SGK İdari Para Cezasına İtiraz

Mar 30, 2020 | İdare Hukuku Avukatlığı

SGK İdari Para Cezasına İtiraz

…/…/2020

T.C

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

X Sosyal Güvenlik Merkezi’ne

Kurumunuzun … tarihli … sayı ve işyeri tescili ve idari para cezasına havi yazınızı … tarihinde tebliğ aldım. Yasal süresi içerisinde itirazlarımı sunuyorum.

Kurumunuzca tarafıma tebliğ edilen yazıda verilen idari para cezasının hangi somut olay yahut usule aykırılık sebebiyle öngörüldüğü yer almamaktadır. Yalnızca dayanılan kanun maddelerinin yer aldığı belgenin İdare Hukuku çerçevesinde hukuki bir geçerliliği yoktur. Başka bir deyişle yazınızda bahsi geçen 5510 Sayılı Kanun’un 102. maddesinde yer alan hangi sebebe ve hangi çalışanın sigorta giriş bildirgesine yönelik olarak bu cezai işlemin tesis edildiği bilgisinin yer almaması “Bilgi Edinme Hakkı” ve “Kanunilik İlkesi”ne de mugayirdir.

Ayrıca 5510 sayılı yasanın 8. Maddesinin 3. Fıkrasına aykırı olarak hakkımda resen işyeri dosyasının açılarak  idari para cezasının uygulanması usul ve yasanın emredici hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir. Normlar hiyerarşisinde yer alan bir talimata uyularak resen yapılan tescil ve cezai işlem hukuka uygun değildir. Çıkarılan yönetmelik genelge ve talimatlar kanunlara aykırı olamaz. Aksi uygulama kanuna ve kamu düzenine açıkça aykırı olacaktır.

Bu usuli açıklama ve beyanların ardından hususiyetle bildirmeliyim ki, kurumunuzun tarafıma idare sıfatı ile cezai yahut hukuki bir müeyyide uygulamasını gerektirecek hiçbir eylem veya usulsüzlük vuku bulmamıştır. Dava ve diğer kanuni  haklarımı saklı tutmak kaydıyla; hukuki bir denetleme yapılmadan tarafımıza cebren sigorta tescili ve işyeri tescili yapılması ve idari para cezasına  itiraz eder. İşyeri tescili ve buna bağlı idari para cezasının iptalini talep ederim.

                                                                                                                      İTİRAZ EDEN

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

SGK İdari Para Cezasına İtiraz

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank