SGK’dan Vekalet Ücreti Talebi

SGK’dan Vekalet Ücreti Talebi

  • SGK’ya karşı kazanılan bir davadan vekalet ücreti ve yargılama giderlerine hükmedilir. Bu neticede avukat vekalet ücretinin talebi için SGK’ya başvuruda bulunur.
  • Sosyal Sigorta Hukuku alanında Adana-Avukat Saim İNCEKAŞ tarafından ele alınan dilekçe aşağıdaki gibidir.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI’NA

Adres: Mithatpaşa Cad. No : 7 06437 Sıhhiye – ANKARA

BAŞVURUDA BULUNAN :

VEKİLİ                                :

AÇIKLAMALAR               :

Müvekkil tarafından 5510 sayılı Kanun’un 102. Maddesine istinaden kesilen X TL idari para cezası verilmesine ilişkin X Sosyal Güvenlik Merkezi’nin X tarih ve E……………. sayılı işlemine yapılan itirazın reddine ilişkin X tarih ve E………………. sayılı komisyon kararının ; iptali istemiyle dava açılmıştır.

İstanbul ….. İdare Mahkemesi …………………. E. Ve ……………………… K. sayılı yargılama neticesinde verilen gerekçeli kararda; ‘’Dava konusu işlemin X TL’lik kısmının iptaline , davanın X TL ‘ye yönelik kısmının reddine , dava kısmen iptal kısmen ret hükmü ile sonuçlandırığından, X TL yargılama giderinin yarısı olan X TL ile karar tarihinde yürülükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 1.362,00 TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine…’’şeklinde karar verilmiştir.

Mahkemenin vermiş olduğu kısmen kabul kısmen ret kararı neticesinde müvekkil lehine hükmedilen X TL yargılama gideri ile karar tarihinde yürülükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen X TL vekalet ücretinin  tarafımıza aşağıda yer alan hesabımıza yatırılmasını arz ve talep ederiz.

NETİCE-İ TALEP               : İstanbul  İdare Mahkemesi …………………………….. sayılı ilamına gereğince;

Müvekkil lehine hükmedilen X TL yargılama gideri ile karar tarihinde yürülükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen X TL vekalet ücretinin işlemiş olan yasal faizlerinin aşağıda bilgileri verilen hesaba yatırılmasını talep eder, gereğinin yapılmasını arz ederiz. tarih

                       Başvuran Vekili

EK :

1- X. ilamı

2- Vekaletname

HESAP BİLGİLERİ :

HESAP SAHİBİ:

Son düzenleme tarihi 26 Haziran 2020 12:48

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.