şiddet Nedeniyle Boşanma Davası Dilekçesi

ADANA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE

DAVACI                   :

VEKİLİ                     : Avukat Saim İncekaş

DAVALI                   :

KONU                      :

1.TMK m.166/1 gereğince evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma,

2.Tarafların müşterek çocukları olan …ve …. velayetinin davacı anneye verilmesine,

3.Müşterek çocuklar için ayrı ayrı aylık 500,00 TL tedbir nafakasının dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsiline, karar kesinleştikten sonra iştirak nafakası olarak devamına,

4.Müvekkil lehine aylık 1.000,00 TL tedbir nafakasının dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsiline, karar kesinleştikten sonra yoksulluk nafakası olarak devama,

5.Fazlaya ilişkin her türlü talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydı ile 150.000,00 TL maddi ve 150.000,00 TL manevi tazminatın davalıdan alınarak müvekkile verilmesi, istemlerini içerir dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR    :

Müvekkil ile davalı 18.05.2013 yılında görücü usulü evlenmişlerdir. Tarafların bu evlilikten 5 yaşında X ve 3 yaşında X isimli iki tane müşterek çocukları bulunmaktadır. Müvekkil ve davalı arasında evliliğin ilk yıllarından itibaren şiddetli geçimsizlik mevcuttur. Bu geçimsizliğin temel sebebi ise davalının her şeyi bahane ederek sorun çıkarma eğilimi, davalının ailesinin tarafların evliliğine sürekli müdahalesine davalının engel olmaması, aşırı sinirli olması ve akabinde şiddete başvurması eşler arasında evlilik birliğini sürdüremeyecek şekilde temelinden sarsılmasına yol açmıştır.

Müvekkil yıllarca davalı eşin hakaretlerine ve küfürlerine maruz kalmış ve kişilik hakları zedelenmiştir. Davalının hep basit konulardan özellikle de ailesinin evlilik birliğine karışmaları nedeniyle çıkarmış olduğu tartışmalar sonucunda müvekkil hep şiddete maruz kalmıştır. Görmüş olduğu şiddetin izlerini halen daha vücudunda taşımaktadır.  Müvekkil müşterek çocuk X’ya hamile iken davalının sol koluna demir ile yine o yıllarda kemer ile sırtına vurması sonucunda izleri vücudunda kalmıştır. Müvekkil, yaşamış olduğu bu olaylar sonrasında ailesinin yanına giderek evi terk etmiştir. Ne var ki davalı tarafın her seferinde gelip özür dilemesi, bir daha yapmayacağını söylemesi sonucunda müvekkil, müşterek çocuklar için evine geri dönmüştür. Müvekkil, evlilik birliğini, müşterek çocuklar için sürdürmeye devam etmeye çalıştığından adli makamlara şikayetçi olmamıştır. Yaklaşık bir ay önce yaşanan son olayda da davalı gece 24:00 sıralarında sebepsiz bir şekilde sinirlenmiş ve müvekkile şiddet uygulamıştır. Müvekkil de sabah çocukları da alarak müşterek haneyi terk etmiş ve  ailesinin yanına gelmiştir. Evlilik birliğine müşterek çocuklar için katlanan müvekkil, yaşanan bu hakaretlerin, tartışmaların ve hatta şiddetin müşterek çocukların bulunduğu ortamda gerçekleşmesi ve müşterek çocukların bu durumdan psikolojik olarak etkilenmeleri müvekkil için evlilik birliğinin devamına neden olan sebebi de ortadan kaldırmıştır.

