Aklınıza takılan başka detaylar mı var?

Günlük 10.000'i aşkın ziyaretçisi olan hukuk forumunda sorularınızı gündeme getirebilirsiniz.

HUKUK FORUMU

Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

SGK İdari Para Cezasına İtiraz

SGK İdari Para Cezasına İtiraz

…/…/2020

T.C

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

X Sosyal Güvenlik Merkezi’ne

Kurumunuzun … tarihli … sayı ve işyeri tescili ve idari para cezasına havi yazınızı … tarihinde tebliğ aldım. Yasal süresi içerisinde itirazlarımı sunuyorum.

Kurumunuzca tarafıma tebliğ edilen yazıda verilen idari para cezasının hangi somut olay yahut usule aykırılık sebebiyle öngörüldüğü yer almamaktadır. Yalnızca dayanılan kanun maddelerinin yer aldığı belgenin İdare Hukuku çerçevesinde hukuki bir geçerliliği yoktur. Başka bir deyişle yazınızda bahsi geçen 5510 Sayılı Kanun’un 102. maddesinde yer alan hangi sebebe ve hangi çalışanın sigorta giriş bildirgesine yönelik olarak bu cezai işlemin tesis edildiği bilgisinin yer almaması “Bilgi Edinme Hakkı” ve “Kanunilik İlkesi”ne de mugayirdir.

Ayrıca 5510 sayılı yasanın 8. Maddesinin 3. Fıkrasına aykırı olarak hakkımda resen işyeri dosyasının açılarak  idari para cezasının uygulanması usul ve yasanın emredici hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir. Normlar hiyerarşisinde yer alan bir talimata uyularak resen yapılan tescil ve cezai işlem hukuka uygun değildir. Çıkarılan yönetmelik genelge ve talimatlar kanunlara aykırı olamaz. Aksi uygulama kanuna ve kamu düzenine açıkça aykırı olacaktır.

Bu usuli açıklama ve beyanların ardından hususiyetle bildirmeliyim ki, kurumunuzun tarafıma idare sıfatı ile cezai yahut hukuki bir müeyyide uygulamasını gerektirecek hiçbir eylem veya usulsüzlük vuku bulmamıştır. Dava ve diğer kanuni  haklarımı saklı tutmak kaydıyla; hukuki bir denetleme yapılmadan tarafımıza cebren sigorta tescili ve işyeri tescili yapılması ve idari para cezasına  itiraz eder. İşyeri tescili ve buna bağlı idari para cezasının iptalini talep ederim.

İTİRAZ EDEN

Son düzenleme tarihi 30 Mart 2020 04:04

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.