SGK’ya Meslek Hastalığı Bildirim Dilekçesi

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

SİGORTA İL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

ADANA

İLGİ:……………. günlü APS ile yapılan başvurumuz.

 ……………… T.C kimlik numaralı müvekkilim …………….. işveren ………………………………… ilçesi işyerinde kat görevlisi olarak çalışmakta iken işyerinde kullanılan kimyasallar sonucu ellerinde yaralar meydana gelmiştir. Müvekkilin araza uğramasına sebep veren bu meslek hastalığı müdürlüğünüz müfettişliğince tahkiki ile hastane-heyete sevki ile toplanacak evrak ile birlikte sigortalının maluliyetinin tespiti, tespit edilecek maluliyet derecesine göre sigortalıya meslek hastalığı sigorta kolundan tahsis yapılması (Maaş bağlanması), yapılan işlemlerden tarafıma yazılı olarak bilgi verilmesi hususu 5510 Sayılı yasanın 97. maddesinde öngörülen talep şartı yerine geçmek üzere arz ve talep olunur. tarih

   Sigortalı …………… Vek.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Barosu

NOT               : İşlemlerde kolaylık bakımından

Bundan böyle yazışmanın sigortalı(müvekkil) ile

Aşağıda belirtilen adres aracılığı ile yapılması

İstirham olunur.

Sigortalı Adresi:

………………

………………

Tel No:………………………..

İŞVEREN ADRESİ :

İşveren                        : ………………………………………….

EKİ: 1- Vekaletname örneği

2- Sağlık Kurulu Raporu

Son düzenleme tarihi 12 Ocak 2020 22:52

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.