Bir Sayfa Seçin

SGK’nın İade Etmekle Sorumlu Olduğu Anapara Üzerinden Faiz Uygulaması

Bu nedenle, yukarıda bahsi geçen 5510 sayılı Yasanın 96/1-b maddesi gereğince davacının son 5 yıl içerisinde ödenen yetim aylığı miktarı olan 15.229,76 TL’yi Kuruma iade etmekle sorumlu olduğu sabit ise de davacının sorumlu olduğu faiz miktarının da aynı madde kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.
 
Yapılacak iş, 5510 sayılı Yasanın 96/1-b maddesi gereğince davacının iade etmekle sorumlu olduğu anapara miktarı olan 15.229,76 TL’nin 24 ay içerisinde Kuruma ödenip ödenmediğini tespit etmek, ödenmemiş ise 24 aylık sürenin sonundan itibaren davacının sorumlu olduğu faiz miktarını belirlemek, ödenmiş ise davacının sorumlu olduğu bir faiz miktarı bulunmadığını göz önünde bulundurarak bir karar vermekten ibarettir.
 
Mahkemece, bu maddi ve hukuki olgular gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
 
O halde, davalı Kurum vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
SONUÇ: Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, aşağıda yazılı temyiz harcının temyiz edenlerden davacıya yükletilmesine 19/11/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Son Güncelleme Tarihi