Davalının ailesi ile taraflar aynı apartman içerisinde üç yıldır altlı üstlü olarak oturmaktadırlar. Davalının ailesinin tarafların evliliğine sürekli olarak müdahale etmesi nedeniyle müvekkil, aynı apartman içerisinde oturmak istemediğini davalı tarafa söylemişse de davalı, ailesi böyle istediği için müvekkilin talebini yerine getirmemiştir. Bu noktada müvekkilimiz en iyi boşanma avukatı arayışına girmiştir. Davalının ailesinin evlilik birliğine müdahalesi duygusal şiddetle evlilik birliğinin temelden sarsılmasıyla boşanma nedenidir. Yargıtay 2. H.D. 2009/15440 E. 2009/17829 K. Sayılı ilamı ”…davalının annesinin, davacıya ve tarafların evliliğine, müşterek konutun manevi bağımsızlığını ortadan kaldıracak şekilde müdahale ettiği ve davalının da buna sessiz kaldığı anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir.” şeklindedir.

Davalı taraf baskıcı davranışları nedeniyle fiziksel şiddetin yanı sıra müvekkile duygusal şiddet de uygulamaktadır. Müvekkil ailesinin yanına ziyarete gitmek istediğinde davalı sürekli tartışma çıkarmaktadır. Yine müvekkilin komşuları ile görüşmesini istememektedir. Emsal nitelikteki Yargıtay kararlarına göre eşini ailesiyle görüştürmemek gibi komşuları ile görüştürmemek de evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle boşanma davasında duygusal şiddete yönelik bir davranıştır.

Ekonomik ve sosyal durum araştırmasından da anlaşılacağı üzere maddi gücü olmayan müvekkil ve çocuğu boşanma sebebiyle yoksulluğa düşecektir. Bu nedenle Müşterek çocuklar için ayrı ayrı aylık 500,00 TL tedbir nafakasının dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsiline, karar kesinleştikten sonra iştirak nafakası olarak devamına, müvekkil lehine aylık 1.000,00 TL tedbir nafakasının dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsiline, karar kesinleştikten sonra yoksulluk nafakası olarak devamına hükmedilmesini bilvekale talep ederiz.

Evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına davalı taraf, kusurlu davranışları ile neden olduğundan müvekkil lehine fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla 150.000 TL maddi ve 150.000 TL manevi tazminata hükmolunmasını talep ediyoruz.

Davalının kusurlu davranışları sonucu evlilik birliğinin müvekkil açısından çekilmez hal alması ve evlilikten beklenebilecek hukuki bir yarar kalmamış olması nedeniyle işbu davayı açma zorunluluğu hâsıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER         : 4721 Sayılı TMK, 6100 sayılı HMK ve ilgili yasal mevzuat

HUKUKİ DELİLLER           : Karşı tarafın delillerine karşı delil bildirme hakkımız saklı kalmak kaydıyla;

Aile nüfus kayıt örneği,

Sosyal ekonomik durum araştırması,

Bilirkişi incelemesi,

Tanık beyanları( tanık isim ve adresleri bilahare bildirilecektir.),

Yemin ve her türlü delil.

NETİCE- İ TALEP     : Yukarıda açıklamaya çalıştığımız ve re’sen dikkate alınacak nedenlerle;

1.Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle tarafların BOŞANMALARINA,

2.Tarafların müşterek çocukları olan Mehmet Akif ve Elif Şeyma ‘ın VELAYETİNİN davacı anneye verilmesine,

3.Müşterek çocuklar için AYRI AYRI aylık 500,00 TL TEDBİR NAFAKASININ dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, karar kesinleştikten sonra iştirak nafakası olarak devamına,

4.Müvekkil lehine aylık 1.000,00 TL TEDBİR NAFAKASININ dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, karar kesinleştikten sonra yoksulluk nafakası olarak devamına,

5.Evlilik birliğinin davalının kusurlu davranışları neticesinde son bulması nedeniyle fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla 150.000,00 TL MADDİ ve 150.000,00 TL MANEVİ TAZMİNATIN dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,

6.Yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine, Karar verilmesini saygılarımla bilvekale talep ederim. tarih

DAVACI

Son düzenleme tarihi 11 Eylül 2020 12:58

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulur.