SGK Zamanaşımı Nedeniyle Ödeme Emrinin İptali Dava Dilekçesi

Oca 29, 2020 | Sigorta Hukuku Avukatlığı

SGK Zamanaşımı Nedeniyle Ödeme Emrinin İptali Dava Dilekçesi

(  ) İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

                                                            

                                     İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR

Davacı :                     

Vekili  :

Davalı : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 

 

Konu   : Davalı SGK Başkanlığı ………………… Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü tarafından  müvekkil ve müvekkilin 2000 yılında ortağı olduğu ………………………. aleyhine 2014/01……. takip, 000076………… takip kartı nolu dosyası ile …………. Prim ve ……………..-TL gecikme zammı olmak üzere toplam ………………..-TL alacağın tahsili amacıyla gönderdiği ödeme emrinin ve takibin, takibe konu alacakların ZAMANAŞIMINA uğramış olması sebebiyle İPTALİNE, dava sonuna kadar takiplerin durdurulması için İHTİYATİ TEDBİR  kararı verilmesi talebidir. 

 

AÇIKLAMALAR

  1. Müvekkil …………………., 1995 yılında kurulan ve ticari merkezi ……………….bulunan ………………İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.’nin (Tic. Sic. No:5………) ortağı olmuştur.

  2. Müvekkil ilerleyen yıllarda şirket ortaklığından ayrılmıştır.

  3. Davalı SGK Başkanlığı ……….. Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü tarafından 01.10.2015 tarihinde şirketin 2000 yılı Araklık ayındaki (………. asıl alacak, ……….-TL gecikme zammı) toplam borcu için 2014/……………takip no ile şirket ve müvekkil ………….. aleyhine icra takibi başlatılmıştır.

  4. Ödeme emri müvekkil …………. tarafından 22.10.2015 tarihinde tebliğ alınmıştır. 7 günlük yasal süresi içerisinde işbu dava ikame edilmiştir.

  5. Davalı kurum takibe konu PRİM alacağının muaccel olduğu 2000 yılı aralık ayından icra takip tarihi olan 2015 yılı Ekim ayına kadar alacağın tahsili yönünde hiçbir işlem yapmamıştır. Davalı kurum prim ve gecikme zammı alacaklarının tamamı ZAMANAŞIMINA uğramıştır.

  6. 08.12.1993 tarihi ile 06.07.2004 tarihi arasında tahakkuk eden kurum prim vs alacakları için o tarihlerde yürürlükte bulunan 3917 sayılı Yasa’nın 8. maddesine göre Kurum prim alacaklarının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Takibi Usulü Kanunu’na göre yapılması gerekmektedir. 6183 sayılı Yasa’nın 102. maddesinde zamanaşımı süresi 5 yıl olarak düzenlenmiş olup bu dönemde zamanaşımı süresi 5 yıldır. Dolayısıyla 2000 yılı Aralık dönemini kapsayan işbu davaya konu prim alacağını tahsili için yürürlükte bulunan mevzuata göre 5 yıllık zamanaşımı süresi söz konusudur. Prim alacağının tamamı 2007 yılında ZAMANAŞIMINA uğramıştır. Takibe konu prim borcunun muaccel olduğu 2000 yılı Aralık ayından takip tarihi olan 2015 yılı Ekim ayına kadar aradan geçen 15 yıllık süre zarfında gerek müvekkil gerekse davalı kurum tarafından zamanaşımını kesen veya durduran hiçbir işlem yapılmamıştır. 

Hukuki Nedenler        : 5510 sayılı Kanun, 6183 Sayılı Kanun, 3917 sayılı Kanun, HMK, BK vs mevzuat.

Deliller                        :

1- Davalı Kurum nezdinde …………… sicil no ile tutulan işyeri sicil dosyası,

2-  Davalı SGK Başkanlığı ………… Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü tarafından ……………………. takip kartı nolu dosyası müvekkil aleyhine yapılan icra takip dosyası ve ekte sunulan ödeme emri sureti.

3- ……….. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.’nin (Tic. Sic. No:…………) ticaret sicil kayıtları. 

 

Sonuç ve Talep           : Yukarıda arz ve izah ettiğimiz sebeplerle; Davamızın kabulü ile ……………………..Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nün müvekkil aleyhine …………….. takip, …………….. takip kartı nolu dosyası ile 2000 yılı Aralık ayına ait prim ve gecikme zammı alacaklarının tahsili amacıyla gönderdiği ödeme emri ve icra takibinin, takibe konu alacakların ZAMANAŞIMINA uğramış olması sebebiyle İPTALİNE, müvekkilin işbu davalı kurum alacakları sebebiyle borçlu bulunmadığının tespitine,  dava sonuna kadar icra takiplerinin DURDURULMASI için İHTİYATİ TEDBİR kararı verilmesini, yargılama harç ve giderleri ile avukatlık ücretinin davalı tarafa yüklenmesine karar verilmesini saygılarımızla talep ederiz. tarih

 

Ek:

1 adet ödeme emri sureti

Yargıtay içtihatları

                                                                                                                      Davacı Vekili

                                                                                                                      Av.

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

SGK Zamanaşımı Nedeniyle Ödeme Emrinin İptali Dava Dilekçesi

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.