SGK Borçlanma Talep Dilekçesi

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

ANKARA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

SIHHİYE SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ’NE

SSK SİCİL NO:

T.C.KİMLİK NO:

İLGİ:

a) …… tarihli, ……… v.sayılı borçlanma talep dilekçesi,

b) …… tarihli, …… varide sayılı yazınız.

Müvekkil

İsim; kişileri birbirinden ayırmaya yarayan işaret olup, hukukça korunur.

“>AD SOYAD, ilgi (a) borçlanma talebinin talep tarihinde Türk Vatandaşı olmadığından bahisle ilgi (b) yazınız ile reddedilmesi üzerine tarafımızca Kurumunuz aleyhine ikame edilmiş olan Tespit Davası sonuçlanmış olup, Yerel Mahkeme Karar örneği ile Yargıtay Onama Karar örneği ekte sunulmuştur.

Karar gereğince ilgi (a) dilekçemiz doğrultusunda müvekkilin yurtdışında Türk Vatandaşlığında geçen çalışma sürelerinin tamamını borçlandırma işleminin borçlanma talep tarihindeki

En az; en düşük; minimum; karşıtı: Azami.

“>asgari prim ödeme tutarı üzerinden tekemmülü ile düzenlenecek borçlanma tahakkuk cetvelinin ödemesi yapılmak üzere tarafımıza gönderilmesini saygılarımla vekaleten

Sunma; sunu; verme.

“>arz ve talep ederim. 24.04.2019

İsim; kişileri birbirinden ayırmaya yarayan işaret olup, hukukça korunur.

“>AD SOYAD Vekili

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana

EKLER    :

  • Yargıtay Onama Karar Örneği,
  • Yerel Mahkeme Karar Örneği,
  • Vekaletname Örneği.

Adana Avukat Saim İNCEKAŞ – Tel: 0534 910 97 43

Son düzenleme tarihi 17 Ocak 2020 15:01

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.