Vekalet Ücreti İçin İdareye Başvuru Dilekçesi

İdareden Vekalet Ücreti Talep Dilekçesi -1-


T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

ADANA  SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ’ NE

                                                                                           

BAŞVURUDA BULUNAN            :

VEKİLİ                                              : Avukat Saim İNCEKAŞ -Adana/Seyhan

BAŞVURU KONUSU                     : Adana  … Mahkemesi’nin … tarih,… Esas, … Karar sayılı ilamına istinaden müdürlüğünüz aleyhine hükmedilen vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin ödenmesi talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

 1. Müvekkilim … tarihinde  dava açmıştır.
 2. Yargılama neticesinde davanın kabulü ile ayrıca … TL vekalet ücreti ile … TL yargılama giderlerinin davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmiştir.
 3. Mahkeme kararı Yargıtay … Dairesi’ nin … tarihli, … Esas, ….Karar sayılı ilamı ile kesinleşmiştir.

NETİCE-İ TALEP                            : İcra kabiliyeti bulunan, … .Mahkemesi’nin … tarih, … Esas, …. Karar sayılı ilamı gereğince;

Yapılan Yargılama Gideri (…. -TL) ile Vekalet Ücreti (… -TL) alacağımız toplamı olan … -TL’ nin aşağıda bilgileri verilen hesaba yatırılmasını talep eder, gereğinin yapılmasını arz ederiz. tarih                     

                           Saygılarımızla,

                          Başvuran Vekili

                                                                         

               

EK                                                       :

 • ….Mahkemesi’nin …tarih, …Esas, …Karar sayılı ilamı
 • Vekaletname

HESAP BİLGİLERİ                                    :

HESAP SAHİBİ: ….

….. BANKA …. ŞUBESİ

IBAN TR : ….

Vekalet Ücreti İçin İdareye Başvuru Dilekçesi -2-


X VALİLİĞİ’NE

BAŞVURUDA BULUNAN        :

VEKİLİ                                     :

TALEP KONUSU                      : …. 1.İdare Mahkemesi’nin …..tarih, 2019… E, 2019/… K sayılı ilamının yerine getirilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR                       :

Müvekkilin …. başvurusunun reddi işlemi haksız ve hukuka aykırı olması sebebiyle …. 1.İdare Mahkemesine başvurumuzu yaparak söz konusu işlemin iptalini talep ettik.

…. 1.İdare Mahkemesi’nin ….tarih, 2019/…E, 2019/…. K sayılı ilamının ile idari işlemin iptaline, tarafımız lehine vekalet ücreti ve yargılama giderlerine hükmedilmiştir. Dilekçemiz ekinde sunmuş olduğumuz mahkeme ilamı doğrultusunda karar tarihi itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte;

 • 273,450 TL tutarındaki yargılama gideri ve
 • A.Ü.T. duruşmalı işler için belirlenen 2.075,00 TL tutarındaki vekalet ücretinin tarafımıza ödenmesi gerekmektedir.

Tüm bu nedenlerle, …1.İdare Mahkemesi’nin  tarih, 2019/ E, 2019/ K sayılı ilamının ile hükmedilen, yargılama gideri ve vekalet ücretinin yukarıda belirtmiş olduğumuz şekilde karar tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte …… hesaba ödeme yapılmasını vekaleten arz ve talep ederiz. (tarih)

Başvurucu Vekili

Av.

EKLER :

 • ….1.İdare Mahkemesi’nin … tarih, 2019/ E, 2019/ K sayılı ilamı.
 • Onanmış vekaletname sureti.
Vekalet Ücreti İçin İdareye Başvuru Dilekçesi

İdareden Vekalet Ücreti Talep Dilekçesi -3-


ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI’NA

Müvekkilimiz aleyhine 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının Değişik 10. Maddesine göre kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmaz malın İdareniz adına tescili istemi ile X 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 2018/2.. Esas sayılı dava açılmıştır.  Dava sonucunda İdarenizin kamulaştırmadan vazgeçmesi nedeniyle konusuz kalan dava hakkında Karar Verilmesine Yer Olmadığı’na ve A.A.Ü.T., uyarınca belirlenen 2.725,00-TL vekalet ücretinin İdarenizden alınarak tarafımıza verilmesine karar verilmiştir.

Dilekçemiz ekinde ibraz ettiğimiz Mahkeme kararı uyarınca müvekkil adına ödemeniz gereken 2.725,00-TL vekalet ücretinin aşağıda belirtilen hesaba 2577 LİYUK 28. Maddesii uyarınca kararın idareye tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde ödenmesi gerekmektedir. Aksi halde alacağın 2577 İYUK’nun 28. Maddesinin 2. Fıkrası uyarınca genel hükümler dairesinde infaz ve icra olunacağı, icra takibine sebebiyet vermenizden dolayı anılan mahkeme kararı ile aleyhinize hükmedilen vekalet ücreti tutarının yanı sıra icra vekalet ücreti ve masraflarının da tarafınızca ödenmesi gerekeceğini bildirerek gereğinin yapılmasını talep ederim. tarih

EKLER:

1-X 3. Asliye Hukuk Mahkemesi 2018/2.. Esas sayılı ilamı

2-Onanmış vekaletname ve yetki belgesi

Avukat Saim İNCEKAŞ Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 20 Eylül 2020 11:59

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Yorumları Göster

 • Serbest Meslek Makbuzu da eklenmeli.

  Cevap vermekten vazgeç

  Bir yorum bırakın

  E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.