Bir Sayfa Seçin

SGK Kesintisi Cevap Dilekçesi

ADANA 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DOSYA NO         :

DAVALI                :  SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

VEKİLİ                   : Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana

DAVACI               :

VEKİLİ                 :

  1. KONUSU : Dava dilekçesine karşı cevaplarımızın sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR  :                             

Kurumun yapmış olduğu işlemler yasal mevzuat gereği olup herhangi bir hukuka aykırılık ve yanlışlık bulunmamaktadır. Bu nedenle yasal dayanaktan yoksun ve haksız açılan yersiz davanın reddi gerekmektedir.

Müvekkil kurumca yapılan inceleme neticesinde; X isimli Sigortalı için X takip ( EK-1 ) ile ilgili Sağlık hizmet sunucusu tarafından L Kompleks haritalama yöntemiyle yapılan RF kateter ablasyon işlemi uygulanarak ,L tl işlem bedeli ve L TL malzeme bedeli müvekkil kurum olan Sosyal Güvenlik kurumuna fatura edilmiştir.

Bu takibin medula açıklama bölümünde (ek-1) “haritalama işlemi yapıldıktan sonra, hastada gelişen Klinik tablo nedeni ile ABLASYON İŞLEMİ başka bir seansa ertelendi” denmektedir. Hasta’ya Ablasyon işlemi yapılmadığından, Sağlık Hizmet Sunucusu tarafından SUT ‘nin 2.2.2.B-2 -Hizmetin iptal olması veya yarım kalması

 “(1) Hastanın tanıya dayalı işlem öncesi hazırlık işlemleri aşamasında ölmesi veya ortaya çıkan başka sağlık sorunları nedeniyle tanıya dayalı işlem kapsamına giren bir müdahalenin yapılamaması halinde verilen hizmetler, ameliyat/girişim kararı verilen hastanın, herhangi bir nedenle tedaviden vazgeçmesi halinde (hastanın hastaneden ayrılmasından 10 gün sonra) veya başlanan işlemin herhangi bir aşamada kalarak tamamlanamaması halinde o zamana kadar verilen sağlık hizmetlerine ilişkin giderler, hizmet başına ödeme yöntemi ile faturalandırılır. Ancak bu durumda SUT eki EK-2/B Listesinde yer alan işlem bedelleri, 610 indirimli olarak faturalandırılacaktır. Bu durumdaki işlemlerde kullanılmayan malzemeler faturalandırılmayacaktır.”

maddesine uygun olarak işlem bedelini SUT EK2/B’den  %10(yüzde on) eksiği ile fatura düzenlenmesi gerekirdi. Ancak SHS ilgili maddeye uygun fatura düzenlenmediği için müvekkil kurum zararına neden olmuştur.

Ayrıca işlemin ablasyon aşamasında kalmasına rağmen davaya konu olan L nolu takip (ek-2) görüldüğü gibi L Kompleks haritalama yöntemiyle yapılan RF kateter ablasyon işlemi tekrarlanmış ve bu nedenle müvekkil kurum aleyhine zarar oluşmuştur. Ablasyon aşamasında hizmetin yarıda kalmasına rağmen tekrar kompleks haritalama yapılması ile igili olarak sut’de düzenleme olmadığından sadece başarısız işlem için SUT’nin 2.2.2.B-2 maddesi gereği bu takipden işlem kesinti yapılmıştır.

Söz konusu davacı tarafından dile getirilen itirazlar 3 aşamada toplam sayısı 8 (İlk İnceleyici 1 Kişi; ; Müdürlüğümüzde gerçekleştirilen komisyon toplantısında 2 kişi ; Sağlık Kurumu/Kuruluşu İtiraz Değerlendirme Üst Komisyonu toplantısındaki 5 kişi) olan müvekkil kurum personelince incelenmiş ve aynı yönde karar verilmiştir.

Davalı müvekkil Kurumun yapmış olduğu işlemler mevzuat gereği olup herhangi bir hukuka aykırılık ve yanlışlık bulunmamaktadır. Bu nedenle hukuka aykırı ve haksız olarak müvekkil Kuruma yöneltilen işbu davanın reddini talep etme zarureti hasıl olmuştur.

DELİLLER                              : L Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi işlem dosyası ve kayıtları , Kuruma ait diğerkayıtları,bilirkişi incelemesi , tanık ve sair tüm yasal deliller

SONUÇ VE İSTEM         : Yukarıda izah edilen nedenlerle; haksız ve yersiz yöneltilen DAVANIN REDDİNE, yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davacıya tahmiline karar verilmesini vekâleten arz ve talep ederim. (tarih)

EKLER:

EK-1 (L Sistemine ait ekran görüntüleri)

EK-2 (L nolu takip bilgileri görüntüsü)

                                                               SGK BAŞKANLIĞI VEKİLİ

Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi Avukat Saim İNCEKAŞ

Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş

Adana İncekaş Hukuk Bürosu

Avukat Saim İncekaş. Adana’da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Yazı içi yorum
Tüm yorumları göster

Şanslı Söz

“İnsan; Avukatı, tutacağı herhangi bir işin istikbalini gösteren ışığı, düştüğü herhangi bir felaketin kurtarıcısı, bir hayatı karanlık görmekten doğan ümitsizlik buhranlarının gidericisi; yaralanan yüreğinin dermanı, kırılan izzeti nefsinin tamircisi, tehlikede gördüğü hayatının koruyucusu tanır”.
(Refik İnce, Avukat, İzmir Barosu Dergisi, Y. 1935, S. sh. 19)

Dünya Dilleri

Sitedeki Metinlerin Renk Kodlaması

İddia, davacı beyanı, öne sürülen argüman rengi = kırmızı

Savunma, itiraz, davalı beyanları = bordo

Yüksek mahkeme lafzı, içtihat niteliğindeki bilgi ve tanım içeren beyanlar = turuncu

Yüksek mahkeme tarafından bozulan yerel mahkemenin verdiği karar = kahverengi

Makale yazarının kişisel yorumu = zeytin rengi

Yüksek Mahkemenin somut vakıa tespiti = indigo

BİR YORUM-SORU-CEVAP BIRAKIN!

Sayfanın alt kısmından konu ile alakalı yorum-soru-cevap-düzeltmelerinizi iletiniz.

AvukatBirlik.Com’a katılın!

Kolektif bir mecra olan avukatbirlik.com yeni nesil sosyal medya, makale, forum ve hatta ticaret konularında avukatların kendisini ifade edebileceği ve bir parçası olabileceği dinamik bir alan.

avukatbirlik.com – Tıklayınız